Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
διαφων μου οu . .
0 ογυνιστ όμως
ΠΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
Νοεμβρίου
Αριθ. φύλλου 6125
Τιμή φύλ.: 0,50 c
Kαθημερινή εφημερίδα ΚΟζάνης
Νέα μέτρα
Ο Πς θα λειτουργεί το Δημόσιο
Ο Το ωράριο των εργαζομένων
Σελίδα 12
Lockdown: Κλειστά
Κοζάνη
τα λύκεια
σε θεσσαλονίκη και Σέρρες
- nοια είναι τα δεδομένα για τα σχολεία της Κοζάνης
και της Καστοριάς
ΥΠοχρεωτικό
αΚούρεμον ενοικίων
Σελίδα 11
Σε λειτουργία
6 πλευρικοί σταθμοί
στην Εγνατία Οδό
-Οδηγός επιβίωσηs
για ενοικιαστέs και ιδιοκτήτεs
-Τi ισχύει
για τοus εργαζόμενουs
Σελίδα 13
- Τέθηκε
: λειτουργία κι ο πευρκός σταθμός της Καλομιός
- Το ύφος τω διοδίων ανά κοτηγορία οχήματος
Σελίδα θ
Κατεβάζει "ρολά"
στον αθλητισμό η ΓΓΑ
Ανοιχτά
τα δικαστήρια
στις περιοχές
υψηλού
κινδύνου
Σελίδα 11
- Μένουν ανοιχτά τα Πoινικ
ακροατήρια στην Αθήνα
- Για τα δικαστήρια στις ΠΕ
Κοζάνης, Καστοριάς ωανν νων, Λάρισας και Ροδότης
συνεχζουν να εραρμόζονται
| tα ήδη ισχύοντα μέτρα, μέχρι
και την δη Νοεμβρίου 2020
Ο Μακρόν έχει δίκιο .
Υπόρχouν apκετοί στη Δύση του θεωρούν την απόφαση του Γάλλου
| rpoέδρoυ Εμμανουέλ Μακρόν να πpopάλει σε όλα τα κρατικά κτήρα
| ης Γαλλίος οάτoa του rεριοδού Chaso Hob6o τα oπoia ο μουοου .
| μάνοs θεωρούν όσεμνα, οαν αψυχολόγητη, τpοκλητική και rpooβλη|
| Τική ενέργεια anένovτι στο 1,5 διο . μουσουμάνους της υφηλίου .
Κάνουν λάθος , Η κίηση του Μακρόν ήταν μια αμυντική κνηση nou
| της Δύσης να συνεχίσουν να ασκούν το λειτούργημά τους όπως οφεί,
συνέχειο στη οελίδα 4 ,
Σελίδα 7
Διαβάστε μας και στο Κοzanipre9%.gr
ΚΟΖΑΝΙ
PRESS
ΚΑΔΙΚΟΣ Θ