Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΕΛΟΣ Η ΑΝΟΜΙΑ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΑΕΟΝΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ
με κατέματα tα γεγονόtα .
σn, αυστηρonoin
tς nou αναnaμpανει η ντρoηής nou noουσίο cουμε urν diin όψη του
κυβέρνηση για την αντ .
μετηση tων φανομέ
νων ανομίος σε δημόσια
athes xpματα onλa . φοοομός μηορeί να o .
Λόξει xρατα onno έχι
κοίνωσε ο Πρωθunoup
γός Κυριάκος Μητοοτά - τmv δια ουσίa
κης κατά την έναρξη της
τηλεδιάσκεψης nou είχε ono, το βλέμμα οno την κυριoος Μητσοτάκης
με τους nouτάνεις των εικόνα του όμηρο Πρύ .
|Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στο 30 Γυμνάσιο
για τεστ σε εκπαιδευτικούς
Κλιμάκιο
ουγκρότημα ruuvoίων στο
Φόpο Πρέβεζος ηpοκειμένου
να λngeoύν δείγματα aπό
τους Εκπαiδευτικούς .
Άμεση αντίδραση
του κρατικού μηχανισμού
διαδούλενση για το ΜASTER PLAN του Διμανού
Την άμε
ση αντίδρα.
ση του κρα.
Το Δημο τικό Λιμενκό
Τομείο Πρέβεζος ενημε.
τικού μηχυ
την καταβο .
MASIER ΡΑΑΝ του μένα
μισεων
στο 100%
στους πληγέντες αγρότες και κτηνο.
τρόφους από τον " Ιανό, εoήμανε ο
κ. Μoκης Βορίδης στην Ολομέλεα
sprevezas gr/dimosia-psi
της Βουλής τονίζοντας την σημα
ντική συμβολή της διοίκησης του
ΕΛΓΑ.