Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Eanatolh5
ΠΕΜΠΤΗ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Έτο ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής : ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.930
Σελίδες 2425
Σην παράταση
Πήρεην πρόκριση ο ΑΟΑΝ
στη Β φάση του κυήέλλου ΕΛλάδας
| ΥΠoβροχή οεορτασμός της 28ης Οκτωβρίου
Προχωράει η στέγαση
Αστυνομίας-Πυροσβεστικής
. Στελέχη
των Μηχανολογικν
οργαννουν και βελτιστοποιον
τον τρόπο λειτουργίας τους
Σελίδα 3
Με ΣΔΙΤ θα γίνει η ανέγερση των κτιρίων
.Προσδοκίες για επανέναρξη
σύντομα των εργασιν
στις Φυλακές στις Κουρούνες
Ρεπορτά
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Πορεία υλοποίησης
φαίνεται να λαμβάνει η
ανέγερση κτιριακής υποδομής για τη στέγαση
της Διοίκησης Νομού Λασιθίου και της Πυροσβε στικής Υπηρεσίας Αγίου
Νικολάου, καθς και της
Διεύθυνσης Αστυνομίας
Λασιθίου και των λοιπν
Αστυνομικν Υπηρεσιν
Αγίου Νικολάου , στην
οικοπεδική έκταση των
10.5 στρεμμάτων nou αγόρασε ο Δήμος Αγίου
Νικολάου στα Γλύματα
και την προσφέρει στο
υπουργείο , για την αντ .
μετπιση των στεγαστι .
κν αναγκν των επιτε
λικν και επιχειρησιακν πουογείου Κων, Τσoυβά -του Πολίτη, δεν μπόρεσε στικής, που υπάγονται
Υπηρεσιν , Πυροσβεστι - λας , νομικός και τεχνικός να παραστεί. Δήλωσε , στο υπουργείο Προστακής και Αστυνομίας , στην
έδρα του ομού
- Από κάε άποψη , η
συνάντηση
nουργό Προστασίας του
Πολίτη , Μιχάλη Χρυσοχοίδη , πήγε καλά Φάνηκε Πλοίων, εκείνο το πρω -στο σχεδιασμό του υ .
βτι υπάρχει διάθεση να
δρομολογήσουν το θέμα
και να το υλοπουήσουν Ναυτιλίας και Νησιωτικής (Σύμπραξη Δημοσίου με μυρίων , στε να εκδηλωγρήγορα , δήλωσε ο Δή- Πολιτικής Γιάννης Πλακι - Ιδωτικό Τομέα) την κατα - θεί και το ανάλογο ενδι .
μαρχος Αγίου Νικολάου τάκης ο οποος είχε με -σκευή μιας ομάδας κτιρ αφέρον από επενδυτικής
Αντνης Ζερβός στην Α.
ΝΑΤΟΛΗ, Από τη συζή
τηση nοu έγινε , σημεί
ωσε , διευκρινίστηκαν τα
νομικά ζητήματα που α.
φορούν την παραχρηση
της έκτασης , στε να κατανεμηθεί ανάλογα και
στις δύο Υπηρεσίες nou
Βα στεγαστούν εκεί Επίσης , αναλύθηκαν τα ζη .
τήματα που αναφέρονται
στους ειδικούς όρους δο
Σελίδα 3
" Αυστηρή σύσταση ,
σε σχέση με την έναρξη
συγκομιδής του ελαιοκάρπου
Σελίδα 4
Ο Δήμαρχος Αντ Ζερβός , με τον Αστυνομικό Διευθυντή Λοσιθίου Εμμ Κοζαμία
και Τον Διοικητή ης ΠΥ Αγίου Μικολόου Κων . Γεροδήμο
τον υπουργό , παρέστη- η συνάντηση αυτή στο τη στέγαση Υπηρεσιν
σαν ο r. Γραμματέας του υπουργείο Προστασίας Αστυνομίας και Πυροσβεσίας του Πολίτη Μεταξύ
γού και ο Αρχηγός της ρωγός στην προσπάθεια αυτν θα είναι του Αγίου
Νικολάου , του Ρεθύμνου
και κάποια όλλα . Και ε .
πιλέγεται η φόρμουλα
τη σύγκρουση των δύο υπουργείου ανέφερε ότι αυτή , στε το οικονομικό αντικείμενο να είναι
σε ένα υπολογίσιμο ύψος
του Πειραιά ο Υπουργός μπεριλάβει σε ένα ΣΔΙΤ μερικν δεκάδων εκατομ σύμβουλος του υπουρ - πάντως , ότι θα είναι aΠροσφορά!
Γαρίδες.
ΕΛΑΣ.
Μιx Καραμαλάκης Λόγω λοποιηθεί.
εκτάκτων γεγονότων , με.
αντιστράτηγος που ξεκίνησε , μέχρι να υτον Υ.
Ο Γεν Γραμματέας του
ινό , έξω από το λιμάνι nouργείου είναι να συσολαβήσει για να οριστεί ακν εγκαταστάσεων για
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑr
JΤα 3 κιλά
ΝΙΚΟΣ
ΚΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ
Και άλλες μεγάλες προσφορές!!
|Πρωτοπόροι στην ξηρά δόμηση με πιστοποηση της ΤVELLAS
Οwww.koumpanakis.gr 6972336015
Χωρίσματα Εnενδύσεις C Οροφές G Ειδικές Κατασκευές
Cοροφές με ορυκτή να
Επωφεληθείτε από τις καλύτερες τιμές της αγοράς
Από το Πιο απλό έργο μέχρι το Πιο απαιτητικό
ΔΑΝΟΜΗ ΚΑΤ ΟιΚον
Του 694S-000,10 , 2041-01.600 μησης που θα εφαρμο
Τερόστια γκόρα καθημερινό φρέσκων Ψορν σnό τα καίκιο μας
onως κοι τερόστια Υκόμο κατεψυγμένων θαλοσσινν ηροϊόντων
onuς κοκκινόpαρο , βακαλόο, Υλσσα και noλλά όλλα
στούν στη συγκεκριμένη
Περίπτωση.
Στη συνάντηση υπό

Τελευταία νέα από την εφημερίδα