Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΠΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 187 6
Δευτέρα
26 Όκτωβρίου 2020
Αριθμ. φύλ 41792
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
Δημητρίου μεγαλομάρτυρος του μυροβλύτου
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία.Ανεμοι βορειοδυτικοί έως 5 μπωρόρ (Εως 25β )
ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 4 μπωpόρ (Εως 21β )
Σελήνη 10ήμερων ! Ανατολή ήλίου 6.45 -Δύσις 5.33
<ΚΟΒΕΤΑΙΑΠΟΤΗΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΟΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΔΙΑΚΑΩΣΝΑ ΠΟΛΙΤΕΥΘΕΙΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Έκτός τν ψηφοδελτίων της ΝΔ
ό κύριος
Μιχάλης Χουσοχοϊδης!
Χαρακτήρισε έθνικισμόν τά 12 μίλιατην ρα πού Μητοοτάκης -Δένδιας καταθέτουν νόμο
στήν Βουλή για τήν έπέκτασή τους!- Δέν άνέφερε κάν τό όνομά του ό Πρωθυπουργός
ΟΚΥΒΟΣ έρρίφθη! Οί σχέσεις του διάρκεια της συζητήσεως τής προΥπουργού Προστασίας του Πολί
του , άλλοτε στεγού συνεργάτη τού τού Χρήστου Στακούρα ξεχείλισε
Κστα Σημίτη και τέως Γραμματέως του ΠΑΣΟΚ (έπί τν ήμερν της
πρωθυπουργίας του) είναι άπό καιρό μετέχων σέ κεντροδεξιά κυβέρνηπαγωμένες μέ τό Μέγαρο Μαξίμου .
Για διαφόρους λόγους , Η χημεία κυβέρνηση Σημίτη πού άνέλαβε συτου μέ τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο γκεκριμένες δεσμεύσεις έναντι τν
Μητσοτάκη θεωρείται δύσκολη .
Ούτως ή άλλως , Άλλά αυτό πού δι-Ίμίων- χαρακτήρισε περίπου κφαέπραξε ό έκσυγχρονιστής Υπουργός Δημοσίας Τάξεως τό Σάββατο τοχυρωμένο άπό τό διεθνές Δίκαιο
τό άπόγευμα στήν Βουλή κατά τήν τής Θαλάσσης δικαίωμα της Ελλάδος νά έπεκτείνει τά χωρικά ύδατά
της στά 12 μίλια!
νοβούλιο πήρε φωτιά. Πρτα ή άξι
ωματική Αντιτολίτευσις μέ πρωτοβουλία τν Βουλευτν Γιάννη Ρατάσεως μομφής του ΣΥΡΙΖΑ κατά
Συμβουλευόμενος τίς σημεισεις του καί όχι μιλντας άπό στή- γκουση και Δρας Αύγέρη και μετά
θους ό κύριος ύπουργός έπετέθη η
δήθεν στόν ΣΥΡΙΖΑ και ύπεστή- κη ομας της ΝΔ μέ παρεμβάσεις του
ριξε έν Ψυχρο ότι τά 12 μίλια είναι αντιπροέδρου της Παναγιτη Π κκέθνικισμόρ. Τήν έξαρση του κυρί- κραμμένου, του Υπουργού Εξωτεου Χρυσοχοΐδη άκουσαν άπαθς οί
γνωστοί κέθνο αμύντορες Εύκλείδης Τσακαλτος και Πάνος Σκουρλέτης οί δποίοι κκοιμήθηκαν στά
έδρανά τους, άλλά γρήγορα τό Κοτό ήδη γεμάτο ποτήρι . Ξεπέρασε
τά δρια . Υπερέβη τά έσκαμμένα . Ο
ή Κυβέρνησις και ή κοινοβουλευτιση κύριος Χρυσοχοΐδης -όχι στήν
ρικν Νίκου Δένδια , του Υπουργού Εθνικής Άμύνης Νίκου Παναγιωτόπουλου και του κσαμαρικοϋν
ΒουλευτούΔημήτρη Μαρκόπουλου
ΗΠΑ για τά 12 μίλια τήν βραδιά των
σίστα όποιον ύπερασπίζεται τό καΣυνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
Νέα προσβολή
του σουλτάνου
πρός τό Βυζάντιο
καί τήν Ορθοδοξία
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Αναθεωρήσατε κύριε Πρωθυπουργέ
Σζει την τιμή
της Εύρπης έναντι
του Ερντογάν ό Μακρόν
ΚΑΙ ή τελευταία άμφιβολία που είχαμε κατερρί - μήν παραπονούμεθα . Θά άποζημιωθοϋμε ! Θάπαραφθη μετά τήν δήλωση Πέτσα της περασμένης Πα - κολουθήσουμε μεθαύριο τήν παρέλαση-συγγνρασκευής, ότι ή Κυβέρνηση καί τά μέλη της , του
Πρωθυπουργού προεξάρχοντος, δέν θά παραστούν στεράς στήν άμερικανική πρεσβεία γιά τό Πολυτεστήν δοξολογία της 28ης Οκτωβρίου: αυτή ή Κυ- χνεο! Υπερθέαμα!
βέρνηση νοιθει άσφυκτικά μέσα στήν ίστορία, την
παράδοση , τήν όρθοδοξία . Καταπιέζεται . Αύτό είναι
τό συμπέρασμα . Καί έπικαλείται συνεχς τόν κορωνοϊό γιά νά άποστεί αύτων και για να δικαιολο θύνομαι πρός έκεινον γιά νά του π ότι ο κορωνοϊός
γήσει την δειλία της να συγκρουστει μαζ τους on δέν είναι δικαιολογία γιά νά γίνει ή ΝΔ άχρωμο μόρμοσίως ύπερασπιζόμενη θαρραλέα τίς άπόψεις της.
Τα άπαγορεύεταιν καί οί ντιρεκτίβες της έκδίδο- φωμα πολιτικής όρθότητας . Οι άποφάσεις αύτές ,
νται μετά πάσα αύστηρότητα όταν πρόκειταιγιά σημαίες, έθνικές έπετείους, έορτές της Χριστιανοσύ- γωνουν τον κόσμο βαθιά. Είδικς όταν διαπιστνης, θρησκευτικά μυστήρια, χριστιανικά σύμβολα , νει πως έφαρμόζονται δύο μέτρα καί δύο σταθμά!
Μέ τήν κεντροδεξιά ΝΔ δέν έορτάσαμε 251η Μαρ-δαλιά άποδίδει εύθέως μεγάλο μέρος της έκρηξης
τίου, Άγιο Πάσχα , Δεκαπενταύγουστο, 28η Οκτωβρίου και αύριο όπως παμε δέ θά έορτάσουμε ούτε κρουσμάτων στό λεκανοπέδιο στό Έφετείο, άλλά
Χριστούγεννα . Μέ τήν κεντροδεξιά ΝΔ άκυρθη- ουδείς τολμά νά τό καταγγείλει μή τυχόν και τόν
κε έως και ή "Εκθεση Θεσσαλονίκης, μετετράπη σε πουν "φασίστα . Γνωρίζουν οί πάντες ότι ή ίχνηλάένα άπλό φόρουμ. Άς μήν παραπονούμεθα δμως , τηση μηνων δέν άπέδειξε τίποτε γιά τήν Θεία ΚοινωΜέ τήν κεντροδεξιά ΝΔ έορτάσαμε τή νίκη τής δη - νια παρά τήν προπαγάνδα των έχθρων της Εκκλησί μοκρατίας παρουσία 20.000 διαδηλωτν έξω άπό
τό έφετείο! Μέ τήν κεντροδεξιά ΝΔ έορτάσαμε τήν λογιαή Κεραμέως για τούς 25 μαθητές άνά τμήμα
έργατική Πρωτομαγιά μέ τήν σοβιετικού τύπου συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στό Σύνταγμα . Καί μπορει νά τή συγκέντρωση των 20.000! Δέν πάει έτσι, Φίλε
μήν άποδσουμε τιμές στούς ήρωές μας μεθαύριο , Προεδρε! Τούλάχιστον τέσσερεις Πρωθυπουργοί
ούτε στήν δοξολογία δέ θά πατήσουμε, άλλά άς
μη πορεία ήθελα νά γράψω, τον κομμάτων της ΆριΗ ΒΕΒΗΛΩΣΙΣ της Άγίας Σοφίας το
περασμένο καλοκαίρι ήταν όπως άποδει κνύεται ή άρχή, καθς ό Ταγίπ Ερντογάν
σχεδιάζει νά κάλσενν και την , γνωστή
γιά τά μοναδικά της ψηφιδωτά, Μονή της
Χρας. Έτσι τήν προσεχή Παρασκευή
30Όκτωβρίου ό Τουρκος Πρόεδρος έτοι
μάζει νά είσβάλει μέ την κουστωδία του
στήν έλληνορθόδοξη Εκκλησία και νά
πραγματοποιήσει γιά πρτη φορά μετά
75 χρόνια μουσουλμανική προσευχή .
Τίντροπή! Απευθύνομαι πρός τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μέ είλικρινή αίσθήματα φλίας. Αλλά και θάρρους διατύπωσης γνμης. Απευ(σελ. 5)
διαρκείς, έντεινόμενες και όχι μεμονωμένες πληΗ Μονή τής Χρας
Γνωρίζουν οί παροικούντες ότι ή ίχνηλάτηση ΧαρΈνεργειακή
ή άπάντηση
στίς συνεχιζόμενες
τουρκικές προκλήσεις
Η πανίσχυρη Υπηρεσία Θρησκευτικν Υποθέσεων έξέδωσε σχετική
άνακοίνωση, και τό μόνο πού μένει είναι
ή όλοκλήρωσις τν έργων καταστροφής
του έσωτερικού του ναού , στε νά προσομοιάζει σέτέμενος. Είδικές κουρτίνες
δπως έκείνες πού έτοποθετήθησαν στήν
Αγία Σοφία, θά καλύψουν τά περίφημα
Ψηφιδωτά και τις άγιογραφίες πού μαρτυρούν τήν τεράστια ίστορία τής Μονής
τής Χρας .
ας, άλλά πάλι δέν τό λέει κανείς! Καλείται σέ κάποτου ΚΝ Σαμπολή
καί όχι οι ήγεσίες των κομμάτων που διοργάνωσαν
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ κάποτε νά πληροφορηθούν, κυβερνήσεις καί πολίτες, ότι
ή Ελλάδα άμυνόμενη στό Αίγαϊο και
στήν Άνατολική Μεσόγειο άπό την
άπροκάλυπτη Τουρκική έπιθετικότητα διαθέτει μία όλό κληρη σειρά
άπό είρηνικά όπλα στήν φαρέτρα της
(asset ), τά όποια άν άποφασίσει νά τά
χρησιμοποιήσει θά στριμξει πραγμα τικά τήν Άγκυρα και θά ύποχρεσει
συμμάχους και άσπονδους φίλους
νά άντιληφθουν για τό ποιά είναι ή
πραγματική θέση της Έλλάδας στήν
περιοχή σέσχέση μέ τήν Τουρκία . Μέ σα άπό μία σειρά καλά μελετημένων ,
Συνέχεια στήν σελ 3
Ήφιέστα
καί οί άπειλές
Αναμένεται και πάλι να συγκεντρω θούν χιλιάδες ίσλαμιστές έξω άπό τόν
Ναόκαίνάφωνάξουν συνθήματα κατά της
Έλλάδος καί τν χριστιανν. ΟΕρντογάν θά έκμεταλλευθεί την βεβήλωση
Συνέχεια στήν σελ. 4
Νέος γύρος έπιστρεπτέας
τόν Ιανουάριο
Τουρκοι στρατιτες
στό Ναγκόρνο-Καραμπάχ
ΕΝΑΝ άκόμη γύρο έπιστρεπτέας προκαταβολής πρό
κειται νά ένεργοποιήσει τό οίκονομικό έπιτελείο στις
άρχές του 2021, προκειμένου να στηρίξει τις έπιχειρήσεις στε νά άντιμετωπίσουν τίς έπιπτσεις τής πανδημίας του κορωνοίού. Η έπιστρεπτέα προκαταβολή
έντάσσεται στά μέτρα πού θά στηρίξουν έπιχειρήσεις
και έργαζομένους για δσο διάστημα χρειασθεί μέσω
του είδικού άποθεματικού τού θά δημιουργηθεί.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ή Τουρκία να ένισχύει τό Αζερμπαϊτζάν,
προκειμένου νά άντιμετωπίσει τούς Αρμενίους στό Ναγκόρνο-Καραμπάχ, Ρωσσικά μέσα ένημερσεως έπικαλούμενα πηγές στήν Κωνσταντινούπολη άναφέρουν
δτι μετά τούς Σύρους μισθοφόρους ή Άγκυρα άποστέλ
λειστό Μπακού και Τούρκους στρατιτες τν δυνάμε
ων είδικν έπιχειρήσεων. Οί πληροφορίες όμιλούν γιά
1.200 άνδρες πού μετεκινήθησαν άπό τό Κουρδιστάν.
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27.10 Η ΕΣΤΙΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΠΕΤΕΙΟ
ΜΕ ΜΙΑ ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
Λεπτομέρειες στήν σελ. 5
ELLRDR
ΔΙΑΣΤΑΣΗ:
0.90 μ. Χ 135 μ.
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
ΤΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
Μέ την Γαλλία , διότι έχουμε Πόλεμο!
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Έπιτρέψτε μου σήμε-.
ρα νά σταθ στήν μεγάλη κή κοινωνία έχει νά άντιμ - έχουν συμβάλει στήν πορεία λύ πρίν , δταν οί φανατικοί
<μαγκιά τού Προέδρου Μακρόν . Τό νά προβάλεις στούς κά διαταραγμένων φανα- φθάσουμε στήν δημοκρατι- στά γραφεία του σατιρικού
τοίχους τον δημοσίων κτι
ρίων τά σκίτσα του Σαρλύ τητα, διότι ή προβολή τν σμένη Δύση. Η ένέργεια τού
Έμπν , είναι μία ένέργεια ή σκίτσων έρχεται ς άπά- Προέδρου Μακρόν-ή όποία
όποία έμπεριέχει δύο βασικά ντηση στήν άπροκάλυπτη προκάλεσε άμέσως τήν άντ. μία ακίνηση μάτο , ή όποία
στοιχεία . Τό ρίσκο και τήν έπίθεση την όποία δέχεται δραση τν κάγριόγατωνν
άποφασιστικότητα .
Ρίσκο, διότι ή γαλλι- έκείνουs ρί όποιοι ούδόλως
θά έπρεπε νά έχει γίνει ποΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ
ΕMΒΑΤΙΡΙΑ
τωπίσει ένα κίνημα Ψυχι- ή όποία χρειάστηκε μέχρι να είχαν δολοφονήσει άθους
13:00-15:00
σΤΙΚΑ
γΙΡΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΑ
ΕΜΒΑΤΗΡΙΑ
τικν , και άποφασιστικό - κή , φιλελεύθερη καί πολιτι - περιοδικού και είχαν έκτελέ
σει τό φονικό σχέδιο στό θέ
ατρο <Μπατακλάν. Είναι
.Δύο απ' όλα!,
ο Κστας Παννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκοράκης
eκτός του δτι ύψνει τέίχος
δδυτικός τρόπος ζωής άπό
τής Αγκύρας- είναι κάτι που
Συνέχεια στήν σελ. 4
26-10-2020
|9771108701113