Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΕΛ. 22-23
37.8249
L Μακροπρόθεσμη επένδυση:.
Μπορούν οι ελληνικοί ττλοι
να αποδειχθούν ιδιαίτερα
αποδοτικοί;
2. Τα εταιρικά αnοτελέσματα: 56
σus 131 εισηγμένεs είτε αύξησαν
την κερδοφορία τοus είτε
περιόρισαν us znμέs τοus ,
3.0ι μερισματικές αnοδόσεις :
Τα αποτελέσματα του δεύτερου
εξαμήνου αναμένονται
βελτιωμένα σε σύγκριση με αυτά
του Πρτου μισού του 2020.
ΑΓΟΡΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΠΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΣΗ MIS
οΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕ ΠΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ
441 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΕ ΜΕΤΑΡPΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΣΑ ΣΤΟ 2021
ΤΑ 4 ΣΕΝΑΡΙΑΤΗΣ
ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΑΚτΟΠΛΟΙΑΣ
0τίρos στον κλάδο υπολογίζεται το 2020
ΘΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ
ΤΟΥΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
Στο ΧΑ. υπάρχουν τρία χαρακτηριστικά
σημεία Που μπορούν να ανατρέψουν θετικά
το σκηνικό και να δσουν συνολικά θηση
στην αγορά.
Ο Κυριάκ0s Μητσοτάκηs Προτίθεται να
κάνει κινήσειs Που θα του τονσουν ο
Πsη εταιρία σε δδεκα μήνεs είδε τιs
Πωλήσειs tns να ισοπεδνονται, εκατομμύρια να είναι μικρότεροs κατά 300 εκατ. ευρ
ευρ να φεύγουν από τα ταμεία τns και να
φτάνει σε αυτή την κατάσταση .
46.8452
ηγετικό Προφίλ και θα επιβεβαισουν την
στροφή τηs κυβέρνησηs ηροs το Κέντρο .
σε σχέση με το Προηγούμενο έτ0s, εν ι
ζημιέs θα φτάσουν τα 100 εκατ.
ΣΕΛ. 15
ΣΕΛ. 16
ΣΕΛ. 17
ΣΑΒΒΑΤΟ 24
-ΚΥΡΙΑΚΗ 25
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ: 195
ΤΙΜΗ: 2,50 ΕΥΡΩ
www.axianews.gr
ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΔΗΜΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ
-013ΦΟΤΙΕΣ
ΕΕΝΟΙ ΜΕΤΑΛΟ
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
ΜΕ ΕΛΗΝΙΚΣ
ΤΡΑΠΕΣ!
- Μάγκεs με ξένα κόλλυβα ..
-0 ευνοημέν0s των τραπεζιτν
τα δάνεια και η έπαυλη στα Β.Π.
Ww ΕΓΙΝΑΝ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ !
Ο ΕΜΑΚΤΡ,
οι ΟΛΑΝΔΟΙ
ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΝΛΟΝ!
Η ΛΑΘΟΣ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜ0, Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΥΦΕΣΗ, ΚΑΙ ΤΟ ΕΦΙΑΛΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
-0ι συναντήσειs των
0λλανδν με Περιστέρη και
μικροκατασκευστή.
- Ναυάγιο στιs συznτήσεις τns
Φάραλον με Ολλανδούs κι
Έλληνα μεγαλοεπιχειρηματία .
- Πλεονέκτημα το μάναιζμεντ
τns οικογένειαs Καλλιτσάντση.
- Οι λανθασμένοι χειρισμοί στο θέμα του κορωνοϊού, το zήτημα με τis ΜΕΘ, οι Παραγγελίεs
αποτυχημένων εμβολίων και φαρμάκων, οι συγκρούσειs υnουργν και λοιμωξιολόγων
-Η τακτική υποχωρήσεων στα ελληνοτουρκικά, η ανυπαρξία συμμάχων και ο κίνδυν0s
φινλανδοποίησns των θαλάσσιων συνόρων
ΑΤΑΕΙΑ
ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ:
ΔΟΜΙΚΕ ΑΛΑΓΕ
CORIΝΑ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ
ΕΛΛΑΚΤRΡ
CORON
ΑΤΑΕΙΑ3
ΤΑ 120 ΕΚΑΤ.
ΤΟΥ ΜΗΤΑΡΑΚΗ
ΚΑΙ ΤΑ 50 ΤΟΥ
ΤΕΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ!
Με διαδικασίεs ναι μεν γρήγορεs
για το προσφυγικό αλλά όχι τόσο
Πoλύ διαφανείs!
ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ CRASH ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ
0 Τάκns Αράπογλου απέρριψε να
αναλάβει την ηλεκτρική καρέκλα του
υπουργείου Οικονομικν, και η εξέλιξη
αυτή βραχυκυκλνει τον ανασχηματισμό .
0 ΟΧρήστοs Σταϊκούραs θα μετακινηθεί
στο υπουργείο Ανάπτυξηs και ο ΆδωνιIs
Γεωργιάδηs θα μετακομίσει στο
Περιβάλλοντοs και Ενέργειαs.
Η Αναζητούν ένα έμπειρο στέλεχ0s για
να αναλάβει το υπουργείο Παιδείαs .
Η Διαβάστε όλεs τis σκέψεις του
Πρωθυπουργού.
Το μεγάλο ζίτημα τns χρηματοδότησns tns Πραγματικήs οικονομίαs και των
επενδύσεων, η ανάγκη κρατικήs στήριξηs παραγωγικν τομέων Που πλήττονται
καίρια από την κρίση, και οι οικονομικές Ππροοπτικές εν μέσω πανδημίαs . ΣΕA. 10-11
ΣΕΛ. 2
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΤΑ ΕΝΘΕΤΑ:
Bri business
SSκόσμοS
ΣΕΛ. 38
ΣΕΛ. 41
ΣΕΛ 27
ΣΕΛ. 29
ΣΕΛ. 20.
ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ
ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΜΑΝΤΑΜΑ ΜΠΑΤΕΡΦΛΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
ΤΟ ΠΙΝΕΛΟ ΤΟΛΜΑ ΚΑΙ
ΥΜΝΕΙ ΤΟΝΑΠΟΛΥΤΟ ΕΡΟΤΑ
ΣΤΡΑΤΗΠΚΟ ΠΑΡΑΔΟΕΟ : ΠΑΤΙ Η ΡΟΣΙΑ
ΣΙΩΠΑ ΣΤΟ ΝΑΙΚΟΡΝΟΚΑΡΑΜΠΑΧ
ΗΤΑΣΟΥΛΑΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ
ΠΑΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΣΕΤΑΣ