Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ Ο
(eaggelia
ΠΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 10251 - ΕΤΟΣ 56ο-ΤΙΜΗ 1 6- EABΒΑΤΟ 31 0ΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ
Η ΣΑΜΟΣ ΑΝΤΕΞΕ, Η ΣΜΥΡΝΗ ΛΥΓΙΣE ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΧΥΡΟΤΑΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΩΝ 6,9 R
Σήμερα τα μέτρα
για τον κορωνοϊό
Σελ.4
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
Ύφεση 7,8%
φέτος και ανάπτυξη
5,3% Τ 2021
Σελ. 5
ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΒΟΛΕΣ
Σελ. 4
ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Οι επιπτσεις της πανδημίας
θα κυνηγούν για χρόνια
επιχειρήσεις και νοικοκυριά
Οριακή κατάσταση
Την ανάγκη αυστηρής τήρησης των Περιορι στικν μέτρων και των μέτρων ατομικής προστασίας , στοχευμένης ενημέρωση των νέων ,
ενίσχυσης ms Πρωτο βάθμιας Φροντίδας
Υγείας και διενέργειας Περισσότερων τεστ για
covid-19 , τόνισαν τα μέλη της Επιστημονικής
Επτροής του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αmκής σε έκτακτη σύσκεψη κάνοντας λόγο για
οριακή κατάσταση στην οποία Βρίσκεται εn δημιολογικά το λεκανοπέδιο της Ατικής".
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην στοχευμένη
ενημέρωση των νέων, με τη συνδρομή της Πα νεπιστημn ακής κοινότητας Που Πρέτει να αναλάβει δράση, όπως τονίστηκε, και στην άμεση
ενίσχυση των Κέντρων Υγείας τόσο με ΠροσωΠικό όσο και με υλικοτεχνική υποδομή, καθς και την ενημέρωση των εργαζομένων για
τη σωστή διαχείριση των Περιστατικν της λοίμωξης Covid-19. Όπως αναφέρθηκε , ο ΙΣΑ
Προκειμένου να συμβάλει στην ενημέρωση
των Πολπν έχει ήδη Πιστοποιήσει 700 μέλη
του, τα oποία θα αναλάδουν την ενημέρωση
για τον Sars-CoV.-2, στα σχολεία και στους φορείς της τοΠικής αυτοδιοίκησης.
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.
Πατούλης τόνισε όη οι υπηρεσίες του ΙΣΑ και
της Περιφέρειας Αικής είναι σε εγρήγορση ,
εν σχεδιάζονται νέες δράσεις που θα συμβά Λουν στην υγειονομική θωράκιση του ΛεκανοΠεδίου.
"Διανύουμε μια εξαιρετικά κρίσιμη Περίοδο ,
κατά mν οποία η ατομική και η συλλογική ευθύνη αναδεικνύονται σε ζήτημα μεγάλης εθν
κής σημασίας. Έχουμε ακόμα m δυνατότητα
να αποτρέψουμε τα χειρότερα και να Προστατέψουμε τους συμπολίτες μας και την οικονομία της χρας", τόνισε ο κ . Πατούλης.
Σελ. 3
Πόλεμος
ΣΥΡΙΖΑ-Κυβέρνησης
με φόντο την πανδημία
ΕΛΣΤΑΤ
Σελ. 2
ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Μείωση,4%
στον δείκτη κύκλου
εργασιν
στο λιάνεμποριο
Τον Αυγουστο
Απαιτούνται
αποφάσεις ευθύνης
Σελ. 2
Σελ. 5
Ο λογικός