Previous

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27655
Ερντογάν: Λύση
δύο κρατν στnv
Κύπρον
Με το σταγονόμετρο τα δάνεια
στην Ευρωζνη
Χάσιμο χρόνου η έναρξη
συνομιλιν με βάση μια
ομοσπονδία
κά, χαταναλωτικά και άλλα δάνεια προς
τα νοικοκυριά . Οι τράπεζες απέδωσαν την
εξέλιξη αυτή στην επιδείνωση των γεν.
κν οικονομικν προοπτικν, τον αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο των δανειοληπτν και τη χαμηλότερη ανοχή στον κίνδυνο. Για το τέταρτο τρίμηνο του 2020 , οι
τράπεζες αναμένουν ότι οι πιστωτικοί κα
νόνες θα συνεχίσουν να γίνονται πιο σφι χτοί για τις επιχειρήσεις, αντανακλντας
τις ανησυχίες για την οικονο μική ανάκαμ
Ψη καθς ορισμένοι κλάδοι παραμένουν
ευάλωτοι καθς και τις αβεβαιότητες
σχετικά με την επιμήκυνση των δημοσιονομικν μέτρων στήριξης. Αναμένουν, επίσης , ότι το ίδιο θα ισχύσει και για τα
στεγαστικά δάνεια προς τα νοικοκυριά .
Οι συνολικοί όροι των τραπεζικν δανείων έγιναν αυστηρότεροι για τα νέα
δάνεια προς τις επιχειρήσεις , λόγω των
μεγαλύτερων περιθωρίων επιτοκίου , ι.
διαίτερα για τα πιο ριψοκίνδυνα δάνεια,
και απαιτήσεων για ενέχυρα. Το ίδιο συνέβη και για τα στεγαστικά δάνεια προς
τα νοικοκυριά.
Η ζήτηση των εταιρειν για δάνεια ή
τη λήψη πιστωτικν γραμμν μειθηκε
λόγω των χαμηλότερων αναγκν τους σε έκτακτη
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερ ντογάν δήλωσε πως ήρθε η ρα να συζη
τηθεί μια ρεαλιστική πρόταση για μια
λύση δύο κρατν στην Κύπρο, προσθέτοντας πως οι παράμετροι των τρεχόντων
διαπραγματεύσεων δεν είναι βισιμοι.
Παράλληλα ανακοίνωσε πως θα επισχεφτεί τα κατεχόμενα στις
15 Νοεμβρίου .
Οι νέο1 και ο1
Πλατείες έφεραν
τη νυχτερινή
απαγόρευση
κυκλοφορίας
τραπεζικού δανεισμού από το ΕυρωσύΗ ηλικιακή ομάδα των 18 με 39 θεωρείται ο μεγάλος επιταχυντής της
πανδημίας στην Ελλάδα. Γι' αυτή την ο
μάδα επιβλήθηκε η νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας , η οποία φαίνεται ότι θα
διατηρηθεί για καιρό.
Μέτρο που αφορά την ηλικιακή ομάδα
18 με 39 ετν φαίνεται πως είναι η νυχτερινή απαγόρευσης κυκλοφορίας, μεταξύ 00:30 και 5:00, στις περιοχές που βρί σκονται στο επίπεδο 3 χαι 4.
Τα κριτήρια των τραπεζν της Ευρωζνης για τη χορήγηση δανείων έγιναν
πιο αυστηρά στο τρίτο τρίμηνο του 2020,
εν η ζήτη ση δανείων από τις επιχειρήσεις μειθηκε λόγω των χαμηλότερων έκτακτων αναγκν τους σε ρευστότητα,
σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας
στημα.
Οι πιστωτικοί κανόνες-δηλαδή οι εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές των τραπεζν ή τα χριτήρια έγκρισης δανείωνέγιναν πιο αυστηροί για όλες τις κατηγορίες δανείων-επιχειρη ματικά , στεγαστιK. Μίχαλος: Εξωσην των τούρκικων επιμελητηρίων
από τα Ευρω επιμελητήρια
Το συγκεκριμένο μέτρο, κακά τα ψέματα , αφορά τους νέους και τις πλατείες . Είναι ένα
Κύπρος και Γαλλία ακολουθούν την ίδια γραμμή
Ερευνα: Η ατμοσφαιρική ρύπανση
αυξάνει τους θανάτους από Covid-19
στην Ελλάδα
ΣΕΛΑ 3
Τη λήψη αποτελεσματικν μέτρων κα
τά της Τουρκίας από τα Ευρωεπιμελητήρια εξαιτίας των προκλητικν και παραβατικν συμπεριφορν της κυβέρνησης
Ερντογάν που έφθασαν μέχρι του σημείου να καλούν σε μποϊκοτάζ των γαλλικν
προϊόντων , ζητάει ο πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητη ρίων και του
EΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος .
Σε επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο των Ευρωεπιμελητηρίων κ. Leitl, ο κ.
Μίχαλος καλεί τα Ευρωεπιμελητήρια να
δράσουν , καθς οι ενέργειες της τουρκικής κυβέρνη σης προκαλούν εκτός των άλ
λων και σημαντικά οικονομικά προβλήματα, εν ζητεί την έκτακτη συνεδρίαση της
γενικής συν έλευ σης των Ευρωεπιμε λητη
ρίων για την επανεξέταση του δικαιματος των τουρκικν Επιμελητηρίων να συμ
μετέχουν στα Ευρωεπιμελητήρια.
Αναλυτικά η επιστολή:
Κύριε πρόεδρε,
η απαράδεκτη, παραβατική και προκλη τική συμπεριφορά της Τουρκίας που επανειλημμένα ως πρόεδρος των
Διαψεύδει τις
προσδοκίες για
την ανο σία της
αγέλης βρετανική
έρευνα
Νέα έρευνα ευρείας κλίμακας στη Βρετανία κατέδειξε πως σε αναρρσαντες από την CονD- 19 που ελέγχθηκαν, καταγράφηκε μείωση αντισωμάτων του ιού,
κάτι που διαψεύδει τις ελπίδες περί ανοσίας στον γενικό πληθυ σμό.
Διάψευση των προσδοκιν για ανάπτυξη ανοσίας του πληθυ σμού στην COVID19 προκαλεί νέα βρετανική έρευνα που
δείχνει πως τα αντισ ματα μεινονται
ραγδαία σε κάποιους από όσους έχουν αναρρσει από την ασθένεια.
Την αποκαλού μενη ανοσία της αγέλης συνιστού σαν ΣΛ 2
Η μακροχρόνια έκθεση των ανθρπων
στη ρύπανση της ατμόσφαιρας συνδέε
ται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου από
Covid-19 , σύμφωνα με μια νέα μελέτη
Γερμανν επιστημόνων, οι οποίοι για
πρτη φορά έκαναν εκτιμήσεις για τις επιμέρους χρες , όσον αφορά το ποσοστό
των θανάτων από τον κορονοϊό , που μπορεί να οφείλεται στις επιπτσεις των ρύ πων του αέρα. Για την Ελλάδα αυτό το
ποσοστό εκτιμάται στο 9% (όσο και στην
Ισπανία ) , δηλαδή σχεδόν ένας θάνατος
στους δέκα λόγω κορον οϊού θα μπορούσε
να είχε αποφευχθεί , αν η ατμοσφαιρική
ρύπανση δεν είχε επιβαρύνει την κατάσταση ορισμένων ασθενν.
Οι ερευνητές, με επικε φαλής τους καθηγητές Γιος Λέλιβελντ ( Ινστιτούτο Χη
μείας Μαξ Πλανκ. και Ινστιτούτο Κύπρου
στη Λευκωσία ) και Τόμας Μίντσελ (Ιατρικό Κέντρο Πανεπιστημίου Γιοχάνες Γκούτεν μπεργκ και Γερμανικό Κέντρο Καρδιοαγγειακής Ερευνας στο Μάιντς), οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο
περιοδικό Cardiovascular Research> της
Ευρωπαϊκής
Καρδιολογίας, εκτιμούν ότι
Εταιρείας Σ Α 2
w.limoprasion.gr
Επιμελητηρίων της Ελλάδας Ε 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα