Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερινή Εφημερίδα ms Hπείρου-15ρυτήs Ειθ. Τzάλλαs-Έτos 9Μ0-Ap. Φύλλου 24919 -Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020-0,60 Ε
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
VARάτε βιολιτζήδες
με τέτοιες διατησίες!
Συνεχίζουν
το ταξίδι τους οι 317,
Προσεγγίζοντας
φωτογραφικά το περιβάλλον
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 8
ΣΕΛΙΔΑ 9
ΑΠοκαταστάθηκε
Εντολή της 6ης ΥΠΕ για ενεργοποίηση και 4ης Μονάδας Ειδικν Λοιμξεων στο ΠΝΙ με τη μεταφορά
τριν κλινικν , αλλά και εξασφάλιση 50 κλινν στις Παθολογικές Κλινικές του Χαιζηκσταν
το μνημείο
Ολακληρθηκε η αnοκατάσταυ η
του μνημείου του Λαρένιζου Μαβί
λn , nou είε βανδαλιστεί anό aγντους Πριν πό μερικές ημέρες Την
onoκατάσταση aνέλαβε εθελοντικά
και οφλοκερδς ο ιδιοκτήτης εn χείpηoης μαρμάρων Βτα λης Γκάλ .
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΚΛΙΝΕΣ
ΚΛΙΝΕΣ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ
ΣΕΛΙΔΑ 5
Δεν το βάζουν κάτω
την ακύρωσn της προγραματικής
ούμβασης περιφέρειας HπείρouΔΕΥΑΙ Τα τη μεταφορά των δικτύων
της οδού Νιόρχου κατέθεσε η Συ ντονιστική Επτροπή διομαρτυρόμε
νων κατοίκων- εnoγγελματιν
ΣΕΛΙΔΑ 6
Εκτοξεύτηκαν στα
52 τα κρούσματα
στην Π.Ε. Ιωαννίνων
χθες , 118 συνολικά
τις Προηγούμενες
τρεις ημέρες
Αναμενόμενο το νέο
ρεκόρ κρουσμάτων
από τη στιγμή της
επιβεβαίωσης
συρροής
κρουσμάτων
στον Αγροτικό
Πτηνοτροφικό
Συνεταιρισμό
Ιωαννίνων αΠίνδος .
κ. ΓΑΤΣΙΟΣ
Ζητά Πρωτοβουλίες
για εμπάργκο
Να αναλάβουν πρωτοβουλίες στην
δηλων nρος την Τουρκί καλεί τον
Πρωβυπουργά και τους πολπικούς
ορχηγoύς unoψήφος βουλευτής
Ιωoννίνων με το Kίνημα Αλλαγής
οτις τελευταίες εκλογές Κωνσταντ
νος Γδτοιος.
ΣΕΛΙΔΑ5
Αθλητισμός
Ερωτηματικό
για Κάργα και Σιόντη
ΣΕΛΙΔΑ
ΖΗΤΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΣΕΛΙΔΑ 11
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΞΑΝΑ ΤΟ 10 ΕΠΑΛ
Lockdowη
Εκόνες καταστροφής
με τη λήξη της κατάληψης
Γ' ΕΟΝΙΚΗ
Νέα ήττα για
τρα για νέο
ξεκίνημα
τη θύελλα Κατσικά
ΣΕΛΙΔΑ 11
Βομβαρδιομένο τonίο 8ζeτο 1ο ΕΠΑΛΙωσνίνων μει ό τηλήξη της κατάληΨης των μαλητν, με αποσμένατζάμα, δρανία και καρέκλες παβογμένα άτοι
στε νο δημιουργούντα αχυρόο , ακέn και κτευτραμμένους υπολογστές
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ WBC
Δεύτερο ροζ φύλλο
ΣΕΛΙΔΑ 11
Αnόφοoη γα νέο lockdoνη τρ , nρoκει.
μένου να γίνει ένα νέο ξεκίνημα και να αωθεί η neρίo ος των Χριστουγέννων , ζηπό
anό την κυβέρνη on ο ηρόεδρος του Εnμελητηρίου Ιωσννίνων Δημήτρης Δημητρίου
τονίοντας ωστό ο, ότι ηρέπα να υπόρξουν βοήθεια και εργαλεία χρη ματοδότηonς
έλων των εποειρήσεων
τς Δευπέρες μετά από έναν μήνα περίπου nου τείούοε υπό κατάλημη Στο
Παρθενική νίκη
στη Β ' Εθνική
λατουργκό pού στην κυριολεξαδεν έχε μενει τinστη όρδο
ΣΕ ΛΙΔΑ5
ΣΕΛΙΔΑ 1
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠMΟΡΦΩΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝ ΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Ελπίζουν για το καλύτερο, προετοιμάζονται για το χειρότερο
ΣΕΛΙΔΑ 4

Τελευταία νέα από την εφημερίδα