Πρωτοσέλιδο Πρωινά νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ικ.ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ
Αρ. φύλλου 15366 Ιδρυτήs: Ιωάννns Κόκκινοs ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 www.proinanea.gr e0,50
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΑΣ ΓΙΑΝNΙNΑ
Βήμα μπροστά για την επέκταση των
ΧΥΤΑ Ελλnνικού και Καρβουναρίου Με το βλέμμα στη
. Εξασφαλίστηκε η χρηματο δότηση
. Ορίζονταs χωρητικότηταs για Πάνω από 15 έτη
Νέα μέτρα στήριξηs
Λάρισα μετά τη νίκη
Σελ. 7
Σελ. 5
Σελ. 14
Σήμα κινδύνου
από τα νοσοκομεία
Σελ. 3
Προσεχς ενεργειακή κοινότητα
στον Δήμο Ιωαννιτν
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
Ιδρύεται ειδική Αστυνομία
για τα Πανεπιστήμια
Επιστρέφουν οι πρτοι
ηλικιωμένοι
Ανέγερση νέου δημοτικού και νηπιαγωγείου στον Κατσικά
Σελ. 5
Σελ. 11
Σελ. 4