Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟς
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής -Νίκά, ας Καραθάνος 1951-1974* Ιδωκτήτρια -Εκδότρια Στανρίδου Ι. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Περίοδος ' ( 1974)Αρ. φύλλου 6880-12219
0,50 ε
Στήριξη
|του πρωτογενούς τομα
με την επιστημονική
συμβολή του ΔΠΘ
επιδικει
Ανέστειλε
Δόξα Δράμας-Απόλλων Λάρισας 1-1
Το σημερινό νόημα
της 28ης Οκτωβρίου 1940
Βρίσκουν
τα πατήματάν
τη λειτουργία του
Γράφειο
Ιωάννης Μ. Ααλανίδης
το 4ο
ΓΕΛ Δράμας
η Περιφέρεια ΑΜΘ
οι Μαυραετοί
Συνέντευξη Τύπου αντι περιφερειάρχη Δράμας και υγειονομικν φορέων για κορωνοϊό
Μεγάλη η διασπορά στη βάση
της κοινωνίας της Δράμας: υγειονο μικές,
προνοιακές δομές και σχολικές μονάδες
Αλλαγές στο πρόγραμμα εορτασμ ού
για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
λόγω αύξησης κρουσμάτων στη Δράμα
> Χωρίς τη δεξίωση στη Λέσχη Αξιωματικν
Μόνο ένας εκπαιδευτικός και ένας σημαιοφόρος από τις δύο
βαθμίδες εκπαίδευσης
Αυστηρές συστάσεις προς όλους να τηρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τα
μέτρα του ΕΟΔΥ και να φοράνε μάσκα
Αντιπεριφερειάρχης: Στα 28,5 χρόνια ο μέσος όρος ηλικίας των θετικν
κρουσμάτων
Του Θανάση Πολυμένη
-ΥΝENΤΕΥΕΗ Τύπου
σχετικά με τις εξελί- ξες που υπάρχουν
στην Περιφερεακή Ενό
τητα Δράμας , αναφορεκά
με την απότομη αύξηση
των θετικν κρουσμάτων
του κορωνοίού , παραχρησε χθες ο αντιτεριφε
ρειάρχης Δράμας κ.
Παπαδόπουλος , μαί με
υγειονομεκούς φορείς .
Τον κ . Παπαδόπουλο, ως πολιτικό προίστάμενο της Πaπoδόπουλοςς "Δεν είναι τα πράγματα αστεία :
Πολιτικής Προστασίας στην ΠΕ Δράμας, πλασίωνανη
προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υγείας Π.Ε. Δράμας κα. Α: πaδόπουλος , μίλησε με τα πιο σκληρά λόγια , επσημαί
κατερίνη Μπουραζάνη , η υπεύθυνη του ΕΟΔΥ στη νοντας ότι "βρισκόμαστε σε μια φάση, άπου καθημερνά
Δράμα κα Ελένη Γαμβρέλη και ο πφόεδρος του ιατρκού στο Νομό έχουμε αυξητκή τάση και αυτό μας φοβληΣυλλόγου Δράμας κ . Γεργιος Γεωργιάδης.
Σε γενικό επίπεδο , οι τέσσερις επέστησαν την προσοχή σε όλους τους πολίτες του Νομού Δράμας , να
παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα , αποστάσεις και να φο - πραγματα αστεία Είμαστε σε μια σοβαράτατη κρίσιμη
ράνε μάσος, καθς τα θετικά κρούσματα στο Νομό , αu- στιγμη. Μέχρι πρόηνος ο χάρτης της Δράμας , όσον
ξάνονται συνεχς Και άτως μάλιστα είπαν , το αφορά τα επίπεδα, ήταν καλός Από εδ και πέρα όμως
πρόβλημα είναι ότι ήδη υπάρχει μεγάλη διασπορά στη αναμένεται να αλλάξει σημαντικά , γιατί τα κρούσματα,
βάση της ίδιας της κονωνίας και είναι πολύ δύσκολο να το τρήμερο από 23 έως 25 Οκτωβρίου είναι στα 30-.
ελεγχθεί
Ανάμεσα
μεκή ευθύνη του καθενός πλέον και άρα στο σύνολο της της αργίας τα δείγματα που πάρθηκαν από τον ΕΟΔΥ
κονωνας , να υπάρξει η απαραίτητη προστασία , εν ο
πρόεδρος του Ιατρού Συλλόγου Δράμας κ . Γεωργιά , στα άργησαν να φτάσουν στον ΕΟΔΥ το βράδυ της Κυδης με τον γλαφυρό του λόγο , τόνισε ιδιαίτερα ότι Pακης.
έχουμε έναν πραγματικό πάλεμο μπροστά σε έναν αό ρατο και άγνωστο, ακόμα , ιό!
Να σημεκσουμε ακόμα ότι , όπως απθηκε , η γνηλά - Οφείλω να χτυπήσωτον κδωνα , γιατί οι μέρες είναι δυτηση που γνεται στην πλατεία Εευθερίας από τα κνητά σκολες. Εδπλέον επιβάλλεται η ατομκή ευθύνη Γατί
συνεργεία, εδ και μεριές ημέρες γνεται από συνεργεία nou ήρθαν από Καβάλα και Θεσσαλονίη , καθς χε ατομική ευθύνη και κατ' επέκταση συλλογική ευορισμένα άτομα από τα κινητά συνεργεία του ΕΟΔΥ στη
Δράμα , βρίσκονται σε
καραντίν .
ΦαΤΟ ΑΡΚΕΙΟΥ Π.Τ.
ΦΩΤΟ ΠΤ.
ΞΑΙΤΙΑΣ της κατάστασης που επι -πλευρά του πρωτοκόλλου μόνο οι εξής
κρατεί με την αύξηση των κρου-σμάτων στη Δράμα , έχουμε πος της Κυβέρνησης , ο Περpερeιάρχης
μεταβολή του προγράμματος για τον
εορτασμό της 28ης οκτωβρίου στην Ανττερφερειάρχης Δράμας , ο Προπόλη της Δράμας σήμερα.
Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα , δεν θα ΑΜ.Θ. , οι Βουλευτές Ν.Δράμας , ο Δή
πραγματαποιηθεί η δεξωση στη Λέσχη μαρχος Δράμας , ο Αντερος Δοητής
Αξιωματικν, εν όσον αφορά την πα- Φρουράς Δράμας , ο Αστυνομικός Δευρουσία μαθητν σημαιοφόρων, θα παρα - θυντής Δράμας , ο Διουκητής Προσβe
στούν μόνο ένας εκπαιδευτικός και ένας στικής Υπηρεσίας Δράμας , η Πρόεδρος
μαθητής από τις δύο βαθμδες της εκαί- της Δημοτικής Ενότητας Δράμας, εκτρό δευσης.
Αναλυτικότερα λοιπόν με τις μεταβο - εδρος των Εφέδρων Αξωματικν,
λές του προγράμματος θα έχουμε
Ώρα 10.30ο Επίσημη δοξολογία στον νσεων , η Πρόεδρος του Περpερειακού
Lερό Μητροπολιτικό Ναό, χοροστατούν- Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυτος του Σεβασμιτατου Μητροπολίτη ρού Δράμας
Δράμας , κ.κ. Παύλου , μαζ με τον Ιερό
λήρο της πόλης
Εκφνηση του πανηγυρεκού της ημέ - επιμημόσυνη δέηση θα ακολουθήσει καρας από την καΧρυσάνθη- Χριστίνα Βαμ - τάθεση στεφάνων
βούρη, Φλάλογο-Διευθύντρια Δευτερο
βάθμας Εκπαίδευσης Ν.Δράμας
Λόγω των εκτάκτων μέτρων που έχουν θεσης στεφάνων με εκπρόσωπους- σηληφθεί για την αντιμετπιση του κινδύ - μαοφόρους μαθητές , έναν από την
νου διασποράς του κορωναίού CοVID- Πρωτοβάθμα και έναν από την Δευτερ19, εντός του Ιερού Ναού κατά την βάθμια Εκπαίδευση.
Δοξαλογία θα παραστούν από την
επίσημοι προσκεκλημένο: ο ΕκπρόσωΑναλυτικότερα , ο αντατεριφερειάρχης Δράμας κ . Πα
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , ο
ματίζει ιδιαίτερα , γιατί υπάρχουν πράγματα και γεγο νότα για τα oπoίa αδιαφορεί η κονωίαΟ κ. Παπαδόπουλος εξήγησε ότι δεν είναι πλέον τα
εδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
σωπος Αποστράτων Αξωματικν , ο ΠρόΤόνισε επίσης ότι , το γεγονός ότι τη Δευτέρα εμφανστηκε η Δράμα χωρίς κρούσματα , είναι γιατί εξαιτίας
εκπρόσωπος των Αντιστασιακν Οργα
όλα τα υπόλοστα , τόνισα
1 είναι ατοκαι το Νοσοκομείο , θα βγουν σήμερα (xθες ) . Και μάλιΣτις 11:30 Μετάβαση επισήμων στο
άγαλμα της Ελευθερίας. Μετά από την
Πατο λόγο αυτό, άπως είπε, "κάπαιοι που θεωρούσαν
ότι η Δράμα είχε μηδέν κρούσματα , δεν είναι έτσι
Καλούνται επίσης τα σχολεία της
πάλης να συμμετέχουν στην τελετή κατά
λυπάμαι που το λέω , αυτή δεν αναδεικνύεται . Δεν υπάρ
θύνη.
σελ.4η
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη |
παιδίατρος
Ευχαριστήριο R
Πάτκας-Μασμανίδης
Θα ήθελα να ευχαρ στήσω θερμά τον Ορθοπεδικό Χειρουργ , κ .
Άλκη Σαίδη, για τις
προσπάθειες που κατέ βαλλε στην περίπτωσή
μου . Πρόκειται για ιατpό
με άριστη επιστημονική
κατάρτιση και κυρίως ανθρωπιά
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Ειδικευθείσα:
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όηισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22184
Ηπείρου & Ι. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Με εκτίμηση
Mοσούλα Ππερτζή
Κοθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-200 (ετός Τετόρτης)
Eαββατοκόρακο κλοστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8.30-14:00 και 17:30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυη μένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ - OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
Ο Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
E 6985 643 791 / 2521 104962
sά Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙ0 ΧΑΛΙΩΝ
25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα