Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
PΙPPFAEP
ΓΕΝΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12627
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 -Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
10ωρο με ρεπό, αφρένο) στους συνδικαλιστές , άδεια τοκετούν και στον πατέρα
Τα Πάνω κάτω στην Εργασία
Κορωνοϊός: Μαύρο
ρεκόρ παγκοσμίως
Ευρωζνη:
Ανάκαμψη 12,7%
Τα πρτη φορά από την αρχή της
Η πανδημίας , τα xρούσματα του κορωνοtού ξεπέρασαν την Τετάρτη τα
500.000 μέσα σε μία ημέρα , καθός οι
χρες στο ορειο ημισφαίριο ανακοί .
νωσαν αυξημένο αριθμό μολύνσεων.
Μέχρι σήμερα, από την αρχή της πανδημίας , έχουν μολυνθεί από τον νέο κορωνοτό 44.700.000 άνθ0υποι και από
αντούς 1.170.000 πέθαναν.
στο τρίτο τρίμηνο
Ηανάκαμψη της οικονομίας της Ευρω .
ζνης στο τρίτο Τρίμηνο , μετά τη βουπιά που προκάλεσε η πανδημία στο δεύ.
τερο τρίμηνο, ήταν ισχυρότερη από ό,τι
αναμενόταν , σύμφωνα με τα στοιχεία
της Eurostat, λόγω κυρίως της εκτίναξης
του ΑΕΠ της παλίας, της Γαλλίας και της
Ισπανίας που είχαν καταγράφει πολύ
μεγάλες απλειες στο δεύτερο Τρίμηνο.
Το ΑΕΠ Της Ευρωζνης αυξήθηε
12.7% σε τριμηνιαία βάση μετά την πτ .
ση 11,8% που είχε σημεισει στο δεύτερο τρίμηνο . Σε ετήσια βάση, ωστόσο ,
δηλαδή σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο
Την θέσπιση ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας , νέο πλαίσιο υπερωριν ,
αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο και μεγαλύτερη ευελιξία στον τόπο
και το χρόνο εργασίας προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασί
ας, τους βασικούς άξονες του οποίου παρουσίασε στο υπουργικό συμβού λιο , ο Γιάννης Βρούτσης
Με τον νέο νόμο θα παρέχεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να απασχολούν τους εργαζομένους έως και δέκα ρες ημερησίως και χωρίς να κατα βάλλουν υπερωρίες, αλλά να τις αντισταθμίζουν με μειωμένο ωράριο ή ρεπό
Στόχος , κατά το υπουργείο, είναι:
-Να διευκολύνει τους εργαζόμενους στην αναζήτηση της ισορροπίας με .
ταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής , τις δε υγιείς επιχειρήσεις
στην οργάνωση της παραγωγής κατά τρόπο που να επιτρέπει τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
- Να βάλει τάξη στην αγορά εργασίας, να καταπολεμήσει τη αμαύρη εργα Λιανεμπόριο: Πτση
1,4% του κύκλου
εργασιν
2019, ήταν μειωμένο 4,3% έναντι μείω
σής Του 14,% στο δεύτερο τρίμηνο.
Γενικός Δείχτης Κύκλου Ε | γασιν τον Λύγουστο , σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2019 , παρουσία σε μείωση 1.4% . Ταυτόχρονα , ο Γενι
κός Λείχτης Ογκου , σε σύγκριση με
τον αντίστοιχο δείχτη του Αυγούστου
2019, κατέγραψε πτση 1%% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείχτη του
Ιουλίου 2020 αύξηση 5,4%.
Τρόμος 6,7 ρίχτερ
Βόρεια της Σάμου
Ισχυρός σεισμός 6,6 Pίχτερ σημειθηκε λίγα λεπτά πριν από Τς 2 χθες το
μεσημέρ . Το επίκεντρο εντοπίζεται βό
ρεια της Σάμου, σε θαλάσσιο χρο και
- Να εκσυγχρονίσει το εργατικό δίκαιο , επιλύοντας προβλήματα που διαπιστθηκαν τα τελευταία 38 χρόνια (συνδικαλιστικός νόμος) .
Εκδοση τρίμηνων
εντόκων για 625 εκατ.
Στο τραπέζι και το κλείσιμο
της εστίασης για ένα μήνα
τες πληροφορίες είναι μικρότερο των
1 χιλιομέτρων. Η ισχυρότατη δόνηση
Την Τετάρτη θα διενεργηθεί Δη
μοπρασία Εντόχων Γραμματί
που είχε διάρκεια, έγνε oισθητή σε όλη
την Ελλάδα , αλλά και στην Τουρκία , τη
Βουλγαρία, την Αλβανία. Ήδη, καταγρά .
ν ιάρκειας 13 εβδομάδων , σε
ηνό το βασικό σενάριο για τα νέα έκταχτα μέτρα μιλούσε για κλείσιμο της
Μεστίασης στις 21:30 ή στις 22:00 στο τραπέι έπεσε το σενάριο να μπεί λουκέτο στην εστίαση ια ένα μήνα .
Οπεριοοισμός στην εστίαση θα φέρειαπαγόρευση και στην κυκλοφορία Η απα
γόρευση χνκλοφορίας θα έρθει λήγο μετά το κλείσιμο των καταστημάτων .
Αναζητντας τα τελευταία ειχοστετράωρα το ενδεδειγμένο μίγμα μέτρων , το
οποίο θα καταφέρει να συγεράσει την ανάγκη προστασίας της υγείας με τις επι .
πτσεις στην πραγιατική οικονομία, τόσο οι αρμόδιοι υπουpγοί όσο χαι οι ειδικοί
έχουν επιδοθεί σε έναν μαραθνιο σύνθεσης του νέου πακέτου μέτρων .
φονται μετασεισμοί από 4,1 tως 4,6 Pi.
άυλη μορφή , ποσού 625 εκατομμυρίων
ευρ , λήξεως 5 Φεβρουαρίου 202ι. Η
ημερομηνία διακανονισμού θα είναι η
Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 (T+2).
Οι τόχοι των εντόχων υπολογίζονται
με χρονική βάση ACΤB60.1 ια τα έντο κα γραμμάτια δε θα δοθεί καμία προ μήθεια.
χτερ.
Μεγάλες υλικές ζημές προκάλεσε στη
Σάμο .Παράλληλα υπάρχουν σημανη
κές ζημιές στα τουρκικά παράλια, ειδικά
στη Σμύρνη. Για εμικρό τσουνάμιο μίλησε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκ