Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Αριουμανέας: Πθανόν σήμεραα ξεπεράσουμετα 100 χρούσματα κορωνοίού
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ.5842 Παρασκευή 30.10.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Επιδομα 534 ευρό:
Πού έπεσανν τα
ΥΠΟΙΚ:
Εμιορκός Σύλογος Αθηνν
>>> ελ .
>>> ελ
πιο πολλά χεφάλαια
Λήγει στις 31 Οχτωβρίου η προθεσμία για
ένταξη στο πρόγραμμα Γέφυρα
Ξεπερνούν τα 3,2 δισ . ευρ οι
ενισχύσεις σε εργαζόμενους και
επιχειρήσεις που επλήγησαν
από τον κορωνοϊό , μέσω των
τριν κύκλων καταβολής αποζ
ημισεων ειδικού σκοπού και
ισάριθμων κύκλων επιστρεπέας προκαταβολής.
Μαζμές αιπήσες
Συνολικά
έχουν ενισχυθεί
530.834 ΑΦΜ, όπως προκύπτει
από τα στοιχεία τα οποία έδωσε
στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικν Χρήστος Σταϊκούρας , με
τη μερίδα του λέοντος να καταβάλλεται μέσω της ΦΑΕ Αθη
νν και την τριάδα των πλέον
<ωφελημένωνν να συμπληρνεται από τις Δ.Ο.Υ. Ηραπλείου
και Ρόδου.
Εληνκή Λύση
Αναλυτικά τα στοιχεία δείχνουν
πως σε μεγάλες επιχειρήσεις οι
οποίες υπάγονται στη ΦΑΕ
Αθηνν ενισχύθηκαν 3.082
ΑΦΜ και μοιράστηκαν 279
εκατ. ευρ . Επιστρεπτέα προπαταβολή και αποζημισεις
ειδικού σκοπού μέσω της Α.Ο.Υ
Ηρακλείου έφτασαν τα 146
εκατ. ευρ ( σε 10.312 ΑΦΜ )
και μέσω της Δ.Ο.Υ Ρόδου
<Η διεκδίκη ση όλων
προβλεπόμενων
ημισεων από την πλοιοκτήτρια εταιρεία του φορτηγού
πλοίου ΜΑERSK LAUNCEτων
ταχεία ανάρρωση
στους
σε 16.613 δικαιούχους
αποζ - άνδρες του πληρματος που
Συνολικά , μέσω των τριν
κύκλων επιστρεπτέας προκαταβολής , έχουν καταβληθεί περισ
σότερα από 2,7 διο ευρ , τα
οποία επιμερίζονται ως εξής:
STON, το οποίο προκάλεσε
σοβαρές ζημιές στο ναρχοθ - Ελληνική Λύση καταδικάζει
ηρευτικό " Καλλιστ, είναι
απολύτως
αναφέρει σε ανακοίνωση της
η Ελληνική Λύση και καταλή - Πολεμικό
υπέστησαν σωματικές βλάβες
στε να βρεθούν και πάλι
στην πρτη γραμμή υπερά - Συμπληρθηκαν δύο μήνες από τις 24 Αυγούστου,
σπισης της πατοίδας μας . Η
οπότε χαι άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος
απερίφοαστα όσους επιχαίρ- επιδότησης αγοράς ηλεκτρικν οχημάτων Κινούμαι
συμβάντος για το Ελληνικό Ηλεχτρικάν.
επιβεβλημένη>
δυσμενούς
601,8 εκατ. ευρ σε 52.490
δικαιούχους του πρτου κύκλου
1,259 δισ. ευρ σε 89.732 δικαι
ούχους του δεύτερου κύκλο
880 εκατ. ευρ σε 84.340 δικαι ούχους του τρίτου κύκλου.
Αντίστοιχα ενισχύθηκαν μέσω
των τριν κύκλων αποζημίωσης
ειδικού σμοπού:
Ναυτικό ,
Το ενδιαφέρον ιδίως υσικν
προσπων και εταιρειν για
την είσοδό τους στη νέα εποχή Εuro2day.gr, έως τις 26 Οκτωτης ηλεκτροκίνησης, αν και δεν
είναι μαζικό, εντούτοις κρίνεται απήσεις για τη διεκδίκη ση
ικανοποιητκό , με δεδομένο το
υψηλό κόστος της απόκτησης ouίνητων μέσων μεταφοράς
αυτοκινήτων, δικύκλων
τοιχύκλων, αλλά και ποδηλάτων. Σύμφωνα με τα απολογιστιάθλιες , μικροκομματικές σκοπιμότητες>.
κά στοιχεία της πορείας του
προγράμματος, που συνέλεξε το
Η Ελληνική Λύση εύχεται
βρίου έχουν υποβληθεί 7.874
επιδότησης αγοράς ηλεχτρκαι
490.215 ΑΦΜ
209.112 ΑΦΜ με 93,117 εκατ.
ευρ και
22.544 ΑΦΜ με 7,4 εκατ. ευρ.
Created by Universal Document Converter