Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

17oC, 14:00

20oC, 20:00

€0.80

17oC - Υγρασία 83%-99% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:13 - Δύση ηλίου: 17:33

Áðáãïñåõôéêü êáé ïé áíôï÷Ýò ôïõ ÅÓÕ

Η διεύρυνση των περιοριστικών μέτρων στα όρια εθνικού
απαγορευτικού είναι εξαιρετικής πιθανότητας, δεδομένης της
έξαρσης της διασποράς του ιού. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν από τον πρωθυπουργό το μεσημέρι. Η δραματικότητα της συγκυρίας
αναδεικνύεται και μόνον από το γεγονός ότι προαναγγέλεται διάγγελμα τέτοιας φύσης, για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από μια
εβδομάδα. Κι επειδή πάντοτε θα υπάρχει η καχυποψία ότι δηλ. τώρα που βρήκαμε φτυάρι και παπά ας θάψουμε όλο το χωριό, ήγουν εφαρμογή
ολοκληρωτικών περιορισμών με την επίκληση της υγειονομικής αναγκαιότητας, η ενημέρωση πάντοτε θα προσφέρεται για την
ασφαλέστερη εκτίμηση των δρωμένων και των λεγομένων. 3»

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5231

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤ1

ÐñïáíÞããåéëå êáèïëéêü lockdown

Ï ðñùèõðïõñãüò êáé
ç êõâÝñíçóç Ýêáíáí
äåêôÞ ôçí åéóÞãçóç
ôùí ëïéìùîéïëüãùí
ΑΘΗΝΑ. Η δήλωση έγινε από τον
Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο
Χατζηνικολάου.
«Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση
έκαναν δεκτή την σχετική εισήγηση
των λοιμωξιολόγων» είπε στην τηλεοπτική του συνέντευξη. «Η εισήγηση της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων και Επιδημιολόγων στην Κυβέρνηση είναι lockdown σε όλη τη
χώρα για τον επόμενο ένα μήνα», ανέφερε ο κ. Κικίλιας.
Όσο για το πότε θα ισχύσει το καθολικό lockdown, ο Υπουργός Υγείας αρκέστηκε να πει “το ταχύτερο
δυνατόν” και ότι τις ανακοινώσεις
θα κάνει ο Πρωθυπουργός.
Σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων, ο Υπουργός είπε ότι η εισήγηση των ειδικών ειναι να κλείσουν
τα Λύκεια και τα Γυμνάσια και να
συνεχίσουν την λειτουργία τους κανονικά τα Δημοτικά Σχολεία σε όλη
την χώρα.
Τις επίσημες ανακοινώσεις θα κάνει
το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός μαζί
με τον λοιμωξιολόγο Σωτήρη Τσιόδρα.

Áíáæçôïýóáí 500 äéêïãñáößåò êáé âñÞêáí ÷ßëéåò!

ÏÉ ÕÐÏÈÅÓÅÉÓ ÈÁ ÅÐÁÍÅÎÅÔÁÓÈÏÕÍ, ÓÕÌÖÙÍÁ ÌÅ ÄÉÊÁÓÔÉÊÅÓ ÐÇÃÅÓ. Οι χαμένες δικογραφίες ανάμεσα σε 'κείνες που βρέθηκαν στον Γαρούνα και είχε παραγγείλει την ανασύστασή τους τον Ιούνιο, ο Εισαγγελέας,
Δ. Λαμπρίδης. ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ • ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΤΣΑΪΤΗ • ΣΕΛΙΔΑ 3»

«Âáëâßäá áðïöüñôéóçò»
ôï Íïóïêïìåßï ÊÝñêõñáò
ãéá ôá ÃéÜííåíá

Ðéèáíüôçôá êëéìÜêùóçò
ôçò ðáíäçìßáò
óôçí ÊÝñêõñá
7»

5»

Σελίδα 4»

Óõíå÷ßæåôáé ç
Üíïäïò ìå 2646
íÝá êñïýóìáôá
êáé 18 èáíÜôïõò

4»

Ðþò åðçñåÜæåé ôéò ïìÜäåò ç
äéáêïðÞ ôùí ðñùôáèëçìÜôùí

17»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα