Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ό ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Στη Σπάρτη ο Νίκας
για τον εορτασμό
της 28ης Οκτωβρίου >σελ. .
Στο Υπουργείο Παιδείας
το 6ο Δημοτικό Σπάρτης
Δωρεάν nαιδιατρικές
| εξετάσεις σε χωριά
> σελ. 8 του Δ. Σπάρτης > σελ 1
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2020 | Ετος 25Ι Αριθμός 5985 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2731081253 Faxi 2731081250 . [email protected] . www.lakonikos.gr
Το '21 αλλις στο Μουσείο Ελιάς και Λαδιού
Ματαιθηκε
Η ελληνική επανάσταση
με δημιουργίες Playmobil
η σημερινή
μηχανοκίνητη
Πορεία στη Σπάρτη
Δυσαρεστημένοι
οι διοργανωτές
Δεν θα διεξαχθεί τελικά η
Προγραμματισμένη , για σήμερα Τετόρτη 28/10, μηχανοκίνητη nορεία στη Σπάρη
Προς απόδοση τιμής στην
Εθνική επέτειο, με τους διορ γανωτές να επιρρίπτουν την
ευθύνη της ακύρωσης στην
κυβέρνηση, Οι ίδιοι ισχυρίζονται ης έλαβαν σχετική
ενημέρωση σε διάστημα μι κρότερο των 24 ωρν πρν
από τη δράση , εν τονίζουν
Πως η Αστυνομία και το αρ μόδιο υπouργείο διευκρίνι
σαν Πως αnαγορεύονται και
οι μηχανοκίνητες Πορείες, με
τους Παραβάτες να απειλούνΣτο Πλαίσιο των επετειακν την έκθεσηn με τίτλο Το 21 Βόλο και Μυτιλήνη , ενω ανά ται με φυλάκιση 2 έως 10
Γεγονότα και αφηγήσεις από
την ελληνική επανάσταση του δράσεων της Τράπεζας Πει - αλλις Η Ελληνική Επανά - λογα με τον τόηο φιλοξενίας
1821 μεταφέρει στο κοινό μια ραις για τον εορτασμό των σταση με φιγούρες και διορά- της έκθεσης , τα εκθέματα και
Πρωτότυηn εικαστική έκθεση , 200 ετν αnό την ελληνική ματα Playmobit.
nou φιλοξενείται, από τις 14 επανάσταση , το Πολιτιστικό
Οκτωβρίου , στον χρο του Ίδρυμα Ομίλου Πειραις συ - της Σπάρτης , η έκθεση θα Πε - γονότα και τις ΠροσωπικόΜουσείου Ελιάς και Ελληνι - νεργάζεται με το Εθνικό Ιστο- ριοδεύσει σε δύο ακόμα από τητες της ηεριοχής
κού Λαδιού στη Σπάρτη,
ετων.
Συγκεκριμένα , η Επιτροnή
η διάταξη nαρουσίασης ηροΜε Πρωτο σταθμό το μουσείο σαρμόζονται στα ιδιαίτερα γεοργάνωσης της nορείας αναφέρει τα εξής: Η Ελληνική
ρικό Μουσείο και naρουσιάζει τα μουσεία του δικτύου, σε
συνέχεια σελ.)
Κυβέρνηση με κοινή Υποupγική απόφαση, η onoiα δημοΜετανάστες από Ιράκ και Ιράν
σε σκάφος στον Γερολιμένα
σιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως την 26η ΟκτωΒρίου 2020, αnoφάσισε την
αναστολή της διενέργειας των
Πάσης φύσεως Παρελάσεων
Συνελήφθησαν οι δύο διακινητές υπήκοοι Τουρκίας και Λιβάνου
κατά την εθνική εορτή της
28ης Οκτωβρίου κατά το έτος
Ακόμα 39 Παράτυποι μετανά
θείου.
2020 σε όλη την Επικράτεια.
Συγκεκριμένα , κατόηιν αξιοστες μαζί με τους δύο διακινητές
τους , nou επέβαιναν σε ιστιοφόρο σκάφος στον όρμο Γερολιμένα του Δήμου Αν . Μάνης
εντοπίστηκαν τις Πρωνές ρες
της Κυριακής 25/10, από στε για λόγους Προστασίας της
noinoης πληροφοριν οργαν θηκε επέμβαση του Λιμενικού .
κατά την οnoία Βρέθηκε το ιστιοδημόσιας υγείας ηρος περιορισμό του κινδύνου διασηοφόρο σκάφος (αλσ ) να έχει κα ταπλεύσει στον Γερολιμένα ,
συνέχεια σελ 8
ράς του κορωνοίού .
λέχη της Λιμενικής Αρχής Γυ συνέχεια σελ 7
Β1lakonikos.gr
Αναδρομή
στο έπος του 40-41
του Αθ. Στρίκου
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα