Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής -Νίκ, ας Καραθάνος 1951-1974* Ιδωκτήτρια-Εκδότρια Στανμίδου Ι. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Περίοδος ' (1974)Αρ. φύλλου 6880-12223
0,50 ε
Αυξάνονται συνεχς
σε σχολεία του Νομού Δράμας
κλειστά Τμήματα
Αυστηρά και μόνο
με ραντεβού
η εξυπηρέτηση
Με χρηματοδότηση από την ΠΑΜΘ
Αναγκαία η οργάνωσης
Ανέστειλαν τη λεπουργία
τους Νηπια γωγείο
και Δημοτικό σχολείο
Εηροποτάμου
Ενεργειακή
αναβάθμιση έντεκα
κτιρίων σε Δήμους
του Νομού Δράμας
και ασφάλεια
των πανεπιστημίων μας
στο ΚΕΠ
Δ. Δράμας
Γράφει ο
Ιωάννης Μ. Ασλανίδης
Επτά δειγματοληψίες που πάρθηκαν την ίδια χρονική στιγμή
Μιλάνε στον Π.Τ.> οι πρόεδροι των Καφετεριν και Ζυθεστιατόρων
Αρνητικά στον κορωνοϊό
τα πρτα δείγματα της ΔΕΥΑΔ
από λύματα στην πόλη της Δράμας
Σε τραγικά δύσκολη θέση
η εστίαση στη Δράμα με το νέο
κλείσιμο των καταστημάτων
Το αποτέλεσμα προέρχονται από δείγματα πις 22 ας Οκτωβρίου
Του Θανόση Πολυμένη
PNHΤΙΚΑ στον κο ρωνοίό , είναι και
> Χατζηπαντελής: "Φο βάμαι για λουκέτα . .)
Ηλιάδης: Για μια ακόμα φορά την πληρνει ο κλάδος της εστίασης . . .)
από διάφορα σημεία της
πόλης που πήρε η
ΔΕΥΑΔ, προκειμένου να
τα εξετάσει για την πα ρουσία SARS-Cov-2.
στον Πρωινό Τύπo- ο
δευθυντής της ΔΕΥΑΔ
κ. Χριστόδουλος Βογια
τζής, οι δειγματοληψίες
αφορούν επτά συκεκρμένα σημεία από διά
φορες δομές της
πόλης , οι οποίες έγναν
όλες στις 22 Οκτωβρίου
2020.
Ηλήψη έγνε από φρεάτια του δυτύου τευσης-ανεπεξέργαστο υγρό απόβλητο
αποχέτευσης , και τα δείγματα αφορούν λύματα) .
υγρά απόβλητα ούματα ) , Οπως ανe , Θεραπευτήριο Χρονίων Πα θήσεων.
φερε ο διος , τα δεγματα αφορούν σε Φpeaτιο δικτυου αποχέτευσης- αιεπεμια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, εν σε ξργαστο υγρό απόβλητο (λύματα) .
μελλοντικούς γύρους δειγματοληψίας , Γυμνόσιο Αρρένων-Εθνικό Στόδιο .
τα δείγματα θα ληφθούν ως σύνθετα από Φρεάτιο δικτύου αποχέτε υσης- αεn διαφορετικές χρονκές στιγμές της ημέ ξέργαστουγρό απόβλητο (λύματα).
Του Θανόση Πολυμένη
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ γραμμή γα την ανά
σχεση της αύξησης των κρουσμάτων κορωνοού , βρίσκεται για
άλλη μια φορά ο επισιτιστικός κλάδος.
Για άλλη μια φορά , τα καταστήματα
της εστίασης , καφετέριες, κέντρα διασκέδασης , ταβέρνες, εστιατόρια , λετουργούν ως μια πρτη ασπίδα.
μπροστά στο θέμα της μεγάλης διασποράς κρουσμάτων του κορωναίού
Covid-19 στην ελληνική κοινωνία.
Εκτός βέβακα από τα καταστήματα
εκείνα που λεπουργούν με ντελίβερι ή
take aaway
Η κατάστα ση είναι πάρα παλύ σο
βαρή , καθς με την naρατετα μένη περίοδο της υγειονομικής κρίσης , η εστίαση κινδυνεύει να
βρεθεί μπροστά σε άσχημες καταστάσεις και τελικά να Σωματείου Ζυθεστατόρων Ν . Δράμας , συμφωνούν και
υπάρξουν πολλά λουκέτα στο επόμενο χρονικό διά - οι δύο ότι η κατάσταση είναι τραγκή , εντούτοις τονίζουν
στημα . Οσοι κατάφεραν και άντεξαν μέχρι σήμερα , δεν ιδιαίτερα και εύχονται , μακάρι έτσι να μειωθούν τα
σημανει ότι θα μπορέσουν να επβσουν άλα μετά από κρούσματα και να μπορέσουμε να δουλέψουμε στη συ τη νέα καραντίνα στην οποία επιβάλλονται για έναν νέχειαν .
μήνα , με άγνωστες προοπτικές
Μάλιστα, ήδη, 50 σύλλογα εστίασης από όλη την Ελ- πολιτείας , με τη μορφή μη επιστρεπτέας καταβολής,
επεσήμανε.
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΟΥ ΠΤ.
απόβλητο (λύματα).
Κέντρο Παιδικής Μέρ.
μνας-Ορφανοτροφείο
iπmοκράτους .
Φρεάτιο διτύου αποχ ΦΩΤΟ ΠΤ.
σκέδασης
Δράμας κ . Ηλιάδης , και ο πρόεδρος του
Ζητούν επίσης και οι δύο , την οκονομική ενίσχυση της
Δομή φιλοξενίας Προσφύγων.
Επίσης , σε επόμενους γύρους δειγμα - Φpεάτιο δικτύου αποχέτευσης-αιεπ τοληψίας , αυτή θα εφαρμοστεί και στην ξέργαστο υγρό απόβλητο (λύματα) .
είσοδο της Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Λυμάτων
( Βιολογικός Καθαρισμός)
Δράμας , για την ανίχνευση
του ιού στην πόλη της Δράμας Στην περίπτωση αυτή
μάλιστα, λαμβάνονται σύν θετα (24ωρα) δείγματα από
την είσοδο της Εγκατάστα
σης Επεξεργασίες Λυμάτων μετά τα εσχαρίσματα.
οι δειγματοληψίες
Αναλυτικότερα , παρακάτω,
τα σημεία που έγναν οι
δειγματοληψίες στην πόλη
της Δράμας στις 22 Οκτω.
βρίου . Να σημεωθεί ότι
είναι η πρτη δειγματολη- τρια ΚΟΜY ΕΟΔΥ Ν . Δράμας
ψία που Υνεται .
Εργατικές Κατοικίες Αγίου
Σάββα-ΤΕΙ Δρόμας
Φρεάτιο δικτύου αποχέτευσης-ανεπεξέργαστο υγρό 2.0ο0 Rapid test.
απόβλητο (λύματα ).
Ειδικό Σχολείο και 160 Δη - Τς 1000 τοπρωί μέχρι και τις 16.00 το απόγευμα .
μοπικό Σχολείο.
Φρεάτιο δικτύου αποχέτευ
σης- ανεπεξέργαστο υγρό
απόρλητο (λύματα ) .
Γενικό Νοσοκομείο Δρά
πουργό της χρας κ . Μητσοτάκη , ζηπούν να έχουν μια φοβούνται ακόμα και για λουκέτα στο επόμενο διάσυνάντηση μαζί του . Επιση- στημα
μαίνουν μάλιστα στην επι - Ηλιάδης: Μέτρα οικονομικής στήριξης
στολή τους, ότι "η εστίαση
είναι πολυεπίπεδη , πολύ - εδρος του Σωματείου Καpετεριν & Κέντρων Διασκέδα .
μορφη και προερχόμενη από σης Ν . Δράμας κ . Ηλιάδης, με την πρτη του λέξη
μια δεκαετία χρεοκοπίας , επισημαίνει ότι η κατάσταση είναι τραγκή, Εχουν κλείδεν μπορεί να στηριχθεί με
λύσεις αποσπασματικές και τα take εwvay- , και τονίζε : Για μια ακάμα φορά την
Τονίζουν ακόμα, ότι αρχικά πληρνει ο κλάδος της εστίασης, λες και το πρόβλημα
και μόνο τα οριζόντια μέτρα είναι μόνο τα καφέ και τα εστιατόρια . Εν η πραγματική
στήριξης , χωρίς κανέναν πηγή του κακού είναι τα πάρτι που δοργαννονται, α
κλαδικό διαχωρισμό , οδή- συγκεντρσεις στις πλατείες και τα πάρκα , στις εκκληγησε σε σπατάλη πολύτμων σίες . Εκεί δεν υπάρχει κανένα μέτρο . Μακάρι το κλείπόρων καθς 8 μήνες μετά σιμο των δικν μας μαγαν, να σημάνει και το τέλος
ο λάδος έχει συσσωρεύσει του κορωναίο .
εππλέον χρέην και ότι "απa . Όπως λέει , θα πρέπει να παρθούν μέτρα οικονομκής
τείται κεντρικός σχεδιασμός στήριξης για τα μαγαζά . Πρέπει τουλάχστον να δοθούν
στε να αντιμετωπίσει την αποζημισεις σε όλους τους ελεύθερους επαγγελμα πανδημία αλλά και να λει - τίες οι οποίοι πλήττονται από την πανδημία και αναγκάτουργήσει σε ένα υγιές στι - ζονται να κλείσουν τα μαγαζά τους , Επίσης , να
χειρηματικό περιβάλον ενισχυθούν οι θέσεις εργασίας , να επιδστηθούν όλα
6ταν η υγειονομική κρίση όσοι έχουν μπει σε αδράνεια και να πληρσει το κράτος
παρέλθει .
Η κατόσταση στη Δράμα
Βέβαια , η κατάσταση δεν
είναι καλύτερη στη Δράμα
Το αντίθετο μάλιστα . Μιλντας στον Πρωνό Τύπον, ο άλλο . Πια τους ελεύθερους επαγγελματίες αναφέροΑναλυτικότερα, μιλντας στον -Πρωινό Τύποο πρό Μαζικός έλεγχος πληθυσμού
με 2.000 Rapid test την Πέμπτη
στην πλατεία της Δράμας
σει τα περισσότερο καφέ πλέον εκτός από τα ντελίβερι
ΑΖΙΚΟΣ έλεγχος πλη| θυσμού για κορωναίό ,
4 Νεμβρίου, στην πλατεία
Ελευθερίας Δράμας . Σε δή.
λωσή της στονΠρωινό Τύπο.
η υπεύθυνη ατρός Επιθεωρή Ρευματολόγος κα . Ελένη Γαμ
βρέλη δήλωσε ότι αύριο Πέμ
πτη θα γίει μαζκός έλεγχος
πληθυσμού του Ν . Δράμας , με
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π..
και τις ασφαλιστικές εισφορές. Επαν ότι θα το κάνουν ,
περμένουμε να το δούμε .
Στην ερτηση για το τι έχουν πάρει μέχρι σήμερα από
το κράτος , ο κ . Ηλιάδης επισημαίνει ότι μέχρι σήμερα
έχουν πάρει την αποζημίωση των 800 ευρ και τίποτα
Οι δειγματοληψίες θα γίνουν στο κτίρο στην πλατεία Ελευθερίας της Δράμας , από
Όπως τόνισε η ίδια μιλντας στον Πρωνό Τύπο- , ο μαζικός έλεγχος αποσκοπεί
στε " να μπορέσουμε μ' αυτόν τον τρόπο , να μεισουμε την αύξηση των κρουσμάτων , την αύξηση των διασυληνομένων και των νοσηλευομένων , καθς θα μπορούσε πρόεδρος του Σωματείου μαν .
να προκληθεί ένα γενικό lockdown .
Όσοι προσέλθουν στην πλατεία Ελευθερίας , οφελουν να τηρούν τα μέτρα ασφ λείας , να κρατούν τις αποστάσεις και να φοράνε όλοι μάσκες. Απαραίτητο είναι να
γνωρίζουν τον αρθμό του ΑΜΚΑ τους
Καφετεριν & Κέντρων Δια| σελ.4η
Φρεάτιο δικτύου αποχέτευσης- ανετεξέργαστο υγρό
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Πάικας-Μασμανίδης
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜEN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 252 0-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου &. Δραγούμη γωνία , Δράμα
ΠΡΩΝΟΣ
ΤUΠΟΣ
Ωράριο
Καθημερνές : 10:00-1300 και 18:00-2000 ( ετός Τετάρτης)
Σαββατοκύρακα κλαστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-2030, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα