Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Η Φωνή της Βισαλτίας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΤΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
ΙΔΡΥΤΑ: +Α. ΒΑΓΕΝΑΣ Ν & Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ-Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΑΧΣΤΗΣ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ν . ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΕΚΔΟΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ν . ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕΛΟΣ Ε..Ε.Τ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ: ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1-ΝΙΓΡΙΤΑ-ΤΗΛ . & FAX: 23220 22487-ΤΗΛ. ΟΙΚ.: 23220 23894
Γραφεία Σερρν: Εθν . Αντίστασης 13 , 1ος ορ. Email : [email protected] site [email protected] gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Έτος 56 Αρ. Φύλλου 2874
Τιμή φύλλου 0.40ε
ΚΩΟΙΚΟΣ : 2446
Lockdown!
Επέλαση της πανδημίας στο Ν. Σερρν
158 τα νέα κρούσματα
Awww.anexartitos.gr
Ανεξέλεγκτες φαινεται να είναι οι διαστάσεις διάδοσης πλέον του κορωνοίού καθς
στην ημερήσια έκθεση της 28/10 επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης του ΕΟΔΥ,
από το νέο κορωγοίό (CοVID-19 ) η οποία
περλωμβάνει δεδομένα έως 23Οκτοβρίου
2020, ρα 15:00 καταγράφονται 1.547 νέα
κρούσματα ,.
σελ : 5 &6
Στις 30 Ο κτωβρίου
Επέτειος 23ης Οκτβριου
η καταβολή επιδομάτων | χωρίς παρέλαση και υπό αυστηρά μέτρα
από τον ΟΠΕΚΑ
|Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου καταβάλλονται από
τον Οργανισμό Προνοιακν Επιδομάτων και Κοινωυκής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚ )
Χωρίς στρατιωτικές και
μαθητικές παρελάσεις
γιορτάστηκε η φετινή επέ τειος της 28ης Οκτωβρίου
1940,Όσες εκδηλσεις
τελέστηκαν στον Δήμο Βσυλτίας , δοξολογίες και
καταθέσεις στεφάνων
σελ: 20
σελ: 5
Σύγκληση Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Βισαλτίας για την αναβάθμιση του Βιολογικού
Τακτική συνεδρίαση του Δημοτι- στις 19:00, στην αίθουσα του Δηκού Συμβουλίου του Δήμου Βι - μοτικού Μεγάρου
σαλτίας θα πραγματοποιηθεί κε - "ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓ
κλεισμένων των θυρν την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020
Στην αναβάθμιση
του Βιολογικού Καθαρισμού, μέσω του
εκσυγχρονισμού της
λειτουργίας του και
της αξιοποίησης εναλλακτικν τηγν
ενέργειας , στοχεύουν
η δημοτική αρχή
Σερρν και η διοίκηση της ΔΕΥΑΣ , με
την υποβολή προτάσεων συμμετοχής σε
χρηματοδοτικά
προγράμματα ,
ύψους 32.000.000
ευρω , στο αμέσως
επόμενο διάστημα.
Πρόκειται για
εξαιρετικά σημαντ
κές παρεμβάσεις , που
μεγιστοποιούν το περιβαλλοντικό πρόσημο της
ΑΣ" , με θέματα Ημερήσας Διάταξης
σελ : 20
Εκσυγχρονισμός του δικτύου
ύδρευσης Νιγρίτας με 1.500.000ε
σελ: 19
Κυκλοφόρη σε το νέο
Βιβλίο του Δημήτρη Ζάχου
Η Πειθαρχίαν στο σχολείο
και η διαχείρισην
της σχολικής τάξης:
τομείς Β Γ και Δ
Δημοτικής
Κοινότητας
γρίτας
1.504.713 01.
Η σύμβαση υπεΥράφη μεταξύ του
Προέδρου της Δημοτικής Επιχεί
Υπεγράφη την πε
ρασμένη Παρα σκευή 23 Οκτωβρίου 2020
γραφείο του Δημάρχου Βισαλτί ας, η σύμβαση κατασκευής
έργου
<Εκουγχρονισμός
Δικτύου
ΝιΎδρευσης στους
ποσού
Η αματδης οικονομική
και τεχνολογική ανάπτυξη
που έλαβε χρα σε πολλά
κράτη της γης κατά τον
τελευταίο αινα δεν συνοREGIO STARS AWARDS 2020:
απούσα και πάλι η Ελλάδα,
ποιοι κέρδισαν τα βραβεία
της πολιτικής συνοχής της ΕΕ σελ: 19
δεύτηκε από μια αντίστοι
χη βελτίωση του βιοτικού
ρησης
|πων τη φύση
σελ: 13
σελ: 15
SERRES !

Τελευταία νέα από την εφημερίδα