Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Lanatolh
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Έτος ιδρύσεως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής : ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
18.936
Σελίδα 4
Μεατομικές προπόνήσεις
Σε δύοχρόνια θα είναι ετομα
τέpγα αποχέτευσης απότο Βαθυστού Αλμρό
θ0 συνεχίσουνοι Ποδοσφαιριστές
Τι αλλάζει από το Σάββατο
- Αρνητικά
τα πρτα τεστ
σε φοιτητές
Τα νέα περιοριστικά μέτρα
Σελίδες 3 και 28
Διευκρινίσεις για τα
μέτρα noυ θα ισχύσουν
στη χρα και για τρεις τρέπονται μόνο με την
εβδομάδες από το Σάβ- αποστολή SMS στο 13083 κατοικίας του πολίτη
βατο 7 Νοεμβρίου στις 6 με τη συμπλήρωση της
το πρωί στο πλαίσιο του φόρμας κατ εξαίρεση μεγενικού Ιοckdown noυ a.
νακοινθηκε , έδωσε ουφυπουργός Πολιτικής
Προστασίας και Διαχείρι - γους υγείας (φαρμακείο , ραίτητες , στε τα μέτρα κογενειν , επαγγελματι σης Κρίσεων , Νίκος Χαρ - επίσκεψη στον γιατρό .
δαλιάς
Η διαδικασία αυτή στημα προμηθειν ειδν εν προσέθεσε ότι κατά
μοιάζει σημαντικά με πρτης ανάγκης
αυτή της άνοιξης με δύο
βασικές διαφορές
Υποχρεωτική χρήση δεν είναι δυνατή η ηλε - δικαιολογούν μετακίνηση αναφέρθηκαν .
μάσκας τόσο στους εσωτερικούς όσο και τους ε ξυπηρέτηση και μόνο για ζονται σε λόγους εργα ξωτερικούς χρους
-Οι βρεφονη πιακοί μετά από τον καθορισμό σκησης ή μετακίνησης με
σταθμοί τα νηπιαγωγεία , ραντεβού για το οποίο
τα δημοτικά σχολεία και ενημερνεται εγγράφως περιοχή κατοικίας του ξαίρεση τα σούπερ μάρτα σχολεία Ειδικής Αγω - ή ηλεκτρονικς ο πολί. καθενός
Υής σε όλες τις βαθμίδες της και υπό την επιπλέον
Παραμένουν ανοιχτά , εν προϋπόθεση επίδειξης
για τα γυμνάσια και τα της ως άνω ενημέρω
λύκεια θα εφαρμόζεται σης , καθς και μετάβαση τέρα όσοι θέλουν να ει - ηλεκτρονικού εμπορίου
τηλε-εκπαίδευση.
Η μετακίνηση από και
προς την εργασία για τις λεκτρονική συναλλαγή
εργάσιμες ρες ή κατά
Αποστολή ss
Οι μετακινήσεις επι- η μετάβαση πραγματο- ωτικά και αρνητικό τεστ
αδέσποτων ζων.εφόσον πρέπει να έχουν υποχρε. Σε απόγνωση
το εμπόριο
και η εστίαση
μετά το νέο lockdowη
ποιείται εντός του δήμου PCR
Η αεροπορική μετακί Ο. Χαρδαλιάς απηύ - νηση στο εσωτερικό της
θυνε έκκληση και παρά - χρας επιτρέπεται αnoτακίνησης με τους ακό - κληση προς όλους -οι με - κλειστικά και μόνο για
τακινήσεις να είναι λελο - επιστροφή στη μόνιμη
κατοικία , επανένωση οι .
λουθους κωδικούς :
1 Μετακίνηση για λόγισμένες και μόνο οι απα να αποδσουν στο μέ - κούς λόγους και λόγους
γιστο και το ταχύτερο - , υγείας .
Σελίδες 5,5, 12
2 Μετάβαση σε κατάΕπιπλέον , δεν επιτρέ τις βραδινές ρες οι - πονται οι μετακινήσεις
3 Μετάβαση σε δη - λεγχοι θα είναι εντατικοί, μεταξύ νομν , με εξαί .
μόσια υπηρεσία , εφόσον καθς και οι λόγοι που ρεση τους 4 λόγους Πoυ
. Χωρίς
Υπηρεσίες Δόμησης
θα μείνουν οι δήμοι
του Ν . Λασιθίου ,
κτρονική ή τηλεφωνική εαυτές τις ρες περιορί .
Αναστολή λειτουργίας
Οπως και την άνοιξη η
λειτουργία του λιανεμποκατοικίδιο γύρω από την ρίου αναστέλλεται , με ε κατεπείγουσες ανάγκες , σίας , υγείας , ατομικής άκετ , τα μίνι μάρκετ , τα
περίπτερα Και σε αυτή
τη φάση της αναστολής
Επίσης αnό τη Δευ - εξαιρούνται οι υπηρεσίες
Σελίδα 20
Πτήσεις
στην τράπεζα , στο μέτρο σέλθουν στη χρα θα
που δεν είναι δυνατή η.
Η ΣΥΜΕΧΕΙΑ: Στη σελίδο 4
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
φυγεία
4 Μετάβαση για na.
εφόσον είναι απαραίτητο, πους που βρίσκονται σε
γίνεται αποκλειστικά με ανάγκη, καθς και για με σχετική βεβαίωση από ταφορά συζύγου ή συγγετον εργοδότη , η οποία νούς πρτου βαθμού από
εκδίδεται μέσω του Πλη - και προς τον τόπο εργ ροφοριακού Συστήματος σίας του , ή συνοδεία μαΕργάνη , Για τα νομικά θητού στο σχολείο .
πρόσωπα η βεβαίωση παρέχεται από τον νόμιμο ή για μετάβαση γονέων
εκπρόσωπό τους , εν για που τελούν σε διάσταση
τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθε - διασφάλιση της επικοινω
ρους επιχειρηματίες από νίας γονέων και τέκνων.
τους ίδιους Για τη μετάβαση των μαθητν από σε εξωτερικό χρο ή κίκαι προς το σχολείο εκδίδεται σχετική βεβαίωση ατομικά ή ανά δύο άτομα
από τον Διευθυντή του
σχολείου . Τα σχετικά έ . ρησης στην τελευταία
ντυπα καθς και αναλυ . αυτή περίπτωση της α .
τικές οδηγίες είναι δια - ναγκαία απόστασης του
Βέσιμα στην ηλεκτρονική ενάμισι μέτρου . Καθς
σελίδα 1orma.gov.gr.
| ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
ΕΝΑΡΕΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
SUPER TPΙΗΜΕΡΟ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ!
ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΚΡΝΤΗΣ
ΜΠΟΥΤΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΤ ΕΣΑΜΩΓΗΣ 158 ΚΛΟ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Στα πλαίσια ης προσπάθειας μας για συνεχή αναβάθμιση
των lατρικν Υπηρεσιν , θα θέλαμε να σος ενημερσουμε
ότι το Ιατρικό- Διαγνωστικό Κέντρο ΥΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
λετουργεί πλέον υπό την μορφή Πολuίατρείου , με την
έναρξη της λειτουργίας του Μικροβιολογικού Εργοστηρίου
| και του Ιατρείου rενικής Χειρουργικής
Το Μiκροβολογικό Εργαστήριο, το οποίο διαθέτει σύμβαση
με τον ΕΟΠΥY , περιλαμβάνει τμήματα
1 Μακροβιολογικό
2 Αματολογικό
3 Βιοχημικό
| 4 Ανοσολογκό
| 50ρμονολογικό
| 6Μοριακό (Διενεργούνται μοριακές εξετάσεις COVID-19
καθς και Τost αντισωμάτων)
5. Μετάβαση σε κηδεία
ΑΥΤΑ ΜΕΓΑΦΑΡΗ 124ΔΑ
1853ΣΥΣΚ
που είναι αναγκαία γα τη
6 Σωματική άσκηση
ΑΝΟΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΠΟ ΤΟ8 ΠΡΩΙ ΕΩΣ ΤΣ 8 τΟ ΒΡΑΔΥ!
νηση με κατοικίδιο ζο ,
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
υπό την προuπόθεση τη . ΝΑ.
www.facebook.com/ Oπωponuλείο Μυλωνάκης
Φρέσκα φρούτα και .
Πληση λιανική
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51-ArΟ ΝiΚΟΛAΟΣ. ΤΗΛ. 2841021711
Λ.αχανικά
κατ' οίκον
Καζάνη 7,72100 Αy. Νuκόλαος Κρήτη Τηλ. κέντρα 28410-21900,
23700, 25085-Φαξ 20410 26587 [email protected]
www.hyoolalasithiou.gr ΠΣΤΟΠΟHΗ ΔΕΟΝΕΣ ΠΡΟΤno 150 0
και μετάβαση για σίτιση

Τελευταία νέα από την εφημερίδα