Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Στη σφαίρα
του κόκκινου η
Π.Ε. Κοζάνης με
την απειθαρχία
εκφρασμένη
στον οίκο της
υπακοής

Σε τρεις ζώνες χωρίζεται η
Ελλάδα - Στο γκρι με τοπικό lockdown
Θεσσαλονίκη και Σέρρες με αποστολή
SMS - Στο κόκκινο η Μαγνησία

σελ ~ 13

Ο Μητροπολίτης Κοζάνης Παύλος για την τήρηση
των μέτρων: «Δεν είπαν να κλείσουν τους ναούς γιατί
πήραν μάθημα από το λαό - Νόμιζαν οι ταλαίπωροι
ότι έφυγε ο Θεός από την Ελλάδα. Αμ δεν…»
σελ ~ 3

7336

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 6

Καμία κουβέντα
για τα
πρακτορεία
ΟΠΑΠ
- Παραμένουν
κλειστά τα 14
πρακτορεία
της Κοζάνης;

σελ ~ 24

Στο ελαιοτριβείο
των Ιμέρων σε
μια χρονιά με
πλούσια συγκομιδή

σελ ~ 5

Νέες οδηγίες για
την χρήση της μάσκας
στα σχολεία - Πότε θα
γίνονται τα διαλείμματα
μάσκας - Πότε θα
δίνονται απουσίες

σελ ~ 5

σελ ~ 2

Ποια αθλήματα
επιτρέπονται στην Π.Ε.
Κοζάνης, επιπέδου Β
- Μόνο διαδικτυακές
παραστάσεις
- Όλα τα μέτρα