Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όιu Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Αντιδράσεις για τη φιλοξενία Ιστορική πρόκριση
μεταναστν σε απoθήκη
| του Δήμου Αν. Μάνης> σλ. 8
Αναδείχθn κε το νέο ΔΣ
του Εμπορικού Συλλόγου
Σπάρτης > σελ. 7
| του Ήφαιστου Βρονταμά
στο Κύπελλο Ελλάδας > σελ . 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020 | Ετος 25| Αριθμός 5987 | Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ. 2731081253 Fax: 2731081250 . -mail.info @lakonikos.gr . www.lakonikos.gr
αΨάχνουνν τα κέρδη
οι επιχειρήσεις
Κρούσμα κορωνοϊού
στρατιτης
στο ΚΕEM
Σε καραντίνα ο ίδιος
και οι επαφές του
Κρούσμα κορωνοϊού κατεγράφη στο Κέντρο Εκποίδευσης Εφοδιασμού Μεταφορν
(ΚEEM) Σπάρτης , σύμφωνα
με ασφαλείς πληροφορίες του
Λακωνικού Τύπου. Πρό κειται για έναν κληρωτό
οπλίτη θητείας , ο onoioς μετά
από έλεγχο διαγνστηκε θε τικός στον Covid-19 και τ Το 65% στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν δήλωσε κέρδη το 2019
ακολουθούνται όλα τα ηροΒλεπόμενα μέτρα noυ ορί ζουν
Πρωτόκολλα.
Κατά τις ηληροφορίες , ο εν
Ανησυχητικά στοιχεία για την 2018), καλούμενες να πληρ - δήλωσαν είτε ζημίες είτε μηδεοικονομική
στην Ελλάδα φανέρωσαν τα 45279 ευρ η κάθε μία . Σύμ- κότερα,
στοιχεία Που έδωσε στη δημο- φωνα με δημοσίευμα της Κa - Πρόσωπα (38,97% του συνό- ρολογητέο κέρδη από 900.000
σιότητα η Ανεξόρτητη Αρχή θημερινής" , όπως Προκύπτει λου) δήλωσαν ζημίες συνολι- ευρ και άνω ηλήρωσαν φόρο
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) anό onό τα στατιστικά στοιχεία των κού ύψους 44,2 δισ . ευρ , 2,8 διο . ευρ , Ουσιαστικά , το
τις φορολογικές δηλσεις του περυσινν δηλσεων φορο - 67.723 (25,19% ) δήλωσαν μn- 0,78% του συνόλου των επιχει 2019. Κι αυτό, καθς μόλις μία λογίας εισοδήματος νομικν δενικά εισοδήματα και 96.291 ρήσεων ηλήρωσε το 65,04%
στις τρεις επιχειρήσεις δήλωσε nροσπων , από τα 268,752, τα [35,82%) δήλωσαν καθαρά φο - του συνολικού φόρου ή 1,35
κέρδη στην Εφορία του Προ- 172.461 , nou αντιστοιχούν σε ρολογητέα κέρδη ύψους 13,368 εκατ , ευρ η κάθε μία.
ηγούμενου έτους [εισοδήματα ποσοστό 64,17% του συνόλου , διο . ευρ.
Η ανάλυση των συγκεκριμέ δραστηριότητα σουν φόρο 4,36 διο. ευρ ή νικά nοσa εισοδημάτων , Ειδι - νων δεδομένων anοκαλύητει
νομικό nως 2.097 επιχειρήσεις με φοτα
υγειονομικό
104.738
λόγω στρατιτης ηροέρχεται
από άλλη περιοχή της Ελλάδας και είχε Πάρει φύλλο noρείας για το ΚΕEM για
εκπαίδευση σε ειδικότητα
Μάλιστα , εκτός οπό τον
ασθενή , σε Προληπτικό Πε συνέχεια σελ 9
ριορισμό τέθηκαν όλοι όσοι
ήρθαν σε επαφή μαζί του
εντός της στρατιωτικής μονάδας
Σύμφωνα με τις ηληροφοpίες , τη Δευτέρα 2/11 , στο
Πρόληψη, συνεργασία, ενημέρωση το τρίπτυχο της προστασίας
Η άμυνα του Δ. Σπάρτης έναντι Covid
ΚΕEM αναμένεται να μεταβεί
κλιμάκιο του ΕΟΔΥ για τη διε
νέργεια ελέγχων , στε να
διερευνηθεί -πιθανή-Περα Ταναφέρει ο αντιδήμαρχος θ. Πατσιλίβας
Καθς η nανδημία του κορω χαμηλότερο επίπεδο συναγερμού (Πράσινο ) , ο Δ Σηάρτης
Προχωρά σε Προληπτικές ενέρ
τέρω διασπορά του ιού στη
συγκεκριμένη στρατιωτική
μονάδα.
νοΐού Βρίσκειαι σε κρίσιμη
καμπή στη χρα μας , σύσκεψη
γειες και συντονισμό δράσεων
για να θωρακίσει την περιοχή
από Πιθανή ούξηση της μεταδοτικότητας του Covid -19.
με τους υπεύθυνους τοπικούς
Ένα εμβατήριο
για τον Ελευθέριο
Βενιζέλο
και η κουμπαριά
της Ελενας Βενιζέλου
στη Σπάρτη
Γράφει ο Νίκος 1. Καρμοίρης
nαράγοντες συγκάλεσε την
προηγούμενη εβδομάδα ο δή .
μαρχος Σάρτης Π. Δούκας Αν
και η Λακωνία Βρίσκεται στο
ουνέχεια σελ Ε
β1lakonikos.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
> σελ. 3
00000

Τελευταία νέα από την εφημερίδα