Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόΠο τοι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΠΛΑΕΙΑΕΜΟ ΤΑΝ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΗΗΑΝ
ΤΡΑΠΕΖΙΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΩΝ
νησuχία nροκα - Λευτοίες ημέρες με τς
δες , την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, ο αpι0μός των δια.
|σμός των aoθε - τεhημμένες ΜΕ0-Covis oθανωμένων οσθενν
Ανν nou νοοn
μου των κρουσμάτων , με βόση τα εrioηuα στο.
νο μέσα σε δύο εβδομ τότε να βεβος θα xεία του Ε0ar Τηv Τρίο .
ο αρθμός των ο0θενν
και στην Αττκn , aνέφε - nou νοσnnεύοντα με
μηχανική υnoστήpξη της
ρε ο unουργός Υγείας,
εάν συνεωστεί αυτή νέντευξη στο δεhτio του
Πριν anό δύο εβ ομό .
στη στους 169
Μητσοτάκης: Δεν εφησυχάζουμε
από τις δημοσκοπήσεις
Αυστηροποίηση των ελέχων από τις mpeσίες των Περιφερειν
Φαβορί στο πρωτάθλημα
των ψεκασμένων
hu την ηλήρη εφυρμογή των μέτρων για w Κορωνού
Liτασε ο Υπουργς Εσοτερικν από τους Περιφερειάρχες
Με τη δήλωση ότ δήθεν η Κυέρνηση χρησημοnοιεί την Πανδημί.
για mv oντιμετoη 1οu
noupyoς Εοutpoν, Τοτην εστίαση και tον Πολιτιoμό, ανα δεικνύεται οε φαβορί για tο στέμμα
στο πρωτάθλημα των ψεκασμένων,
συνεχίζει η ΝΔ.