Πρωτοσέλιδο Κόσμος:Recognized text:
» ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

» ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Πήγε στα
∆ικαστήρια το
ΚΕΠΑ και τον ∆ήµο
και δικαιώθηκε!

«Κι εγώ έλεγα
ότι δεν υπάρχει
κορωνοϊός»
σελ. 15

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020

Η ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΗ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ

Είδαν καιαποείδαν στον
∆ήµο καιπαίρνουν µέτρα
σελ. 19

Ε Β∆Ο Μ Α ∆ Ι Α Ι Α Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι ∆ Α

σελ. 17

1,50 ευρώ

Αρ. Φύλλου: 781

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΚΛΕΙΝΕΙ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ∆ΙΠΛΗ ΣΥΝΟ∆ΕΙΑ

φυλάνε

«Γιατί µε

αστυνοµικοί»
Από ποιόν ή από ποιούς µπορεί να
απειλείται ένα πολιτικό πρόσωπο
που δεν είναι πια στην πρώτη γραµµή;
Ελάχιστοι το γνωρίζουν,
αλλά συµβαίνει εδώ και
περίπου µια δεκαετία, από
τότε που ήταν Υφυπουργός
∆ικαιοσύνης. Ο πρώην

Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας Απόστολος
Κατσιφάρας εξακολουθεί
να κυκλοφορεί µε τη συνοδεία δύο αστυνοµικών!

Το ερώτηµα ανακύπτει
αβίαστα. Είναι κάτι τέτοιο
λογικό τη στιγµή που η
χώρα στερείται αστυνοµικών στις γειτονιές;
σελ. 14

ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΙ ΠΑΤΡΙΝΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΟΝ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΝ
ΛΙΟΛΙΩ ΚΟΛΥΠΕΡΑ

ΚΛΑΜΠ 0ΚΡΥΦΑ ΣΧΟΛΕΙΑ3 ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Η συνάντηση µε
τον Μητσοτάκη
πυροδότησε σενάρια

Κλείνουν την πόρτα στις
12:30 µε τους πελάτες
µέσα µέχρι πρωίας
σελ. 20

σελ. 21

RAPID TEST, RAPID…
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
Η Πάτρα αντέχει.
Μόλις δύο κρούσµατα
σε 527 τεστ κορωνοϊού

σελ. 14

σελ. 15