Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ώρα πληρωμής για ξεχασμένα εισοδήματα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜ1ΠΡΙΚΗ ι!
771234
567164
Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020 | τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 960 . Αριθμός φύλλου: 27.357
Ώρα πληρωμής για
ξεχασμένα εισοδήματα
Σκληρή αντίδραση κατά
της Τουρκίας για τους S-400
Σκληραίνει τη στάση της απέναντι στην
Αγκυρα η Ουάσιγκτον , ανακοιννοντας την
αναστολή της χορήγησης βζας, την ίδια στιγμή
Που ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίn Ερντογάν επ βεβαίωνε τη δοκιμή των ρωσικν S-400. Το
Πεντάγωνο προειδοποίησε για σοβαρές συνέ
Πειες στις σχέσεις με την Άγκυρα. Παράλληλα,
γερουσιαστές του Δημοκρατικού Κόμματος
ζητούν από τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάκ Πομπέο
να παρουσιάσει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στις οποίες έχουν προβεί η Τουρ
κία και το Αζερμπαίτζάν. σελ. 14
Η AAΔΕ αποστέλλει ειδοποιητήρια σε όσους δεν υπέβαλαν δηλσεις το 2015
Περίπου 62.000 φορολογούμενοι Που δενυπέ
βαλαν το 2015 δηλσεις φορολογίας εισοδήματος Πρόθεσμες δηλσεις για τα εισοδήματα του 2014
για το έτος 2014 αναμένεται να λάβουν εντός των
Προσεχν ημερν από τις αρμόδιες υπηρεσίες τσουν τα χαράτσιαν του εκτιμμενου φόρου υπο βάλει δηλσεις για διάφορα φορολογικά αν της Ανεξάρuητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (AΑΔΕ)
ειδοποιητήρια, με τα οΠοία θα καλούνται να καταβάλουν εφάπαξ, εντός 30 ημερν, υπέρογκα ματα του έτους 2014. Όμως στις περιπτόσεις αυτές
Ποσά φόρων Προσαυξημένα με τόκους εκπρόθε - θα πληρσουν επιπλέον και Πρόστιμα εκπρόθε- έχει στη διάθεσή της, εκδίδοντας και αποστέλλοντας
σμης καταβολής. Τα ποσά των φόρων θα έχουν
υπολογιστεί κατ' εκτίμηση από τις αρμόδιες ΔΟΥ.
Οι Παραλήπτες των ειδοποιητηρίων θα έχουν την
εναλλακτική επιλογή να υποβάλουν οι ίδιοι εκ
διατάξεων του άρθρου 33 του Κδικα Φορολογικν
Διαδικασιν , το οΠοίο της δίδει τη δυνατότητα,
μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, στε να γλι- στις περιπτσεις φορολογουμένων Που δεν έχουν
Στοιχεία του Insete
τικείμενα , να προσδιορίζει η ίδια μέσω των αρ
Εικόνα κατάρρευσης
για οδικές αφίξεις
και να Πλη ρσουν Ποσά φόρων σύμφωνα με τα
στοιχεία που θα δηλσουν οι ίδιοι για τα εισοδή- μοδίων υπηρεσιν της τη φορολογητέα ύλη και
τον αναλογούντα φόρο με βάση τα στοιχεία Που
Την περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2020
καταγράφηκαν 2,5 εκατι διεθνείς οδικές αφίξεις, έναντι 10,3 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου
- Σεπτεμβρίου 2019, Παρουσιάζοντας μείωση
κατά 76,1% ή 7,8 εκατ. Τον Απρίλιο και τον
Μάιο όλοι οι μεθοριακοί σταθμοί Παρέμειναν
κλειστοί εξαιτίας του γενικού lockdown. σελ. 9
σμης υποβολής δηλσεων , από 100-500 ευρ ,
και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής φόρων. Η καθαριστικό σημείωμα-ειδοποιητήριο για την
ΑΑΔΕ Προχωρά άμεσα στην ενεργοΠοίησn των
σε κάθε μη συμμορφωθέντα φορολογούμενο εκ
καταβολή του εκτιμμενου φόρου. σελ.5
Έλλειμμα λογαριασμού ΑΠΕ
Μέτρα κάλυψης που δεν θα
βαρύνουν καταναλωτές-ΔΕΗ
Μελιγότερα χρήματα και
δαπάνες τα νοικοκυριά
Λόγω του lockdown στο β' τρίμnνο φέτος
Μέτρα Που δεν θα επιβαρύνουν τους καταναλωτές και τη ΔΕΗ αναζητά το υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κάλυψη
του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού
ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ). Το έλλειμμα εκτιμάται ότι θα
διαμορφωθεί στα 287,6 εκατ. ευρ στο τέλος
του έτους , συνυπολογίζοντας σε αυτό το αποθεματικό ασφαλείας, ύψους 70 εκατ. σελ. 12
Διψήφια μείωση στο ακαθά - διαμορφνεται στο 11,8%. Το
ριστο διαθέσιμο εισόδημα, αλλά Ποσοστό αποταμίευσης των νοι
αύξηση στην αποταμίευση Προ - κοκυριν και των ΜKΙEN , Που
κάλεσε το lockdown του 2ου τρι ορίζεται ως η ακαθάριστη αn μήνου της φετινής χρονιάς. Η ταμίευση προς το ακαθάριστο
Ελληνική Στατιστική Αρχή αΠΟ
τύπωσε τις επιπτσεις και υΠΟ
λόγισε ότι η μείωση του διαθέ 2020, σε σύγκριση με 0,9% το
σιμου εισοδήματος έφτασε στο δεύτερο τρίμηνο του 2019. Είναι
11,8% , Ποσοστό Που αντιστοιχεί
Περίπου σε τέσσερα δισ. ευρ . ταγράφειn ΕΛΣΤΑΤ από το 2015
Έτσι , το ακαθάριστο διαθέσιμο καιμετά. Η τελική καταναλωτική
εισόδημα διαμορφθηκε στα
28,961 δισ. ευρ από 32,829 δισ.
ευρ στο β' τρίμηνο του 2019 ,
με την Ποσοστιαία μείωση να
- διαθέσιμο εισόδημα, ήταν 1,9%
κατά το δεύτερο τρίμηνο του
το μεγαλύτερο Ποσοστό Που κα
Υπερκάλυψη κατά 3,06 φορές
της έκδοσης του ομολογιακού
Ακύρωση στρατιωτικν ασκήσεων Ελλάδας-Τουρκίας
Κατά 3,06 φορές υπερκαλύφθηκε η έκδοση για
το ομολογιακό του ΟΠΑΠ Αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 200 εκατ . ευρ, εν η συνολική
έγκυρη ζήτηση Που εκδηλθηκε από επενδυτές
ανήλθε σε 61 1,9 εκατ. ευρ. σελ. 11
Με Πρωτοβουλία του γ.Y. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, Ελλάδα και Τουρκία συμφνησαν χθες
από κοινού να ακυρσουν τις στρατιωτικές ασκήσεις που είχαν προγραμματίσει τις ημέρες των
εθνικν εορτν των δύο χωρν, στις 28 και 29 Οκτωβρίου. Επίσκεψη στην Αθήνα Πραγματο
Ποεί τη Δευτέρα ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, ο ΥΠΕΞ Σεργκέ Λαβρόφ. σελ . 15
δαπάνη των νοικοκυριν και
των μη κερδοσκοπικόν ιδρυμάτων Που εξυπηρετούν νοικοκυριά
μειθηκεκατά 12,7%. σελ.4
Φόβοι
για νέα
ύφεση
στην ΕυρΠη
ΑΠό σήμερα
σε εφαρμογή
τα νέα μέτρα
Πράσινο
για το (VORIA)
της Regency
στο Μαρούσι
Αρθρο του Ρόμπερτ
Σκιντέλσκι
Μέλος της Βουλής των Λόρδων
της Βρετανίας
Η αστυνόμευση
της αλήθειας
στην εποχή Τραμπ >2
Επιμένει η πανδημία
Διασπορά του Covid19 στις ηλικίες 19-40
Επένδυση 200 εκατ.
σελ.7, 16
ΧΑ: Εβδομαδιαίες απλειες 1,27%
Με νέα μέτρα ξεκινά τα Σαββατοκύριακο, όπως
ελεγχόμενες μετακινήσεις, χρήση μάσκας Παντού
και απαγόρευση της ζωντανής μου σικής στα μπα
ράκια, καθς η κατάσταση όλο και δυσκολεύει, με έντε
τα κρούσματα να έχουν σταθεροποιηθεί Πάνω από
800, αλλά και με σταθερή αύξηση των θανάτων και
των διασωληνωμένων , Η Αττική Παρουσιάζει αύξηση
των μολύνσεων κατά 40%, εν η Θεσσαλονίκη ακόμα για το Λιμανι
Πο επιθετική. Το μεγάλο Πρόβλημα είναι η αυξημένη
διασπορά στους νέους ηλικίας 19-40. σελ. 7
σελ. 10
Κατάρτιση
σχεδίου
έκτακτης
ανάγκης
Ευρωζνη-Μεταφορές
Διαγωνισμός ΤΑΙΠΕΔ
μνηστήρες
- -616
- - 612
της Καβάλας
16 0κτ.
σελ.6
σελ. 13
ΓΑ ΧΑ 612.32 (0,56%)
DOW JONES 28320,18 (-0,15%) V FISE 100 5860,28 (129%).
DAX 30 12645 75 (0,82%)
(AC 40 4909,64 (12%) Δ
ΧΡΥΣΟΣ 1.903,06 V
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 4085 V ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,1862

Τελευταία νέα από την εφημερίδα