Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερινή Εφημερίδα τns Ηπεiρου-ίδρυτns Eiθ. zάλλαs-Έτos 940-Αρ . Φιλλου 24921-Παρασκειή 30 0κτωβρίου 2020-0,60 ε
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Με δύο απουσίες
φεύγει για Αθήνα
Διαδικτυακή ομιλία
για γονείς και Παιδαγωγούς
Συνέχεια τηλε-εκδηλσεων
με Δε Luckies>
ΣΕΛΙΔΑ 11
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ9
Ζήτησαν
πρωτοβουλίες
Άρον άρονη προσθήκη νέων κλινν για Περιστατικά κορωνοϊού , με τη λειτουργία και 5ης Μονάδας
Ειδικν Λοιμξεων στο ΠΝΙ και τη δημιουργία μίας ακόμη στο Πολυδύναμο του Χατζηκσταν
(ΦΡΑΚΑΡΕΣ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
Να nάρει ο δήμος nερισσότερες
Πρωτοβουλίες για την αντμετπιση
του κορωνοίού , κυρίως σε προλη ξεις της αντιnολίτευσης από τη δnμουική αρχή στην Προ ημερησίας δι άτοξης συζήτηoη στο χθεσινό δημοτικό συμβούλο .
ΣΕΛΙΔΑ 4
Δεύτερη φορά
με υπεράριθμος
Υπεράριθμους Πελάτες
διαπιστθηκε ό είχαν δύο
κατοστήμστα στην Η neιpo, κατά
τη διάρκεια των ελέγχων nou
Πραγματο ηoίnoav ανήμερα της
28ης Οκτωβρίου οι υnηρεoίες
της Εληνικής Αστυνομίας για την
εφαρμογή των μέτρων απoφuγής
και nεριορισμού της διόδοσης του
κορωνοίού .
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΑΠοχή
ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠο ΤΟΝ ΔΗΟ
Ι0ΑΝΝΙΤΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
μετά καταγγελιν
Υπερψηφίστη ε,
Παρά τις διαφωνίες
Την απόφασή της να μη
ουμμετέχει στη xθεσινή διά
περιφοράς συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου Ζτο ας .
διαμαρτυρόμενη για το γεγονός
ότι δεν έκει βρεθεί τρόπος να
συνεδριόζει μέοω τηλεδιόοκεψης .
έκανε γνaστή με ανακοίνωσή της η
δημοτική nοράταξη Αυτοδιοικητική
Συνεργασίαυ.
Σχεδόν ομόφωνη ήταν η απόφooη του δημοικού ουμβουλίου
για τη δεύτερη δέομη μέτρων για τη στήριξη των επικειρήσεων αν και οι napaτάξες της αντnολτευoης διοφνηoαν ως
nρος το ύψος αλλά και ως ηρος τον κρόνο της ενίοχυσης κο
ταθέτοντος επίσης τη δυσαρέσκει ά τους για το γεγονός Πως
δεν υπήρξε συνεργασία των επικεφαλής όλων των παρατάξεων . όnς είκε δεσμευθείn δημοτική αρχή Τα μέτρο, όηως τα
napouoίoσε ηpiv λίγες ημέρες ο αντιδήμαρχος Οικονομικν
ο. Βάββος ψήφισαν εκτός της δημοτικής ορχής και α nαρaτάξεις 0. Μnέγκα και Τ. Καλογιάννη.
ΣΕΛΙΔΑ 6
Εγκρίθηκε
το Επιχειρησιακό
Σχέδιο του δήμου
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Αθλητισμός
Ζητά διπλασιασμό
Εφυγεν
και ο σπουδαίος
Τόλης Αναστασίου
Με χρηματοδότηση εξοπλισμού από την περιφέρεια της ενισχυσης
Ηπείρου και μεταφορά γιατρν από τις ΤΟΜY και
τα Κέντρα Υγείας καλύπτονται στο Παρά Πέντε οι
ανάγκες , με τον διοικητή της 6ης ΥΠΕ να μιλά για
σχέδιο Που κέχουμε επεξεργαστεί εδ και καιρό!
Τον & ηλασιασμό του προύnολογισμού του ηρoγράμματος κΕνi
σχυση Μικρν και Πολύ Μικρν Enιχειρήσεων noυ επλήγησαν
αnό την naνδημία Covid-19 στην Πeριφέρεια Ηπείρουν. anό aα
30 στα 60 εκατ. ευρ , ητά το Επιμελητήριο Ιωαννίνων αnό το
υπουργείο Ανάπτυξης και τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επεν
δύοεων και ΕΣΠΑ
ΣΕΛΙΔΑ 10
αΛουκέτο στους
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 8
αθλητικούς χρους
ΣΕΛΙΔΑ 1
ΣΕ ΙΔΙΑΤΕΡΕΣ ΣΥΝΟΗΚΕΣ ΕΟΡΤΑΣΤΗΚΕ ΣΤΑ ΓΙΑNΕΝΑ Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
Ητήθηκε
στο Καναλλάκι
Ημέρα τιμής μνήμης , αλλά και ευθύνης
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΣΕΛΙΔΑ 1

Τελευταία νέα από την εφημερίδα