Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τοπο του
πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεi
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδοιτήτης Ειδότης . Δευθντής ΒΑΣ ΕΡΒΑ Ετος 450 - Φιλλου 11617 Τμή 060 ευρό . Τρτη 3 Νομβρίου 2020
ΗΕEAΡΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥΥ
ΑΥΕΑΝΕΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΕΝΑΝΤΙΟN ΤΟΥ
ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΕΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ντού anό on - xθες ήτον στο κίτρινο κσι Kαι Πήρnς τηδεe
τα την anoφoon για νέα μέτρα nou ίσχυον μέχρ
ση npoκιμένου να ne και το ακόλουθ
ριοpίσει τη διασηορά
του κορωνοίου
Anό oήμερα και νια t . Euρκούχρου.
να μήνα , tίΒεται σε ισυ
Nα σημεσουμε ό
στην Π.Ε. Πρέβεζας το
του onoiou n επκpάτεια 0oδ ές Τς 5:00 το Nοεμβρίου εnpεβα0η
κον 16 νέα κρούσματα
ζνες , αντί για τέοσερ
Αναστάτωση χθες στο συγκρότημα
Γυμνασίων στο Φόρο Πρέβεζας
Στη ΒΙΠΕ Πρέδεας
|Συμπλοκή με Πυροβολισμούς και τραυματισμοί
Συμπλοκή με mupoβολιομούς ση.
βεζος (20 και 3ol , όταν ούμφυνα με!
| και έχει υnopanθεi σε 14ήμερη κοραντίνα.
Ο Ερντογάν δεν καταλαβαίνει
από σεισμούς
Σε οποιονδήποτε Παράσχει πληροφορίες
Δίνει η Πολιτεία
κα ανεπη
χρηματική αμοιβή
100.000 ευρ δίνει η
ξεις του με .
και nnηpοφορίες γισ
την tniεση στο ΥΡΟ
ομού , ο Ερ.
ντογάν
καθς μέοω του σταθμού της Αττ .
λειας εκδόθηκε νέα ΝAVTEX για το
ερευνητικό σκάφος Όrnc Refs
τα ουνοδευτικά Πλοία unοoτήριξης
φείο του Πρύτανη του
Οικονομικού Πανεπ
στημίου Α0Τγν. na ο.
ηAnpoφopίες
και στοιχεία θα εξα
σφαλιστεί ανωνυμία .
σχουν
λιστα για χρονικό διάστημα τριν
δομάδων.