Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Τα ανεφάρμοστα
μέτρα στους
ναούς - Είναι
ανοιχτές οι
εκκλησίες της
Π.Ε. Κοζάνης
με 9 μόνο άτομα;

σελ ~ 2

Ανοίγουν
τα δικαστήρια
της Κοζάνης
στις 9 Νοεμβρίου
- Μέχρι 15 άτομα
στον χώρο

Γιώργος Κασαπίδης από
Δεσκάτη: «Ζητάμε να παραμείνει
η Τράπεζα Πειραιώς, αλλιώς θα
διακόψουμε τη συνεργασία μας»

σελ ~ 3

Με 25 ευρώ το στρέμμα παραχωρούνται
δημοτικές εκτάσεις για εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών πάρκων στα Κοίλα,
το Μαυροδέντρι και τα Σιδερά
σελ ~ 3

7338

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 2

Αναστέλλονται
σε όλες τις
δομές υγείας της
χώρας οι άδειες
των υγειονομικών

σελ ~ 24

Παναγιώτης
Μπογιατζίδης:
Η πληρότητα στις
διαθέσιμες κλίνες
COVID-19 στη Δυτική
Μακεδονία δεν
υπερβαίνει το 51%

σελ ~ 24

Νίκος Χαρδαλιάς:
Μόνο 4 τεστ ήταν
θετικά στα 660 σε όλες
τις δειγματοληπτικές
έρευνες σε σχολεία
της Π.Ε. Κοζάνης
και Καστοριάς

σελ ~ 3

σελ ~ 5

Αγανακτισμένοι
γονείς της Φλώρινας
καταγγέλλουν
καθηγητή που
διέσπειρε τον ιό
σε κατ’ οίκον
μαθήματα