Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικς : 1869
ΤΟΠΙΚΗ
Ο Δημοοιογράφος
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΓΙΑΝΑΒΓΕΙΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ
ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
εσωστρέφεια
Η διαηnίστuση του (.
Το tπτthείο του Αn
στον ΣΥΡΙΖΑ διου του An Τσίnpα ότι n
Τοίnpα έχει δαnιστσε
κή του βρίσκεται στο να , δημίος εhνα δυσκοno να
θήλωσn , οδηγούν τον δp napoλλnia με την τεθούν στην κορυφή
ΑA. Τσnpa σε κινησεις δημόσια εικόνα του κόμ . της αντιnολιτευτικής
μοσκοηική κ αφυχολόγmτες με στόχο ματος noυ δεvεi οαν κριτικής εξ αντικειμε.
σκορποχρ λόγω των νου. εν α στα ελλη0 όγος για την nρo -συντροφικν μαχαιρω νοτουρκικά ο δοκοσμός
τοσn δυσnιστίος nou κο
τέθεσε κατά του Υnoup.
νού Οικονομικν Χρ.
μάτων , onογontεύουν nou undpει εντός του
τους ψηφοφόρους του , ΣΥΡΙΖΑ δεν επιτρέπε
σύγκρουση με τον κυΠτωχευτικό κάδικα
Με εκδηλσεις τιμά σήμερα η Πρέβεα
Τη μνήμη των αδικοχαμένων
ανδρν του "Πηνειός"
Μια σειρά σοβαρν θεμάτων
Που αφορούν τη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης
Συχήτησε το Δ.Σ. τς ΚΕΔΕ
Με εκδηλσεις υμα!
|tο Δ.Σ. της Κιντρικής Ένω
μνήμη των οδικοχομε
νων ανδρν του Ναυτκού κατά την ανατίναξη
ναρκαλιευτικού
ρν θεμάτων , nou aφορούν
Νάνυμα στις Ελληνίδες και στους Έληνες απηtθυνε ο Πρωθυπουργός
Εrnμέρωσε που βρισκόμαστε στη μάχη με τον Κορωνοό και .
Ανακοίνωσε νέα μέτρα
Εδ Παππάς εκεί Παππάς
Άφαντος ο Παnnd!!
Μόνο ως
φιάσκο για
την Αοtτυνο .
μία μπορεί
δες και στους Εrνες ο .
να χαρικτη .
ρίσει κανεί
τη διαφυγή
νοντος τους για το nou
του υπαρχητον κορωνού εν εvo
γού της Χρυ.
σής Αυγής Χρήστου Παπma o οno .
ος εξαφανίστηκε κάτω από τη μύτη
των αστυνομικν nou βρίσκονταν
στα εninε60 5 και 4 το ο
noia ea τεθούν σε ισού ο.