Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630- Αρ. φύλλου 17.875 . Τιμή 0,60 ε. Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33, Τηλ. Κέτρο 26510 25.677 , 3.791-Fax 26510 30.350. http:/www.proinosiogos.gr emailinio @proinoskogos.gr
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Πρτη μέρα χθες του Lockdown και πάγωσαν τα πάντα .
ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ.ΜΕΚΡΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ!
Ο Εήγστος ο κόσμος στην αγορά, φουδασμέη πο σύνολόης η τοπική κονανά Τα αίτα έκρηξης του κορωνοίούκατά το Λήμαρχο Μ. Ελισάφ
Μύην Γρη ση φύγ ό τωομνάύκατο nmωρό αρύντοΧαλαρότητα, εκδηλσεις, συνωστισμοί
Σχέδιο δράσης για ένα μήνα ανακοιννει απόψε ο Κ. Μητσοτάκης
έφεραν στο ακόκκινο την περιοχή μας
. Πρτη μέρα Του lockdiown
χθες για το νομό lωαννίνων και η
πόλη έμοιαζε με ανεχρή πολιτείαν,
Αν και λεπουργούσαν τα εμπορικά
καταστήματα και τα σχολεία η κίνηση ήταν ελάχιστη και μόνο σε ορσμένους κεντρικούς δρόμους υπήρχε ακνητικότηταν Κι σε αυτόν
Κενό ενημέρωσης επισημάνθηκε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννήνων
. Απάντηση στο ερτημα , η
ήταν αυτό που οδήγησε στην
κρηξη Των κρουσμάτων κορωνο.
ού, κατά κύριο λόγο στην πόλη,
που οδήγησε στο κκόκκινο επΡΕΠΟ ΡΤΑ
PΕΠΟΡΤΑΖ
όμως Τον κόσμο ήταν διάχυτος ο
προβληματισμός, κι
ριοριστικά μέτρα σε συνδυασμό με
ςια νέα πΕ
Τoν συνεχιόμενο εντοπισμό δεκά δων
, κρουσμάτων προκαλούν δκατολογημένη αναστάτωση στη με
πεδο του αυξημένου κινδύνου, Ε .
πιχειρήθηκε να δοθεί στην πολυωρη συήτηση που έγινε στη
χθεσινή συνεδρίσση του Δημοτκου Συμβουλίου Ιωαννίνων
Ο Δήμαρχος Μ. Ελυσάφ έδωσε
Έρημοι ήταν χθες οι περισσότερο δρόμοι της πόλης , καθς ο
: φόβος καιη έλειψη διάθεσης από την εξεξη της πανδημίας
γάλη πλειοψηφία των πολιτν που
, Του κορωνοίού ακράτησεν Τους καταναλωτές στα σπίτια Τος
-------------------------------------------------.
πειθαρχούσαν και συνεχίζουν να
πειθαρχούν στα μέτρα Η χρή
μάσκας ήταν σχεδόν καθολική χθες
Από απρτο χέρω, από τον ... Του Υπ. Υγείας . Κωτσόπουλο
ενημερθηκαν χθες Δήμαρχος και Δημοτικό Συμβούλιο
γα την ανάπτυξη νέων μονάδων νοσηλείας για κορωνοίό
στα δύο νοοοκομεία της πόλης
Η χρήση
Με λιτές τελετές γιορτάστηκε n φετινή 80n επέτειος του ΟΧΙ
στην πόλη , αν και υπήρχαν περ .
πτσεις νέων κυρίως σε ηλικία αΛίγα στεφάνια ως φόρος τιμής
στους Ήρωες πεσόντες του '40!
Τόμων που δεν την φορούσαν .
βαμηχανίες τpoφpων . Δεν εναι ο
το περίγραμμα , απαντντας και σε
αχμές της ανmολίτευσης Η χαλα - Δήμος υπεύθυνος, ούτε Εχει δικαιο ρόητα που ακολούθησε ην πρη δοσία να ελέγξει mς βομηχανες για
φάση της
η πόλη εχει μεγάλο αρeμό νέων, οι
πολλαπλές καινωοκές εκδηλσεις, ο
συνωστσμός σε ορισμένους χρους γο από όλα: Κρτκή κατά Δημοτικής
εστίασης , είναι στοχεία που συντέλε σαν στην αύξηση κρουσμάτων Επ
σήμανα όn υπήρξε πρόβλημα σης ξεων (με την πρόταση - 11η σελ
Η παγωμάρα που υπάρχει.
σχετίζεται βέβα κα με το Yενικότεpo , παvελλαδικό κλίμα , καθς ανή
ς Τανδημίας, Το γεγονός όη την τήρηση ή μη των μέτρων , ανέφερε συνοπτικά ο Δήμαρχος .
Κατά τα άλλα η συζήτηση είχε λ
μερα της Εθνκής Ε
-11η σελ
> Ετμνημόσυνες δεήσεις παρουσία μόνν των Agχν έγιναν στα Γιάντενα, το Κατάχι, το Δεβνάα
και την ιπολοιη Ητειρο . Σηκινητική η ατμόσ αιρα σε Κειοουρα και Βουλιαράτς
Ασχής και Κυβέρησης προτάσες
γpα μέτρα ενίσχυσης κονωνικν τά. Ογδόντα ολόκληρα χρόνια
συμπληρνονται φέrοςι
πος Του 1940-41 και ποτέ άλλοrε
δεν γιορτάστηκε η ιστορική αυτή .-.
πέτειος με Τον λτό φεπνό Τρόπο,
που η πανδημία Του κορωνοίού E.
πέβαλλε τους δικούς της κανόνες .
Επίσημες δοξολογίες και παρελ στις δεν έγινν, όπως κάθε χρόνο αι
ο κδηλσεας γα το ΟXi περιορ : στηκαν στις απολύτως βασικές, δηνα: δήσε επιμνημόσυνες δεήσεις που τ
λέστηκαν στα Γάνενα , -2ησελ.
από Το Ε.
Όταν οι τελευταίοιέσονται πρτοι! .
Σελ. 6
Μήπως η οικογενειοκρατία είναι
κανονικότητα για τα ελληνικά ΑΕΙ;
ν Να πως κατέληξε ( ) μα υποψηφιότητα για επίχουρο
Καθηγητήστον Πανετιστιήμιο Ιωαννίνων
Μι δακίνηση ναφρκωτικν
oι εxδηλσεις μνηης οε
Σελ 12
. Με όσα κατά και.
ρούς βλέπουν Το φως της
δημοσιότητας, περί νεποrισμού στην Τρτοβάθμια
εκπαίδευση , προστίθετα
και μια ακόμη περίπτω
ση , που εκτυλίσσεται και,
όπως φαίνεται, μάλλον ολοκληρθηκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων .
Η προκήρυξη για μια
θέση επίκουρου καθηγητή δημοσιεύ ηκε το 2016. Εσσερα χρόνια και το
Βέμα βρίσκετα (ή μήπως έκλσε ) έπετα από ένσταση δικήμου στο γραφείο ης Υπουργού Παιδείος, τονζα
με επιστολή του στον eΠΡΟΙΝΟ ΛΟrΟ, υποψήφος για την εν λόγω θ
ση (α στοχεία Του είνα στην δάθε ση της εφημερίδας)
Να 1 αποκαλυ- -11η σελ
FΟΓιργος Σούρλας χαρακτηρίζει .
Εθνικό χρέος το μνημείο για
τους πεσόντες του 40-41!
ΛΟΓΟΣ & ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΙ για pείττον του Aαλείν το σιγάν
τους ελέγχους στο νερό
anοντά ο Κστος Καλτσής
ν Έχταση έχει παραχωρήσει ο Δήμος Πωγωνίου στο Καλτάχι
. Κύριε Διευθυντά,
Στο φύλλο της 27/10/2020 της Ε - : Του προέδρου της ΔΕΥΑΙ κ . Αρη
γκρίτου εφημερίδος σας δημοσεύε- Μπαρτζκα να απαξσει όσα κάθε : πέρασαν 80 ο. Είναι μάταη η προσπάθεια
. Μπορεί να
φορά αποκαλύπτουμε με ντοκουμέ- : λόκληρα χρόνια
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
στα Καλτσή με τίπλο αΠως και πότε ντα, που κυρίως προκύπτουν από : από Τον Επος
Ελέγχει το νερό η ΔΕΥAΙ 1ο oποίο, ης δικές του αποφόσεις
όπως δυστυχς κα τα προηγούμε- Κατανοούμε Τη σύγχυσή του και : μως , Το ελληννα σχετικά άρθρα του δίου συνεργά - εενη της Δημοικής Αρχής που τον
τησος δημουργεί εσφαλμένες εντυπσεις και παραπληροφορεί το a - a στην εξέδρα , όπως λένε , δεν : ανεύρεση και τον εντανα νωστικό κονό.
Κar' αρχήν θα ήθελα - 4η σελ
Του 1940-41, ό.
κό Κράτος, Το οποίο
διάρισε , αλλά το να επετά την μπά: συνεχίζ πάντως την
: βαηθά στη λύση των προβλημάτων .
φιασμό των οστων Των
Ελλήνων
Του Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ
-12η σελ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ <.Λ.
ΕTΙΦΥΛΛΙΔΕΣ
Ο Καπετάν Στυλιανός Κλειδής και
η απελευθέρωση του Μετσόβου
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Aiπλός κπονοκέφαλος ια τον Αργ. Γιαννίκη
Χωρίς Σιόντη και Κρίζμαν
ο ΠΑΣ αύριο στο Περιστέρι
Η κινητικότητα στελεχν
και ο Πρωθυπουργός! .
> ράφει ο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
Φλάλογος-Συγγραφέας
> Του ΜΙΧΑΗΛ . ΤΡΙΤΟΥ
Καθηγητή Α.Π.Θ.
- Αρνητικά τα τεστ για κορωνοϊό
. Μέσα σε ένα κλίμα δικαιολογημένου πανηγυ
ρσμού η στορική και παραδοσιακή πόλη του Με .
τσόβου γιορτάζει σήμερα την απελευθέρωσή της
από τον τουρκικό ζυγ .
Το μεγάλο αυτό γεγονός πραγματοποιήθηκε
χάρη στη συνεργασία των δυνάμεων του τακτικού ελληνικού στρο του, των Κρητν εθελοντν προσκόπων και των Ηπειρωτν εθελοντν , οι οποίοι με Τις οδηγίες του αρχιτέκτονα της μάχης Στ . Μήτσα
νίκησον τους Τούρκους και σε συνδυασμό με τις μετέ , - τη σε
. Στην τελική ευθεία
βρίσκετ η προετομασία
Του ΠΑΣ Γάννηνα , ο οποίος
αναχωρεί σμερα το μεσημέρι για πην Αθήνα ενόψε
του αυριανού (5:15 μμ)
0. Μητσοτάκης ανακινεί ορισμένα ζητήματα.
τα οποία προκαλούν ταραχή στα κόμματα και προ βληματισμό στους πολίτες. Ένα απαυτά ήταν και η
αποφαση του να προτείνει για Γ. Γραμματέα του
ΟΑΣΑ την Αννα Διαμαντοπούλου. Ακολούθησαν
αντιδράσεις από τα κόμματα με δυσδιάκριτη αλήθεια και με προκλητική υποκρισία . Το πιο χτυπητό ήταν η δήλωση
του ΣΥΡΙΖΑ Οτι έχουμε συγκυβέρνηση ΝΔ. και ΠΑΣΟΚ
Επιτέλους, ας απαλλαγούμε από σύνδρομα και πρακτικές του παρελθόντος κι ας σκεφτούμε πιο αληθινά και θετικά για το
Ατpόμητο στο Δημοτικό Γή.
πεδο Πριστερίου για mν
7η αγωνιστική11η σελ
- 3η σελ .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα