Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
η Αλήθεια
0 Γιργος
Αμβρσίου
σχολιάζει
" Θέλουμε λίγα
από τους πολλούς
και όχι Πολλά
από τους λίγους"
. Σελ. 3
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 4802- ΕΤΟΣ 17ο
ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2020
ΤΙΜ 0,50
ΤΗ: 24410 80888
Πέθανε 72χρονος
. Από τον Κέδρο
με κορωνοϊό
. Είχε νο σηλευτεί
στην Παθολογική
κλινικη του ΝοσοCORONAVIRUS(GOVD-19)
κομείου Καρδίτσας
και ακολούθως
βρέθηκε θετικός,
εν στην αρχή
ήταν απύρετος και
ασυμπτωματικός.
Σελ. 16
Δήμοι
Περιφέρεια
Προχωρούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι διαδιΛαική αγορά, τα ονο- κασίες δημοπράτησης της
οι συμμετοχές στην
ματα των παραγωγν μελέτης της Επαρχιακής
οδού ΚαρδίτσαςΚαρπενησίου
και Πωλητν
Σελ. 7
Σελ. 9
Νέα διοίκηση στον Α.Σ.Κ.
Στο 92 κέρδισε η Αναγέννηση
. Ο ΘΕΟΝΗ
ΑΣ.Καρδίτσας
πραγματοποί
ησε την Πέμτη
Γενιή ΣυνέΤΥΡΟΔΗΜΟΣ
ΥΡΟΔΗΜΟΣ
ΥΡΟΔΗΜΟΣ
. ΈχαΤΥΡΟΔΗΜ
σαν τα
ΥΡΟΔΗΜΟ
ΤΥΡΟΔΗΜΟΣ
ΥΡΟΔΗΜΟΣ
λευση και προΡΟΔΗΜΟΣ
έκυψε νέο
διοιητικκό
στήμα
Σελ. 19
Σελ. 20
Διαβάστε μας και στο alithianews.gr
| Καρδίτσα |