Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0ιu Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Μνημόσυνο του μακαριστού Παιδιατρικές εξετάσεις
Μητροπολίτη Μάνης
Χρυσοστόμου Β' >σαλ. 7
με αΧαμόγελον σε Γκοριτσά
και Καστόρι > σελ. 1
Νίκη για Σπαρτιατικό,
ήτες για Λακωνικό
και Σπάρτη > σελ 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΑ
Πέμπτm 5 Νοεμβρίου 2020 | Ετος 25| Αριθμός 5990| Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ. 2731081253 Faxi 2731081250 [email protected] . www.lakonikos.gr
Έναρξη
διαβούλευσης
στην Πελοπόννησο
Έξι νέα κρούσματα κορωνοϊού την Τετάρτη στη Λακωνία
για την κλιματική
αλλαγή
Έκλεισε η Γ' Λυκείου
Γερακίου μετά από κρούσμα
Ξεκίνησε στις 21 Οκτωβρίου.
η δημόσια διαΒούλευση σχετικά με την κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου για την
Προσαρμογή στην Κλιματική
Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ της Περι φέρειας Πελοnοννήσου.
Με σχετική ανακοίνωσή της
η Διεύθυνση Περιβάλλοντος
και χωρικού Σχεδιασμού της
Περιφέρειας καλεί τους φορείς και το ενδιαφερόμενο
κοινό στην υnοβολή των αnό Τανέφερε ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού
ρτα κ . Δήμου Βέρδου, την Τε
γνστηκε μαθητής της Γ Λυ - ιού και απευθύνθηκε στο Γενικό μέλη της οικογένειας του 17χρο- τάρτη 44/11 στο Γεράκι μετέβη
κλιμάκιο του Εθνικού Οργαν Μετά την nαpanάνω εξέλιξη σμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ.
σήμανε κινητοποίηση σε αρχές για τη διενέργεια τεστ σε μαθητμημάτων της εν λόγω τάξης για δείχνουν μόλυνση από τον και αρμόδιους φορείς Όπως τές κι εκποιδευτικούς του σχοnαράλληλα
ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη
Εκπαίδευσης Λακωνίας κ. Αγά - διαδικασία υχνηλάτησης των
Λυκείου Γερακίου , οι επαφές πιος Οικονομίδης μετά σπό επαφν του 17χρονου μαθητή .
συνέχεια σελ Β
Ψεων και ηροτόσεων τους Η
ενλόγω υποΒολή γίνεται ηλε
κτρονικά , μέσω του εντύηου
Διαβούλευσης , μέχρι και το
Σάββατο 21 Νοεμβρίου , στην
διεύθυνση ηλεκτρονικού τα χυδρομείου perivallonppel
θετικός στον κορωνοίό δια - σίασε ύποπτα συμπτματα του ίδιας σχολικής μονάδας και τα
κείου του ΓΕΛ Γερακίου , με Νοσοκομείο Σπάρτης , όπου
συνέπεια να ανασταλεί Προλη - υποβλήθηκε στον
πτικά η λειτουργία και των δύο έλεγχο , με τα αnοτελέσματα να
σχετικό
διάστημα 14 ημερν, όπως ορί - Covid-19. Προληπτικά , σε
ζουν τα υγειονομικά Πρωτό - Πρτη φάση, τέθηκαν σε κα κολλα και Βάσει οδηγιν του ραντίνα όλοι οι μαθητές της Γ
ΕΟΔ .
ανέφερε στον "Λακωνικό Τύno - λείου ,
gov.gr.
0πως επισημαίνεται στην εν
λόγω ανακοίνωση, κρίνεται
απαραίτητη η συμμετοχή
όλων , Προκειμένου να αναπυχθούν ηροτάσεις με στόχο
την αnοτελεσματικότερη προετοιμασία της Περιφέρειας για
ν Προσαρμογή της στην Κλι
ματική Αλλαγή
Το κείμενο του Περιφερει0 17χρονος μαθητής Παρου- του μαθητή από άλλες τξεις της πρωτοβουλία του δημάρχου Ευ Χαρίζω-Βonθάω-Χρειάζομαιν
Μια ομάδα γυναικν απαλύνει τον Πόνο των συνανθρπων μας
ακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική
Αλλαγή ΠεΣΠΚΑ, καθς και
το Εντυηο Διαβούλευσης .
έχουν αναρτηθεί στην nαρaκάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
https//www.ppel.gov.gr/di ενoulefsi-gia-to-periferiakoschedio-gia-in-klimatiki-alla
με το όνομα Χαρίζω -BonθάωΧρειάζομαιν,
Μέσα aπό τη διαδικτυακή τους
Βλέποντας την Ποιότητα της
ζωής να κατρακυλά συνεχς
ανθρηους να χάνουν τις δου λειές τους και να έχουν ανάγκη
στήριξης , μια ομάδα γυναικν
από το Δήμο Ευρτα και συγκεκριμένα την Περιοχή της Σκά λας .
δημιουργήσουν μια διαδι κτυακή ομάδα μέσω Facebook
ομάδα , συγκεντρνουν και χα ρίζουν είδη ηρτης ανάγκης
ρουχισμό και άλλα αντικείμενα
σε Πάσχοντες συνανθρπους
μας κρατντας ψηλά τη σημαία
της ελπίδας.
αnoφάσισαν
συνέχεια σελ7
συνέχεια σελ 9
β1lakonikos.gr
Κωνσταντίνος
Καραμανλής,
1907-1998
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
του Γεωργίου Μπόνου
> σελ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα