Πρωτοσέλιδο Αντίλαλος Μεσαράς:Recognized text:
ΜΕΣΣΑΡΑΣ
02310Ο
antilaloSpress.g
antilalospress g
για άμεση και έγκυρη ενημέρωση
ΜΟΙΡΕΣ
AUTOVISIN
και στο διαδίκτυ!
ΤΕΧΝΙΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
ΕΤΟΣ 27ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ: 1370
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
ΤΙΜΗ: 1,00 Ε
ΣΑΒΒΑ ΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση των δύο έργων
Προς δημοπράτηση
το Στάδιο Μοιρν
και το Κλειστό Πόμπιας
σελ. 4
ΑΠΟΡΡΙΜ ΜΑΤΑ
Χρονιά έργων το 2021
για τον ΕΣΔΑΚ
Σταθμοί Μεταφόρτωσης
και Πράσινα Σημεία
στους Δήμους Φαιστού
και Γόρτυνας
)COSMΟΤΕ
χείρη n)
"Λουκέτο" στο υποκατάστημα
της COSΜΟTEΟΤΙςΜοίρες
Ο ΕΣΔΑΚ έχει καταθέσει πρόταση για τη δημιουργία 8 σταθμν
μεταφόρτωσης απορριμμάτων στους Νομούς Ηρακλείου και Ρεθύμνου, εν Σταθμοί Μεταφόρτωσης θα δημιουργη θούν και στους
Δήμους Βιάννου, Μαλεβιζίου, Αρχανν-Αστερουσίων, Άγιου Βασι
λείου, Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου. Η συνολική πρόταση ανέρχεται
στα 10,1 εκατ. ευρ εν θεωρείται σχεδόν σίγουρο πως η πρόταση
θα εγκριθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και μέσα στο 2020 εί
ναιο στόχος του ΕΣΔΑΚνα δημοπρατη θούν τα έργα .
σελ. 5'
σελ. 3
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Έρχονται
επιδοτήσεις
για τους αλιείς
Συγκρατημένη αισιοδοξία
για την ανάκαμψη του τουρισμού
Ξεκίνησε
η ελαιοσυγκομιδή
στην ΠΕ Ηρακλείου
Η δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014
-2020, περιλαμβάνει την Ανάπτυξη ,
αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων , περιλαμβανομένου
υλικού και λογισμικού, για τη διασφάλιση της διαβίβασης δεδομένων από
τους φορείς που ενέχονται στην αλιεία
και στην εμπορία των προϊόντων αλιείας, τόσο στις εθνικές όσο και στις ενωσιακές αρχές
Μετά την ολοκλήρωση των δολωματικν ψεκασμν ήδη στις πριμες περιοχές του νησιού η συγκομιδή ελαιοκάρπου έχει ξεκινήσει . Για την έναρξη
της συγκομιδής, θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη το χρονικό όριο, που απαιτείται
να τηρηθεί από τον τελευταίο ψεκασμό, που διενεργήθηκε είτε από την Υπηρεσία , είτε από τους ίδιους τους παραγωγούς, ανάλογα με το χρη σιμοποιούμενο εντομοκτόνο.
Παρά την μεγάλη πτση του τουρισμού, ο κ. Κόνσολας εξέφρασε την συγ
κρατημένη αισιοδοξία του για την επόμενη χρονιά , τονίζοντας την σπουδαιότητα της επιλογής της Κρήτης στους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς
των Ευρωπαίων .
σελ . 15
σελ. 9
σελ. 14
1370-30/10/20