Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 05.11.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7476
28 χρόνια
< χειμερινοί Προορισμοί
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Παίρνουν τα. . βουνά οι Αθηναίοι για να γλιτσουν το lockdown
Βορείου Ελλάδος
Οι Τρεις άξονες για στήριξη της Επιχειρηματικότητας
Ν Δράσεις στήριξης ύψους 65 εκατ.
από την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας απαντά στις ιδιαίτερες και Πριωτόγνωρες προκλήσεις που έχει επιφ
έρει η νέα πραγματικότητα μετο Περιφερειακό Σχέδιο Στήριξης Η απάντηση της Περιφέρειας Δυτ
κής Ελλάδας στις προκλήσεις της πανδημίας, ένα ολιστικό, δυναμικό και πάνω από όλα στρατηγικό
σχέδιο.
Οπως αναφέρει η Περιφέρεια, βασικοί στόχοι του Περιφερειακού Σχεδίου Στήριξης, είναι η άμεση
εφαρμογή μιας συστημικής Προσέγγισης που θα καλύψει σχεδόν το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής για την είσχυση της επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας αλλά και
της κοινωνικής συνοχής
οι δράσεις που έχουν σχεδιαστεί
ματικά στο πρόγραμμα της Κεν
Τρικής Κυβέρνησης και η χρηματοδότηση, η οποία προβλέπε
απελευθέρωση κονδυλίων Πυ
ξεπερνούν τα ξ65α, βασίζετα
αποκλειστικά και μόνο στους
Πόρους της Περιφέρεας
Ο Πρωθυπουργός, στις 10:00, θα απευθύνει
ομιλία στην Ψηφιακή παρουσίαση του
μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στην Ελληνική Δημοκρατία και την Volkswagen AG, για την
Πράσινη επένδυση >
αναστολή
των Υγειονο-Δημόσιων Ιατρεία
κού στις δομές κανονικν μικν Περιφε- Δομν Πρω- Τοπικά Ιατρεία
ρειν,
Μητσοτάκης:
Σήμα εμπιστοσύνης στην
Ελλάδα η επένδυση της WM
στην Αστυπάλαια
Υγείας
απόφαση Τυ
με αδειν
Προσωπικού νοσοκομείων Φροντίδας Τοπικν Οματων Τοβάθμιας καθς και των
υπουργού της Κεντρικής του ΕΣΥ, Του Υγείας (Κέν- δων Υγείας).
ΕΚΑΒ,
Υγείας ,
Υγείας, Βασίλη Υπηρεσίας του
Κικίλια.
υπουργείουΕΟΔΥ,
του Πολυδύναμα
Created by Universal Document Converter