Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
3ΙΡΩΙΝΗ
Σάββατο
Οκτωβρίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Αριθ.φύλλου 7617
Τιμή Φύλλου 0.50
Μλείδωσινη
Περιφέρεια Δυυκής Μακε δονίas
Διαδικτυακό
Σεμινάριο για
το νέο πρόγραμμα
EΞΟΙΚΟΝΟΜΩΑΥΤΟΝΟΜΩ
ΟΠέμπτη 5 Νοεμβρίου
οι αλλιγές στα εργασιακά
Συνέχεια στην 12
Vη νέα διαδικασία
για το ευέλικτο ωράριο
και το απαράθυρου
για 10ωρο
Δ/ίνoη Αγροτικής Οικονομίαs &
Κηνιατρικής ΠΕ Γρεβενν
Δήλωση
Συνέχεια στην 10
Ριζική ανάπλαση
Συγκομιδής
Αμπελουργικν | Του Κέντρου Παλαιοντολογίας
Προϊόντων
Μηλιάς
Συνέχεια στην 4
Συνέχεια στην 6
Πρτη θέση για
την ομάδα αεροδυναμικής
του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας ASPIR
στον διαγωνισμό CanSat
in Greece 2020
Enίσημos Συνεργάτηs ΜΕGA ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σας περιμένουμεξ
Συνέχεια στην 7
ΓΓΕθνική:
ΓΡΕΒΕΝΑ
Το πρόγραμμα και
οι Διαιτητές
3nς Οκτωβρίου 151
σε 3ο και 5ο όμιλο
Συνέχεια στην 20