Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ ΤυπΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυπής-Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Σταν μίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ , ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Περίοδος ' ( 1974),
Αρ. φύλλου 6880-12.220
0,50 ε
Στο κίτρινο επίπεδο
μέχρι χθες ο Νομός
της Δράμας
στον χάρτη
του κορωνοϊού
Μια εντελς
διαφορετική επέτειος
της 28ης Οκτωβρίου
και στη Δράμα
λόγω της πανδημίας
του κορωνοϊού
Το Μακεδονικό Βραβείο
2020 απον εμήθηκε
Οικογενειακή τραγωδία στην Δράμα
Γιος σκότωσε
την μητέρα
του μετά
από διαπλη κτισμό
στον Δρα μινό
Δρ. Κωνσταντίνο Γκατζούλη
Η βράβευσή του έγινε
μέσω τηλεδιάσκεψης ...
Με εντολή Δ. Δράμας κλείνουν
όλοι οι αθλητι κοί χροι
στην πόλη μέχρι νεωτέρας
Πέρασε η πρόταση της δημοπικής αρχής και της αΠόλη +Ζωήν
Μη επισκέψιμα σπιπάκια στην πλατεία
και στον κήπο για την Ονειρούπολη
από 11 Δεκεμβρίου έως 3 Ιανο υαρίου
Εντονος φωτισμός και διακόσμηση στο κέντρο της πόλης
και γιγαντοοθόνη στην πλατεία
Καταψήφισε το Project Δράμα 2020
Την αναστολή όλων των ποδοσφαιρικν αγνων αποφάσισε η ΕΠΣ Δράμας
Του Θανάση Πολυμένη
7ΛΕΙΣΤΟΙ παραμένουν πλέον από
σήμερα , άλοι οι αλητικοί χρο
στο Δήμο Δράμας , μετά από απόφαση της αντιδημάρχου , κας . Τάλιου.
Όπως είναι γνωστό , ήδη ατό την περα
σμένη Τρίτη ο αντπερφερα άρχης Δράμας κ . Παπαδόπουλος , εχε ζητήσε ατό
τους δημάρχους της ΠΕ. Δράμας να
προχωρήσουν στο κλείσμο όλων των
αθλητικν εγκαταστάσεων και να διακοπούν όλοι α αθλητικές διοργανσεις.
Όπως μάλιστα είε τονίσει ιδιατερα ο
δος, ο μέσος όρος ηλκίας των θετικν
κρουσμάτων στο Νομό Δράμας είναι στις
ηλικίες 28 έως 30 ετν. Στο ίδο θέμα είχε
αναφερθεί και η υπεύθυνη του ΕΟΔΥ στη
Δράμα ατρός κα. Γαμβρέλη, η οποία εe
επισημάνεα για τον κίνδυνο της μετάδοσης μέσω των αθλη γκή ευθύνη, που απαπείτα αυπό το δύσκολο χρονικό διάτικν δραστηριοτήτων των ομάδων.
Εrίσης , ήδη από τη Δευτέρα , ο Δήμος Προσοτσάνης
έχα αναστελει όλες τις πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλσεις στην επικράτεκά του .
Η ΕΠΣ Δράμας
HE.ΕΘ. της ΕΠΔ Δράμας, με ανακοίνωσή της, κάνει
γνωστή την απόφασή της για την αναστολή όλων των
αγνων και προπονήσεων από 27 Οκτωβρίου μέχρι και
τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020. Όπως επισημαίνετα, η
Επτροπή της ΕΠΣλόγω της έξαρσης του cοvid 19 και
προτάσσοντας την υγεία όλων όσων ασχολούνται με το
εραστεχνκό nοδόσφαιρο προέβη στην παραπάνω από Του Θανόση Πολυμένη
| ΠΑΝΔΗΜΙΑ του
κορωνοίού, αλλά και την Ονει ρούπολη , μιας και αυπό
που τελικά θα rρaγματοποηθεί , θα είναι μια
μεκρή αναφορά στο
θεσμό της μεγαλύτερης
χριστουγεννάτικης γιορ
τής , με έντονο φωτσμό
και διακόσμηση κυρίως
στο κέντρο της πόλης
της Δράμας
Αναλυτικότερα , το απόγευμα της Τρίτη της Ονειρούπολης , από 11 Δεκεμβρίου
27 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε δια μέχα και 3 Ιανουαρίου . Hεικόνα αυτή θα
περιφοράς (με αποστολή ηλεκτρονικν περιλαμβάνει έναν έντονο φωτσμό στο
μηνυμάτων στη γραμματεία του Δημοτ- κέντρο της πόλης και στο βαρανό τμήμα
κού Συμβουλίου) , συνεδρίαση του Δημο - του δημοτικού κήπου , καθς και δύο σπι τικού Συμβουλίου με δύο θέματα , τα
οπαία σχετίζονταν με την Ονειρούπολη.
Οι ίτλοι των δύο θεμάτων που αφο - γνωστές εικόνες της Ονειρούπαλης
ρούσαν την γιαρτή ήταν: [1. Έγκριση χωρίς την γέφυρα.
πραγματοποίησης Χριστουγεννάτικης
γιορτής -Ονειρούπαλη 2020-2021- και είναι επισκέψιμα στο εσωτερικό τους .
των δαπανν αυτής] και [2 Ανάθεση παρά μόνο ως αναφορά για όποιον θέλει
υπηρεσιν σε τρίτους για την υλοποίηση να βγάλει μια φωτογραφία .
της Χριστουγεννάτικης γιορτής Οvει
ρούπολη 2020-2021-]
11 Δεκεμβρίου -3 Ιανου αρίου
Τελικά, αυτό που πέρασε κατά πλει- τρίτο για ιστοσελίδα , εν πέρασε η πρόοψηpία , ήταν μια συναλική πρόταση, με - ταση της μείζονος ανττολίτε υσης, για
ταξύ αυτν που είε προτείνει αρχικά η προϋπολογισμό 40.000 συν ΦΠΑ , στε
δημοτική αρχή και η δημοτική παράταξη να δημιουργηθεί μια ηλεκτρονεκή πλατΠόλη +Ζωή , εν η παράταξη-Projoct φόρμαγια τα επόμενα χρόνια , τόσο με
Δράμα 2020- καταψήφσε , καθς όπως διαδραστικά θέματα , όσο και με εκονιή
ήδη έχουμε δημοσεύσει, ζητούσε να μην περήγηση.
υπάρξουν στιτάκια έστω και μη επισκέ
Ψψα , παρά μόνο φωτισμός και διάκο- υπάρξε μια γιγαντοσθόνη στην πλατεία
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
ΦαΤΟ ΑΡΧEΙΟΥ Π.Τ.
στημα . Και δεν ξεχνάμε να φοράμε μάσκα παντού..
τάκια στην πλατεία και το γνωστό δροφο στο δηματυκό κήτο , ως μια από τς
Κλειστά τελικά τα καταστήματα
στη Δράμα την Κυριακή 1 Νοεμβρίου
ΚΛΕΙΣΤΑ τελικά θαπαραμείνουν τα καταστήματα τόσο στη
Δράμα , όσο και σε ολάκληρη τη χρα , την ερχόμενη Κυριακή 1 Νοεμβρίου. Όπως είνα γνωστό, την 1η Ναεμβρίου
έχει καθερωθεί να ξεκνούν οι ενδάμεσες φθινοπωριές εκπτσεις και αυτή τη μέρα συνήθως τα εμπορεκά καταστήματα παραμένουν, ανοοτά προκεμένου να βοηθηθεί το
καταναλωτικό κονό στις αγορές του .
Ο Εμποροκός Σύλλογος Δράμας , είςε ανακονσει ήδη
Σημειωτέον ότι τα στιτάκια αυτά δεν θα
Επίσης , από αυτά που ψηφίστηκαν,
εναι ότι απορρέρθηκε τελικά η πρόταση
της δημοτκής αρχής για ανάθεση σε
Κλειστοί οι αθλητικοί χρου
Το κλείσιμο άλων των αθλητικν εγκαταστάσεων στην
επικpάτειά του , αποφάσισε ο Δήμος Δράμας με χθεσινή στις αρχές της εβδομάδας ότι η αγορά της Δράμας θα ήταν
απόφαση της αντιδημάρχου, κας. Τάλιου . Σε δηλσες
προς τον Πρωνό Τίπο-, η αρμόδια αντιδήμαρχος
Αθλητισμού, Πολπισμού και Παιδεας κα Τόλου επισημαίνει σχετικά : Το δεύτερο κύμα του κορωνοίού είαι
πια ορατό σε όλους μας Αντιλαμβανόμενοι τους κινδύνους που εγκυμονούν , προχωράμε για προληπτικούς
και μόνο λόγους, στο κλείσμο των κλειστν γυμναστηρίων του Δήμου μας και του Δημοτικού Σ
Φρούαος - για τα Σωματεία μέχρι νεωτέρας . Για τη δημστική αρχή, προέχει η διασφάλιση της υγείας . Όλα
μαζί θα ξεπεράσουμε τη
νέα επιδημολογική κρίση
μετην ατομική και συλλο ανοκτή , εν με νέα ανακοίνωση χθες , κάνει γνωστό ότι τε
λικά δεν θα ανoίξρυν τα εμπορεκά καταστήματα
Όπως ετιση μανετα , "n Γενκή Γραμματεία Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων , ενημερνει το καταναλωτικό κοινό καιτις επι
χειρήσεις ότι λόγω των έτακτων μέτρων που λαμβάνονται
γιατην αντμετπιση και τον περιορσμό της διασποράς του
κορωνοίού Covid-19, την προσεχή Κυρακή 1η Νοεμβρίου
παράτα όσα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 15 και 16
τουν . 41772013 (173 A ) , όλα τα εμπορεκά καταστήματα της
χρας θα παραμείνουν κλειστά
Επίσης , ψηφίστηκε η πρόταση να
Ελευθερίας, από την οπαία θα μεταδί
σμος.
Η ελική πρόταση περλαμβάνει τη δη- δονται εικόνες από προηγούμενες εκδημιουργία μιας εκδήλωσης, η οποία θα λσεις, τραγούδια καθς και μηνύματα
υπενθυμίζει επί της ουσίας την ύπαρξη ια την προστασία από τον Covid 19.
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ
Πάόκας-Μοσμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Ειδικευθείσα:
ΚΩΝ /ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 2521 0-22112 & 25210-20806
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β ΜΕNN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22184
Ηπείρου & Ι. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΠΡΩΤΝΟΣ
ΤUΠΟΣ
Κοθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-200 (ετός Τετόρτης)
Eαββατοκόρακο κλοστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυη μένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ - OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
Ο Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
E 6985 643 791 / 2521 104962
sά Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙ0 ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα