Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4808 - ÅÔÏÓ 17ï

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Γενικό lockdown;
• Ορατό το
γενικό lockdown αν δεν
αποδώσουν τα
νέα μέτρα
• «Προετοιμαζόμαστε για το
χειρότερο σενάριο» είπε ο
Στέλιος
Πέτσας

s

Κοινωνία

Πολιτική

Μαθηματικό μοντέλο
Νίκου Καρδούλα: Πρόβλεψη κρουσμάτων
κορωνοϊού τρέχουσας
εβδομάδας

Ασ. Σκόνδρα: «Η ΝΔ
στηρίζει έμπρακτα
τους πολίτες. Ο ΣΥΡΙΖΑ
αρέσκεται στο να
δημαγωγεί»

s

Óåë. 11

Απάντηση έγγραφο
• Της Δημοτικής
Κοινότητας Καρδιτσας.

s

Óåë. 10

Óåë. 9

s
Έξοδος για το Θεοδωρίδειο Κέντρο
Óåë. 4

• Στο

εστιατόριο
Il Gusto συνοδευόμενοι από το
προσωπικό
του
Κέντρου

s

Óåë. 6

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr