Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΑΝΑΤΟΛΗ
Lanatolh|
ΤΡΙΤΗ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Ετος ιδρύσιως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής : ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.933
- Δενύπάρχει χρόνος να σταθεί στην ήπα ο Α0ANΟ
FAδίκησοντους εαυτούς τους αι πίκτες της ΑΕ Νεάπολη
- Ενανκκαλό βαθμό Πρόσθεσε
στο ενεργητικό της η Αναγένηση
Σελίδα 3
Δεν υπάρχουνκρούσματα
απo σχολείατου Ν.Λασιθίου
. Δυσαρέσκεια
στην εστίαση
για τα νέα μέτρα
Τεστ σε φοτητές που επιστρέφουν
αλλά και Πολίτες του Αγίου Νικολάου
Σελίδα 5
. Θα βελτιωθεί η άρδευση
σε πολλές περιοχές
Μία μεγάλη Παρτίδα στιγμαίον τεστ θα προμηθευτεί ο Δήμος
του Ε. Μεραμπέλλου
Ρεπορτάζ :
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Σελίδα 6
Προμήθεια μιας παp τίδας στιγμιαίων (raρid)
τεστ coνid -19 επιδικει
να κάνει ο Δήμος Αγίου
Νικολάου , σε μια προ σπάθεια μεγιστοποίησης
του αγνα να κρατηθεί η
πόλη και η ευρύτερη περιφέρεια του δήμου , όσο
το δυνατόν πιο - καθαρή .
από τον ιά, επιβραδύνο ντας το ρυθμό εξάπλω
σης ή προλαμβάνοντας
την ταχεία και ανεξέλε
γκτη μετάδοσή του .
Με αυτόν τον τρόπ , λονίκης , όπου εντοπίζε - τέτοια τεστ, ο Δήμος δι - αριθμού γρήγορων τεστ
όπως είπε ο Δήμαρχος ται μενάλο noσοστό δια ερευνά σε συνεργασία με περί τα 1.000-1500.
Αγίου Νικολάου Αντ . Ζερ - σποράς του ιού
βός στην ΑΝΑΤΟΛΗ ε
πιστρατεύεται άλλο ένα διδασκαλίας που τίθεται εταιρείας που το προμημέσο, για την προστασία από σήμερα σε εφαρμογή θεύει με αυτά τη δυνατό χος , έχοντας προμηθευτων δημοτν , αλλά και
της πολύ καλής εικόνας λος αριθμός - αν όχι όλοι και πραγματικότητας no
υπάρχει , λόγω των ελά - μένεται ότι θα επιστρέ
χιστων κρουσμάτων , ποu
έχουν επιβεβαιωθεί , σε
σύγκριση με άλλες περιοχές Εκείνο nou προ .
χει βέβαια , πάντα , είναι Δήμος Αγίου Νικολάου .
η υπεύθυνη στάση και
Πρτη μεγάλη φωτά ,
παρά τις έντονες
βροχοπτσεις, με τη λήξη
της αντιπυρικής περιόδου
Σελίδα 12
Αθήνας και της Θεσσα- χουν πολλά διαθέσιμα προμήθειας , ενός ικανού
το ΓΝΑΝ και τον αντιπρόΜε το μέτρο της τηλε - σωπο της φαρμακευτικής
Και σε πλίτες
Όπως είπε ο Δήμαp στα πανεπιστήμια , μεγά- τητα ταχείας πρόσθετης
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ Στη σελδο 4
ΤΙΜΕΣΣΟΚ
οι ντόπιοι φοιτητές αναφυγεία
Κουτσομούρα.
ντόπια Αψουν και θα ήταν σκόπιμο
όλοι τους να υποβληθούν
στο γρήγορο τεστ , που
θα μπορεί να διαθέσει ο
ΕΝΑΡΕΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΥ
Εξάλλου , όπως τόνισε το
πρόσφατο κρούσμα στον
ΚΑΙ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Στα πλαίσια της προσπάθειας μας για συνεχή ανοβάθμιση |
των ίατρικν Υτηρεσν , θα θέλαμε να σας ενημερσουμε
ότι το Ιατρικό- Διαγνωστικό Κέντρο ΥΕΙΑ ΛΑΣΙΟΟΥ
λειτουργεί πλέον υπό την μορφή Πολuίατρείου, με την
έναρξη της λειτουργίας του Μικροβιολογικού Εργοστηρίου
και του Ιστρείου Γενικής Χειρουργικής
| Το Μικροβιολογικό Εργοστήριο, το οποίο διαθέτει ούμβαση
με τον ΕΟΠΥΥ , περολαμβάνει Τμήματα
. Μικροβιολογικό
2 Αιματολογικό
3 Βιοχημικό
4 Ανοσολογκό
50ρμονολογικό
6. Μοριακό (Διενεργούνται μοριακές εξετάσεις COVID-19
καθς και Tost αντισωμάτων)
Καζάνη 7 , 72100 Αy . Νικόλαος Κρήτη Τηλ κέντρο: 20410-21900 ,
23700, 25885-Φα 20410 26567 emalk intoehygeiaiasihiou g.
www.hygelalasithiou.gr ΠΣΤΟΠΟΗΣΗ ΔΙΕΘΗEΣ ΠΡΟΤmo 150 ου
Τα 2 κιλάΑ Προσωπική ευθύνη του
2.0ΧΞ στατεύσουμε τον εαυτό φοιτήτρια που επέστρεψε
καθένα μας , για να προ - Αγιο Νικόλαο , αφορούσε
μας , το ικογενειακό, το στην πόλη.
σχολικό και το φιλικό μας Ο Δήμος , όπως είπε ο
περιβάλλον , πρόσθεσε .
Ταρίδες
ντόπιες ΑΑ.
Δήμαρχος , σκοπεύει να
εκδσει άμεσα ανακοί.
νωση , καλντας όλους
τους φοιτητές nou θα επιστρέφουν από σήμερα
στον Αγιο Νικόλαο , να
παραμείνουν αυτοβούλως
σε -καραντίνα , μια - δυο
ενεργοποιήσει είναι να μέρες μέχρι να κάνουν το
γρήγορο τεστ, σε συνενφοιτητές nou βρίσκονται νόηση κατ αρχήν με το
σε διάφορα πανεπιστήμια Νοσοκομείο Αγίου Νικο της χρας - ιδιαίτερα της λάου. Επειδή δεν υπάρ Τεστ σε όλους
τους φοιτητές
Που επιστρέφουν
Ένας από τους πρτους στόχους που ο ΔήΕΤα4 κιλά
& Σαβρίδια Αγίου Νικολάου 3kg 108 μαρχος θέλει άμεσα να
o 6945-000103 284101000 κάνουν το τεστ όλοι οι
Τερόστηα γκομο καθημερνό φpέσκων Ψορν ano το καίκιο μας
όηως και τερόστια Υκόμα κατεψυγμένων 0αλοοσινν npoίόντων
δnως κοκκνόpαpο, βακαλόο, Υλσσα και noλλά άλλ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα