Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

16oC, 14:00

21oC, 20:00

15oC - Υγρασία 41%-90% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:15 - Δύση ηλίου: 17:32

€0.80

Óôï ßäéï Ýñãï èåáôÝò

Το καλοκαιρινό άνοιγμα στις μετακινήσεις, τις τουριστικές, τις εμπορικές κ.α. έκανε συγκοινωνούντα τα
...δοχεία των ευρωπαϊκών Χωρών. Τα όποια επιμέρους περιοριστικά μέτρα αποδείχτηκαν ανήμπορα να αποτρέψουν τη διασπορά. Κι έτσι οι ελληνικές επιδόσεις της πρώτης ελληνικής καραντίνας την Άνοιξη, πήγαν περίπατο. Ο δεύτερος αποκλεισμός
μέσα σ’ ένα χρόνο, πλέον κρίθηκε αναπόφευκτος λόγω της εκθετικής διασποράς του κορονοϊού. Η αντιπολίτευση επιμένει πως δεν έγιναν όσα θα
απέτρεπαν αυτήν την εξέλιξη. Η κυβέρνηση επικαλείται την περιρρέουσα και συγγενή, ευρωπαϊκή (τουλάχιστον) ιογενή ατμόσφαιρα. 3»

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5232

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ - ΜΕΘ

Êëåéóôüí ìÝ÷ñé íåùôÝñáò

Åéñùíßá! Ç ×þñá
ìå ôá åêáôïíôÜäåò
÷éëéÜäåò ôïõñéóôéêÜ
êñåâÜôéá, õðïëåßðåôáé
ôùí íïóïêïìåéáêþí

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, στην ελληνική επικράτεια υπάρχουν 1.013 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας εκ των οποίων
κενές είναι οι 315 (ποσοστό 31%)
Σελίδες 4,5,6,7»

Óå ìéá ìÝñá, 68
ðáñáâÜóåéò ôùí
ìÝôñùí Covid19
óôçí ÊÝñêõñá
Ðñïò åðßëõóç
ôï ðñüâëçìá ôçò
ðáñá÷þñçóçò
ôïõ ðáñáëéáêïý
ìåôþðïõ óôïí
êåíôñéêü ÄÞìï »
11

ΑΘΗΝΑ. Lockdown σε όλη τη χώρα για τρεις εβδομάδες, από τις 6 π.μ. του Σαββάτου μέχρι τις 30 Νοεμβρίου,
ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Νοεμβρίου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η εκθετική αύξηση των κρουσμάτων με υποχρεώνει να πάρω τα μέτρα τώρα. Δεν μπορώ να αναλάβω την ευθύνη να διακινδυνέψουν ανθρώπινες ζωές. Οι αποφάσεις μας βασίζονται στα επιστημονικά δεδομένα.

Ðþò èá ìåôáêéíïýíôáé ìáèçôÝò êáé ãïíåßò
êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ lockdown • ïé ïäçãßåò

3»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα