Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

16oC, 14:00

21oC, 20:00

€0.80

17oC - Υγρασία 65%-92% - Άνεμοι: Ν-ΝΔ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:12 - Δύση ηλίου: 17:34

Ï Þëéïò ôçò Äéêáéïóýíçò ïõäÝðïôå Þôáí íïçôüò

Όσοι αρθρογράφησαν το καλοκαίρι με αφορμή την αποκάλυψη της Ενημέρωσης για την απώλεια εκατοντάδων δικογραφιών από τα κερκυραϊκά Δικαστήρια, κατέτειναν στην προτροπή, αφήστε τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Πάντως, αν η
δημοσιογραφία δεν έκανε τη δική της, ίσως και να είχε πάρει διαφορετική τροπή η υπόθεση. Άλλωστε ούτε τότε ούτε τώρα υπήρξε κάποια ανακοίνωση των Υπηρεσιών των υπουργείων τόσο Δικαιοσύνης όσο και Προστασίας του Πολίτη, που να αναφέρεται στο γεγονός. Τώρα η εντυπωσιακή και αιφνίδια κίνηση της εισαγγελίας, στο πλαίσιο της εκκαθάρισης της υπόθεσης, την επανέφερε με δραματικό τρόπο στην επικαιρότητα. Από την εξέλιξη και το τέλος της προσδοκάται πρώτα, πρώτα, η αποκατάσταση της Δικαιοσύνης στα μάτια των Κερκυραίων. 3»

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5230

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΦΟΔΟΣ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΣΕ ΑΓΡΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΓΑΡΟΥΝΑ

Ðïéïò & ãéáôß ðÞñå ôéò äéêïãñáößåò

• ¸ëåã÷ïò êáé
êáôáìÝôñçóç ìÝ÷ñé
áñãÜ ÷èåò ôï âñÜäõ
óôá ÄéêáóôÞñéá

Êáèáñßóôçêå ôï Ð.Öñïýñéï áðü ôá ïãêþäç

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ακόμα και ο αριθμός
των ανακτηθεισών δικογραφιών
(σ.σ. το πόσες είναι δηλ.) μπορεί να
επιφυλάσσει επιπλέον εκπλήξεις.
Το νήμα που συνδέει λειτουργούς
της Δικαιοσύνης με την υπεξαίρεση
των εγγράφων, εξετάζεται σε έρευνα που διενεργείται από την Εισαγγελία Εφετών.
Σελίδα 6»

Απομακρύνθηκαν τα μεταλλικά (και όχι μόνο) αντικείμενα, που προέρχονταν από την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των Γ.Α.Κ. και της Δημόσιας Βιβλιοθήκης. ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ•ΣΕΛΙΔΑ 13»

ØÜ÷íïíôáé óôá ó÷ïëåßá ãéá ôá ìÝôñá & ôïí éü

ÍÝï ñåêüñ ìå
2166 êñïýóìáôá
êáé 13 èáíÜôïõò
Ïêôþ íÝá
êñïýóìáôá
óôçí ÊÝñêõñá

4»

ÔïðéêÜ ðñùôáèëÞìáôá ôÝëïò,
ôïõëÜ÷éóôïí ðñïò ôï ðáñüí »
17

5&7»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα