Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ
τον τόπο του
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΖΗΤΗΣΕ Ο ΠΡΑΟΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΥΝΑ
ύσκεψη στο Μt . της ΚΕΔΕ. στην onoia
yαpo Μαξίμου έ .
γνε nριv αnό ni nεδιάσκεψης 114 δ συμμετείχαν μέσυ tη.
την nρoεδρία του npu - την Ελnoδa Αντικείμε.
νο της ούσκεψης ήταν
| ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Αρης Τσελίκος
ματοηοιηθούν στο nna .
σο της συνεργασας
θυnouργού Κυριάκου
Μητσοτάκη. με την mye. 20217 με το υnoupγίο
σία του υπουργείου Ε- Εσωτερικν και τους
σωτερικν της Εnιτpo- Δήμους όλης της Εno .
niς Ελoδα 2021 και δος ενόψει των εορτασμν για τα 200 χρόνια έργο όμως το onoio θα
anό το 1021 και τα ο
Το εΘάνατο οΧ
Γ1ορτάζουν σήμερα οι Έλληνες σύνολo των ουνοn ΚMήσεις του μεΛΛοντος
αντιμετωnίζει τις ηροκν έργων nou o εντ .
είτε μιλάμε για έργα το
χθούν στο εμβληματικό onoia έχουν να κάνουν
nρόγραμμα 'Αντνης με βοοικές nεpιβολλ νυκές υnοδομές είτε με
Την επέτειo του αθάνατου ΟΧΙ.
γιοpτάζουν σήμερα Τετάρτη 28η
Ελληνες , Σαν!
σήμερα , η Ελλάδα μπήκε στον!
nόλεμο ! Οι Ελληνες το 1940 είnαv
, τα onoία έχοuν
φικτο, να δρομολογησει να κάνουν με δεδύτητες
ένα έργο κατ tnaoτον ή οyχρονες ματές στο
το onoio στη συνείδοon napehθόν μας
τα όηλα και unεpασπίστηκαν την
των noίτν να τοut.
στεί με το 2021, θα είναι
Επιθετική καρακτηρίζεται
Η αύξηση κρουσμάτων
κορωνοϊού στην Ήπειρο
Ο Νομός Ιωαννίνων στα Πρόθυρα του Ιockdown
οι επόμενες εβδομάδες
θα είναι Πολύ δύσκολες
"Το τελευ ταiο διάστη.
μα υπάρχει
μια έντονη
αυξητική
τάση,
ρίζεται η αύξηση των
κρουσμάτων Κορωνοί
ού στην Hnepo δικά
μετά των opeμό των
κρουσμάτων tης Τpίtnς
καθς εντοηίστηκαν
προηγούμενη εβδομα .
είχαμε
φτάσει πάνω αnό 900 , μέοα στην ε .
βδομάδι το 11o niθανό είναι να φτά .
συνολικά 60, εκ των οnoiwv 52 στο N. uaν.
viνων , 5 στο N . Αρτος .
1.000 κρούσματ , δήλωοε ο πρό .
δρος του ΕΟΔΥ Παναγιτης Αρ
κουμανέας.
και 1 στο N. Πρέβεζος.