Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Ουρές στην
Εθνική Τράπεζα
Κοζάνης

σελ ~ 3

Με αποστάσεις
στους πάγκους η
λαϊκή αγορά στην
περιοχή της Αγίας
Παρασκευής
Κοζάνης

Εικόνες από την κεντρική
πλατεία της Κοζάνης
- Πολλοί μαθητές στη βόλτα

σελ ~ 5

Μόλις 10% των μαθητών συμμετείχαν στα
rapid tests σε σχολεία της Π.Ε. Κοζάνης
- Δικηγόρος σταμάτησε τη διαδικασία
στο 18ο δημοτικό σχολείο της πόλης
σελ ~ 3

7333

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 5

Αλλάζει το σκηνικό
του καιρού στη
Δυτική Μακεδονία
και την Κοζάνη
- Πτώση της
θερμοκρασίας

σελ ~ 3

Τα γυμναστήρια της
Δυτικής Μακεδονίας
έχουν πληγεί
ανεπανόρθωτα
- Ο αθλητισμός
ως εργαλείο
ψυχικής ανάτασης

σελ ~ 12

Ανοιχτά τα
καταστήματα και
τα σούπερ μάρκετ την
Κυριακή στην Κοζάνη
- Ξεκινούν οι ενδιάμεσες
φθινοπωρινές εκπτώσεις

σελ ~ 24

σελ ~ 24

Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας:
Δεν τίθεται θέμα
παράτασης πέραν
της 29ης Οκτωβρίου
- Η κατανομή των
κρουσμάτων