Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
PΙPPFAEP
ΓΕΝΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12629
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.K. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Ερευνα ΕΒEA: Δεν αρκούν τα μέτρα στήριξης λέει το 65%
Πτση τζίρου για οκτ στις 10 εταιρίες
ΗΠΑ:Στις κάλπες
σε κλίμα πόλωσης
Ρεκόρ απροσλήψεωνη
από προγράμματα
του ΟΑΕΔ
εχάδες εκατομμύρια Αμερ .
κανοί προσήλθαν στις κάλ .
s ια να επιλέξουν ανάμε .
Πάνω από 6.000 νέες θέσεις εργασίας
δημιουργήθηκαν στον ιδιωτικό τομέα τον
Οκτβριο μέσω Των προγρομμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ.
Πρόκειται για ένα αξοπρόσικτο ρεκό ,
καθς η συμμετοχή των ιδιωτν εργοδο
τν στα προγράμματα του ΟΑΕΔ κατά τον
περασμένο μήνα ξεπέρασε κατά 26% το
προηγούμενορεκόρτων 4.700 προσλήψι
ων του Σεπτεμβρίου , κατά 293% Τις 1.546
προσλήψεις του Οκτωβρίου 2019 και κατά
281% Τις 1.602 προσλήψεις του Οκτωβρί.
ο 2018, Συνολικά, εν μέσω της πανδημί.
ος κατά το τετράμηνο lούλιος . Οκτβριος
2020 έχουν δημιουργηθεί 14.500 νέες θέ .
σεις εργασίας μέσω προγραμμάτων του
ΟΑΕΔ , στα οποία δεν περιλαμβάνονται
αυτά της κοινωφελούς εργασίας,
σα στον Ρεπουμπλιχανό Ντόναλντ
Τραμπ και τον Δημοχρατικό αντίπα λό του Τζ Μπάιντεν σε μια εκλογική
διαδικασία που χαρακτηρίζεται από
την πόλοση.Για να κερδίσει τις εκλο γές , θα πρέπει να κερδίσει τουλάχιστον
270 από τους 538 μεγάλους εκλέχτορες
που εξασφαλίξει σε επίπεδο πολιτειν .
ναθολική αρνητική επίπτωση στις επιχειρήσεις-μέλη του ΕΒEΑ
έχει η πανδημία, καθς οχτ στις δέκα επιχειρήσεις δηλνουν μεί .
Σε νέο χαμηλό
η τουρκική λίρα
ωση εσόδων κατά τοπροηγούμενο διάστημα.
Το γενικό αυτό συμπέρασμα προκύπτει από έρευνα που πραγματοποίησε
για λογαριασμό του ΕBEA η Alco.
Σύμφωνα με την έρευνα:
-Είναι καθολική η αρνητική επίπτωση της πανδημίας στις επιχειρήσειςμέλη του EΒΕΑ, 9 στις 10 επιχειρήσεις έχουν πληγεί .
Υπάρχει σημαντική μείωση εσόδων το τελευταίο εξάμηνο. Το 80 ,5% δη
λνει μείωση εσόδων.
Υπάρχει έντονη χρήση των μέτρων στήριξης που θέσπισε η Πολιτεία. Με.
γαλύτερη χρήση είχαν η αναστολή συμβάσεων εργαζομένων (44%), η επιστρεπτέα προκαταβολή (38%) , η αναστολή πληρωμής φορολογικν υπο
χρεσεων (30%) και η μείωση ενοικίου (25%) .
. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων (65% ) , θεωρεί τα μέτρα ανεπαρκή, έναντι του 26% που τα θεωρεί επαρκή .
πληθορισμός στην Τουρχία
| αυξήθηκε στο 11,39% τον
Οκτβριο από 11,75% τον
Σεπτέμβριο, υψηλότερα από τον επί .
Πάνω από
σημο στόχο για ένα εύρος περί το 5%,
Το του(κικό νύμισμα υποχύρησε στο
νέο χαμηλό επίπεδο-ρεκόρ των 8,4540
λιρν ανά δολάριο μετά την ανακοίνο .
ση των στοιχείων , εν έχει χάνει βου .
τιά 30% έναντι του αμεριχανικού νομί .
οματος φέτος .
160.000 αιτήσεις
στο πρόγραμμα
αΓέφυραν
Με την υποβολή , συνολικά, 160.467 ιτή.
στων , ολοκληρθηκε στις 31 Οκτωβρίου
η προθεσμία κατάθεσης αίτησης στο πρό γραμμα ΓΕΦΥΡΑ , το οποίο παρέχει στή
ριξη, μέσω κρατικής επιδότησης, σε δανε
ολήπτες που πλήπονται από Τις οικονο μικές συνέπειες της πανδημίας και έχουν
δάνεια με προσημείωση υποθήκη στην Α
Επενδύσεις δισ.
φέρνει Τ 5G
Δεν αποκλείεται γενικό lockdown
σε όλη τη χρα
πενδύσεις 1.2 έως 1,5 διο . σε
,υποδομές δικτύων 5ης γε
Ινιάς αναμένονται κατά την
επόμενη δεχαετία ( 2021-2030 ) , αλ λά και επιπλέον επενδύσεις 2,7 έως
και 5 δισ. για την ανάπτυξη κλαδι .
χν εφαρμογν που θα βασίζονται
στο 5G. Το συμπέρασμα αυτό προ κύπτει από μελέτη που εxπόνησε για
λογαριασμό του υπουογείου Ψηφα
κής Διακυβέρνησης η ΕΥ Ελλάδος .
κατοικία .
Από τον τρέχοντα μήνα ξεκινούν οι πληρωμές για τους συνεπείς δανειολήπτες.
Μεγάλη η απήχηση του προγράμματος .
τονίζει το υπουργείο Οικονομικν .
Χαρακτηριστικό της επιτυχίας του είναι
ότι στους 3 μήνες λειτουργίας του υποβλή
θηκε 23 φορίς μεγαλύτερος αριθμός ατή
στων, σε σύγκριση με το προσωρινό πρό
γραμμα της προηγούμενης κυβέρνησης
το οποίο διήρκεσε 13 μήνες
Δεν αποελείεται ένα γενικό Ιockdown σε όλη τη χόρα - τόnσε ο κυβερνητικός ε
πρόοωπος Στέλιος Πέτοας, εν χτύπησε καμπανάκι για τις ΜΕΘ, λέγοντας ότι υπάρ-Προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο σενάριο , Παίρνουμε τα μέτρα αυτά νορίς για
να μπορέουμε να έχουμε έναν πιο αισιόδοξο Δεκέμβριο. τόνισε ο χυβερνητικός ε
πρόοωπος αφήνοντας όλα τα σενάρια ανοιχτά για τις επόμενες χινήσεις.
Μια νέα πραγματικότητα διαμορφνεται σε Θεοουλονίχη χαι Σέρρες, που μπήκαν
σε σεληρό Ιockdown , αλά και στην υπόλοιτη Βόρεια Ελλάδα και την Απική όπου τέ.
θηκαν σε ισχύ τα ξημερματα σκληρά μέτρα για τον περιορομό της πανδημίας με κλεί
συμο της εστίασης.