Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Νοεμβρίου
Καδημερινή ικονομική eιδική cρημερίδα Διακηρύξευν-Δημοιρωστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7207
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή : 1.006
Δύο μήνεs
προθεσμία
για σύνταξη
Χρέη σπον ΕΦΚΑ:
Ποια χρέn ρυθμίζονται
σε 12 ή 24 δόσειs
πριν τα 62 έτη
υποχρεσεις τους .
Για τις οφειλές από
ασφαλιστικές εισφορές που γεννήθηκαν
την περίοδο του πρτου lockdown και η πληΔύο μήνες προθεσμία για να βγουν στη
σύνταξη με όρια ηλι.
κίας κάτω των 62
ετν έχουν οι nαλαιοί
ασφαλισμένοι
έναρξη ασφάλισης
πριν από το 1993.
Όπως αναφέρει η
εφημερίδα "Ελεύθε.
ρος Τύπος", "κλειδί"
για τους άνδρες είναι χρέη προς τον ΕΦΚΑ
η 25ετία , η 35ετία και
η 37ετία, καθς τα
έτη αυτά καθορίζουν
Το μοντέλο της ρύθ.
μισης εξόφλησης οφει
λν προς την Εφορία
που έχει θεσμοθετήσει
το υπουργείο Οικονομικν ακολουθεί και
το υπουργείο Εργα - ρωμή
σίας για να διευκολύ.
νει τις επιχειρήσεις και
επαγγελματίες
έχουν συσσωρεύσει
ανασταλεί έως και τον
Απρίλιο του 2021 οι
ασφαλισμένοι
ρούν να τις ρυθμίσουν
είτε σε 12 άτοκες δο σεις είτε σε 24 μηνι.
δόσεις
επιτόκιο 2,5% , Όσοι
ασφαλισμένοι έχασαν
ελεύθερους
εν μέσω πανδημίας αίες
και δυσκολεύονται να
ανταποκριθούν στις
υποχρεσεις τους .
ρύθμιση
υπουργείου Εργασίας
αφορά τόσο αυτούς στημα
που είχαν ενταχθεί σε
κάποια παλαιά ρύθμιση τρα δεύτερη ευκαι την οποία έχασαν εν
μέσω παν δημίας όσο
και αυτούς που αδυνατούν να τακτοποι.
ήσουν
γωσαν έως 30 Απριλίου
τις ρυθμίσεις γιατί δεν 2021: Οφειλές από
τουλάχι - ασφαλιστικές εισφο
ρές εργοδοτν, αυτοαπασχολούμενων και
ελεύθερων επαγγελματιν , η καταβολή της
των οποίων παρατά
θηκε μέχρι 30 Απριλίου
μπορούν να
υπαχθούν σε ρύθμιση:
+12 άτοκων δόσεων ή
,24 μηνιαίων δόσεων,
με ελάχιστο rοoό μηνι
αίας καταβολής τα 50
ευρ. Η αίτηση για την
υπαγωγή, στη ρύθμιση
θα υποβάλλεται μέσω
ηλεκτρονικής
πλήρωσαν
Πόθεν
στον 2 δόσεις το διάΙουνίου
Οκτωβρίου 2020 έχουν
έσχεs
πλατφόρμας
ΚEAO, έως 31/07/2021.
Οι βασικές οφειλές
που μπορούν να υrαχ
συνέχεια στην 10
ρία να επανενταχθούν
στην παλιά τους ρύθ
2021 ,
μιση.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Εισφορές που πάτις
Δεύτεροs
συνεχόμενοs μήναs
ρεκόρ στη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίαs
μέσω των προγραμμάτων
απασχόλησns του OΑΕΛ
Εως τις 30 Νοεμβρίου θα πρέπει να καταθέσουν οι υπόχρεοι
δήλωσης
Εσχες τη δήλωσή
Πόθεν
2020.
τους για
Οι υπόχρεοι θα πρέ πει να είναι προσε κτι.
κοί στην επιλογή του
έτους , αλλά και του
είδους (αρχική ετή
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9