Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27656
www.dimoprasion.gr
email:[email protected] dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Νέα ύφεση και
νέα μέτρα προ των
Στη ΜΕΘ το Χρηματι στήριο
<Βουτιάν 5,08%
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (E
KT) αναμένεται ότι θα αντισταθεί στην
πίεση να ανακοινσει νέα μέτρα στήριξης, αλλά είναι πιθανό να ανοίξει τον
δρόμο για την ανάληψη δράσης τον Δε κέμβριο, καθς οι πρόσφατοι 3
περιορισμοί για τον έλεγχο
Ευρωζνη: Οι
ασφαλιστικές
εισφορές το
μεγαλύτερο μέρος
των φορολογικν
εσόδων
Η φορολογική επιβάρυν ση στην Ελλά
δα - το σύνολο των φόρων και των ασφαλιστικν εισφορν ως ποσοστό του ΑΕΠ
- μειθηκε το 2019 στο 41,9% από 42,7%
το 2018 , εν στην Ευρωζνη έμεινε σταθερή στο 41,6%, σύμφωνα με στοιχεία
που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Στατιστι κή Υπηρεσία (Eurostat).
Στην Ευρωπαϊκή Ενωση, η φορολογική
επιβάρυνση μειθηχε οριακά στο 41,1%
από 41,2% το 2018. Οπως αν αφέρει η
Eurostat, οι δείκτες για τη φορολογία κα
ταρτίζονται σε εναρμονισμένο πλαίσιο, το
οποίο επιτρέπει μία ακοιβή σύγκριση των
φορολογικν συστημάτων και των φορολογικν πολιτικν των χωρν της ΕΕ.
Σεκλοιό ισχυρν πιέσεων βρέθηκαν οι
τιμές των μετοχν στη συνεδρίαση της
Πέμπτης , με την αγορά να ακολου θεί ετεροχρονισμένα, λόγω της αργίας της 28ης
Οκτωβρίου, τη μεγάλη πτση των διεθνν αγορν την Τετάρτη, οι οπ
πηρεάζονται από την αύξηση των κρουσμάτων του κο0ονοϊού.
Η αγορά υποχρησε προς τις 560 μονάδες, σε χαμηλά έξι μηνν.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμν έκλεισε στις
564,93 μον άδες , σημεινοντας πτση
5,08%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε καττερη
τιμή στις 557,72 μονάδες (-6,29% ) .
Η αξία των συναλλαγν ανήλθε στα
82,409 εκατ. ευρ , εν διακινήθηκαν
56.335.874 μετοχές .
Ο δείκτης υψηλής κεφα- ΕΛΔΑ 2
Χρήση μάσκας παντού, ακόμα και για καθήμενους
Αρχαιολογικό
Μουσείο
Θεσσαλονίκης:
Συνέντευ ξη της
αναπληρτριας
διευθύντριας του
Μουσείου Δρ.
Αγγελικής
Κουκουβού
Σειρά μέτρων εξετάζονται στις σχεδόν
συνεχείς συσκέψεις για τον κορονοϊό , με
τον πρωθυπουργό , να ανακοιννει την
Παρασκευή τις αποφάσεις.
Μάσκα , μετακινή σεις, ωράριο, βρίσκονται στο τραπέζι των συσκέψεων για την
αναχαίτιση της πορείας του κορον οϊού
που σαρνει χυρίως της βόρεια Ελλάδα
και απειλεί το Σύστημα Υγείας.
Ειδικότερα, εξετάζεται η απαγόρευση
μετακίνησης εκτός νομού για τις περιοχές
που βρίσκονται στο επίπεδο 3 , στον πορτοκαλί συναγερμό, μετά τις 21:00.
Σημεινεται ότι , σήμερα το μέτρο αυτό
ισχύει για τις περιοχές που βρίσκονται
γκεκριμένη ρα θα επιτρέπεται να προσφέρονται οι υπηρεσίες εστίασης στους εξωτερικούς χρους, αποκλειστικά
Η χρήση μάσκας δεν αποκλείεται να επιβληθεί και στους καθήμενους στους χρους εστίασης ,
Κωνσταντινούπολη: Αναβλήθηκε το
άνοιγμα της Μονής της Χρας σε τζαμί
Σε ανακοίνωσή της μέσω Twitter η
Διεύθυνση Θρησκευτικν Υποθέσεων
της Τουρκίας για το άνοιγμα της Μονής
της Χρας ανέφερε ότι:
Αναβλήθηκε το άνουγμα αύριο (σ.σ.
Παρασχευή) της Μονής της Χρας σε τζαμί Το άνοιγμα για προσευχή του Καριγιέ
Τζαμί ( πρην Μονή της Χρας) στην
Κωνσταντινούπολη, αναβλήθηκε λόγω
των συνεχιζόμενων εργασιν (μετατροπής σε τζαμί) .
Την Παρασκευή δε, επρόχειτο να γίνει
η πρτη μου σουλμανική προσευχή στον
περίφημο ναό της χωριατοσύνης στην
Κωνσταντινούπολη που λειτουργεί ως
μουσείο .
Το τζαμί είχε προγραμματιστεί να ανοίξει για το ναμάζ ( ή σαλάχ, έναν από τους
Πέντε Πυλνες της πίστης
Για τις συγκε κριμένες περιοχές , του επιπέδου 4, σε πρτη φάση θα κλείσουν ό
λες οι λειτουργίες εκτός από τα σχολεία
και το λιανε μπόριο.
Επίσης, στα υπό εξέταση μέτρα είναι η
χρήση μάσκας παντού, ακόμα και στις
πράσινες περιοχές και το κλείσιμο της εστίασης στις 21:00, εν μετά από τη συΣτην καρδιά της Θεσσαλονίκης απέτου Ισλάμ) στις 3 Οκτωβρίου.
ναντι από την ΔΕΘ (Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης) στο λαμπρό αρχιτεκτόνημα.
του αρχιτέκτονα Πάτροκλου Καραντινού
και ιστορικό διατηρητέο μνημείο νεότε
ρης κληρονομιάς εδρεύει το Αρχαιολογι
κό Μουσείο Θεσσαλονίκης .
από το 1962 έως σήμερα. Ε- ΣΕΛΙΔΑ 4
www.Cimoprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα