Πρωτοσέλιδο Αιχμή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Έτος 25ο1 Αρ. φύλλου 3301 | Τμή 18
Πέμπη
MD M.Sc
29.10.20
Μευτήρας - Χειρούργος
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Master στη γυναικεία
κI. 6937287007 ΜΕΣΟΛΟΓΓ: Κεντρική Πλατεία)
emal: sarchianakegmail.com Τηλ. 26310 50256 Η
Σπ. Μουστακλή & Σπ . Μήλιου ΑΙΤΩΛΙΚΟ : Κ. Λάσκορη 101
7,. Μεσολόγγι Τηλ. 26320 24092
τηλ/fax 2631022822
& Τζαβέλλα 76, Ναύπακτος
τηλ/fax : 26340 29800!
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ)
wwww.alxml-news.gr
Ο Σε άλλαγή Διευθυνα, 5
ΔΗΜΟΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
προβαίνει ο Κστας Λύρος
Ε 0Πaφοσκήνιο και n
ανάγκη νο τοθεί στο
Εήμας των περιστάσεων
Ρεπορτάς
Φάκελος αδέσποτα.
Φτάνει πιά!
ΕΠΑΝΕΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΗΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ατωλικό
Ο κύβος ερρίφθη για
την λαϊκή αγορά
Ξεκινάει η ασφολτόστρωση
της οδού Κύπρου
IΔιον. Λείμονής!
Πηγή έμηνευσης η πατρίδα
του το Αιτωλικό
Κ. Καρτέρη
Μέχρι τη Γαλλία έφθασε το
Σταφνοκάρι του Αιτωλικού .
[ήμος θέρμου
Περιμένει τν οποκατόσταση
anό τις ηλημμύρες
FΗ ΤΕΒΕΚ
ΟΜελέτες &
κατασκευές
κτριακν έργων
| δομικν υλικν
Στολίς ιστρικές & αμιό

Τελευταία νέα από την εφημερίδα