Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
Τ0ΠΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δοκτήτης- Εκδότης Διευθυντής ΒΑΣ ΖΕΡΒΑ , Eτος 450- Αp, Φύλλου 11813 Τιμή 000 ευρό Τρίη 27 Οιπυβρίον 2020
ΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΜΗΠΑΣ Ο .ΓΕΡΓΑΚΟΣ ΜΠΕΡΑ
| κν nροκαAeί n
Ηρης Τσελίκος μκρή anoστοση μεταξυ
τους μέοω ενός στενού .
κού Ευμβουaίου με τη μέ ΡΟΥ ΟΕ για ένpon εo0 . ypoou δρόμου nnσίον
Θοδο της oρθής Enaνa. δουεξόδου σε aγpotική ouκομν , και για ουτό το
Angns ano τη Δημοτική 066 στην eέon κααμσ noyo tέ0ηκε το εχείpn
on nou nήpε το Δημοτικό να με trv aptμ 17/2020 nuv φορτηv dνω των
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Nο oημειοουμε όu
Εκδηλσεις για τον εορτασμό
της 28ης Οκτωβρίου
Στα μέτρα της Πανδημίας
Επιτυχία του Λιμενικού Σματος
Σε ιστιοφόρο συνελήρeησεν
49 αλλοδειποί και 5 διαιανητές
Στο Αλων άκι Πρέβεκας
Στον εντοηισμό και τη σύλλngn 49 aλλo|δαnν , οι onoio εnέβαrναν σε ιστιοφορο
|σκάφος , κα0ς και στη σύλληψη tων 5 αλ |pοδαnν διακινητν τους , ηλικίας 27. 28
|29. 31 και 30 ετν προέβησαν , την Πέμπτη
| το nρu , στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας ,
| tης Περιφερειακής μόδας Δωξης Ναρκω.
Εικν και του κλιμακίου Ειδικν Anoστο
| ν του Κεντρικού Λμενορχείου Ηγoυμεν .
Εκδηλσεις για τον
εορτοσμό tης 28ης ο.
κτωβρίου 1940 θα
πραγματοποιηθούν
στην ηρέpεζα , την Τρί
τη 27 και την Τετάρη
28 Οκτυβρίου
ΣΤΟΝ ΑΠΟΔΗΜΟ ΕΜΜΗΝΙΣΜΟ ΕΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΚΟΜΗ
Γροθιά
της Ένωσης...
M ΧΥΠΑ ΔΥΝΑΤΑΗ ΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΑΔΟΣ
Όλη η Ευρτη τάοο τά τα 400 χρόνια tης ντησε : .Μa υπήρξαν
Πλευρό tου
Γάλλου Προ έδρου , Εμα.
νουέλ Μa.
κρόν μετά
τις προκλη τικές δηλσεις και τις επαναλαμβανόμενες ύ.
βρεις tου Τούρκου Προέδρου Ερ να έχω αναφέρει , στο σκλαβις με τις npo - και ανθpωnιστικοί n
μεταναστευτικό θέμα σndθειες κυρίως της γor . Ας oημειωθεί ότι
(εξαιρουμένου του E Εκκλησίας μος , nρο n το 2013 εξετάστηκαν
βρou) η κυβέρνηση . μερν ο κ Γερanεtpi
15000 σιτήσεις και .
της ερωτηθείς σχετι. γκρί0nκαν μονο 430,
e : Anό tις εκ twν onoίων 70 για
βελτσεις το nρo -60.000 αιτήσεις οου -ανeρωnιστικούς no
γραμμα των διεον - hou nou εκκρεμούσυν , yοuς . Onuς έγνε εn
σήμως γνωστό , στην
νεκίζει με μερικές κά , εin
στν της αριστεράς χορnγήθnκε
άσυλο
για τον ηροοδευτικό 6 . στις 50000, οταν ρω .
onαμιομό της κρα tήθnKε . γιατί τόσες μερα 42 6θνότητες!)
του 1Προέδρου της αλλίας.