Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Αναγγελία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
Eβδομαδαία Εφημερίδα
ΔΩΡΕΑΝ MΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 26410 49000
Χυρίς παρίλαση
οωριαμός της
28ης Οκτωβρίου
Εργα 25 εκ . ευρ για το Αγρίνιο 9.200 θέσεις εργασίας
Εγκρίθηκε η χρηματοδότησή τους
με 830 ευρ μσθό
9200 νtς θέσις εραος με ττατο μισθό
ε30ερ α στδόσηση 3030 (ανότατο φριοτα
80 ερ μηιαί) να την πρόση (η στδοτουμενων ανογuν όων τνηλν. Ο α
ΣΕΛΙΔΑ 2
Επίδομα θέρμανσης
Πότε θα καταβληθεί
στους δικαιούχους
νονσε όοος καταναλνουν τpέλaοθ
μερές αγείες για
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΑΣΙΑΣ
δάστημα ΣΕΛΙΔΕΣ 14-15
Στο ΕΠΑVΕΚ το
Στηναποδοκή κρριοδότησης ντε ργω συνοκού ροολογιαμού 25449 00 cpo, pαμό Ε
ρησε η Οονομιή Ετιτροτή του Δήμου Αγριου. Ποα ανα ταπέντε έργα αι οσυναλκός προύπαλο κΕξοικονομ- Αυτονομν
Πρόγραμμα για
τα βοαπόβλητα
Την ένταη της δράσης -Εξοοονομ- Aυτο
στους
Δήμους Αγρινίου
και Μεσολογίου
Δυτική Ελλάδα: Πάνω από 21 εκ . ευρ για
Προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στην Υγεία
Goλoγoμό 600 ο ap αoοbσ το
τωπόφυση στς σγς vuις στδημίος ονp 19στν Πp Δ οoo στο Επιορημοό ΔΕΗ: Από 1η Νοεμβρίου
το υχτερινό τιμολόγιο
Ελλάδας για τος Δήμους
Παράταση αιττήσεων για το Πρόγραμμα
κεφαλαίων κίνησης από την Περιφέρεια
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
πρλaμβάνα τοπρόγραμ
napάτοση ς τις 4 Νoεμβρίου στην προθεσμα συμμταήκ στο πρόγραμα στδότησης των στι on .
Σκάβουμε το
λάκκο μας με τα
ίδια μας τα χέρια
aολουθήσουνεημφσς
του ονο
Αναμορφνονται τα
αρδευτικά δίκτυα
του Παναπωλίου
Η Αναγγελίαν χαταγράφει
την Ποιητική Κοινότητα της Αιτωλίας
ον pημoίλων HΠ τό την
κυβέpνηση Brdo Μητρο Εημpuτκν MΜΕa το vpoφα ησίσημηaa
ΗAaγγoia αλaνa δσε δημόσιο βήμα δppα σης στουςκος Αιτδούκnοτές κάπω των 33 τν
ή καόσυνεία όνω των 33 πν, αλά δeέουν οoιόμα pg ΕΛΑ 23
δατον δετίων TOΕΒΓο
γdο Υποδον κα Μτο ο
ρνπρότενε την έναη w
Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
δημοσιεία ΜΘE 0ΔOMΑΔμκρές γγελίες για
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ