Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
ΧΡΟΝΟΣ:48ος
ΧΡΟIKA
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλο ακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Οι διενέξεις
δεν ωφελούν
Το Μεσολόγγι δεν αξιοποιεί επαρκς
τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα
Απάντησε
ο κ. Μηταράκης
κ. Δήμαρχε;
H οικονομία του στηρίχθηκε αποκλειστικά στις Κρατικές Υπηρεσίες χωρίς αναζήτηση
και άλλων εναλλακτικν λύσεων ανάπτυξης
.......είδα 8
προς το προσωρινό μας βόλεμα και
δεν ανησυχήσαμε για το αύριο. Δεν εξέλιξη της τεχνολογίας, δημιούργηΤου Αθ. Σπυρόπουλου
χρονων οδικν αξόνων και η ραγδαία
*000000000000000000000000000000000000000(
0000000000000000000000000000000000000000000l
Θα ενδιαφερθεί
επιτέλους η Περιφέρεια;
ι συμπολίτες μας, διαμαρτύρονται βλέπαμε ότι τα πάντα αλλάζουν γρή- σαν νέα δεδομένα και οι περισσότεροι
συνεχς ότι η Πολιτεία μας έχει γορα γύρω μας στην οικονομία και ότι Υπάλληλοι έρχονταν καθημερινά από
εγκαταλείψει και αδιαφόρησε για την άλλες πόλεις και κοινωνίες έκαναν Ναύπακτο και Αγρίνιο στην Νομαρχία | εματα υγειας
οικοονομική στήριξη του
Μεσολογγίου. Αυτό πράγματι συμβαίνει, όμως δεν
κάναμε την αυτοκριτική
μας σαν Δημοτική Αρχή
και Τοπική Κοινωνία , εάν
δηλαδή κάναμε αυτά που
έπρεπε να κάνουμε για
να δημιουργήσουμε και
άλλες εναλλακτικές λύσεις
ανάπτυξης αξιοποιντας
τα πολλά συγκριτικά μας
πλεονεκτήματα, ίσως τα περισσότε - τις μεγάλες αλλαγές που απαιτού-χρας . Αδιαφορήσαμε και δεν λύσαμε
ρα από κάθε άλλη πόλη του Νομού νταν για να προσαρμοσθούν στα νέα
Αιτωλ/νίας
Μας διέκρινε εσωστρέφεια και νοοτρο-επιβισουν.
πία κλειστής κοινωνίας με προσωρινή Είχαμε στηριχθεί στους Δημοσίους το ίδρυμα με την πόλη κατορθσαμε
αντιμετπιση των πραγμάτων. Έτσι Υπαλλήλους που στο παρελθόν έμεναν μέχρι σήμερα να τον κάνουμε σύγχρονο
δεν μπορέσαμε ποτέ να δούμε μακριά στην πόλη και νοίκιαζαν σπίτια . Δεν
προς το μέλλον και συμβιβαστήκαμε είδαμε έγκαιρα ότι η δημιουργία σύγ- σπουδαστν.
και άλλες Υπηρεσίες με
λεωφορεία το πρωί και
έφευγαν το μεσημέρι
Είχαμε στηριχθεί στον
μεγάλο αριθμό σπουδαστν στο ΤΕΙ Μεσολόγγι
Όμως δεν κάναμε τίποτα
να στηρίξουμε το ίδρυμα
αυτό που είχε εξελιχθεί
πολύ και κατείχε την
Τρίτη θέση Πανελληνίως
μεταξύ των άλλων ΤΕΙ της
Πάρε κανένα
τηλέφωνο
Γράφει η: Αθηνά Στεφανάτου
.'......Σείδα 5
'..Σελίδα 7
0000000000000000
.0000000000000000000000000000000000000000*
ΟΧΙ τέτοιες προτάσεις
.Θέλει δουλειά
πολύ . !
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
τα αιτήματα των σπουδαστν που συδεδομένα που δημιουργούνταν, για να νεχς μας πίεζαν για την λύση τους .
Ούτε αυτόν τον δρόμο που συνδέει
.Σελίδα 3
ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΤΗΣ Δ.ΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
και ασφαλή για την εξυπηρέτηση των
Γιατί τόση αδιαφορία;
Η αποκαθήλωση της
Δ.0.Υ Μεσολογγίου
συνεχίζεται
Συνέχεια σελίδα 4
Η Δυτική Ελλάδα, πρτη Περιφέρεια που ολοκληρνει
το Πλάνο Ανάπτυξης της Ηλεκτροκίνησης
ε επιτυχία διοργανθηκαν από Το παρν έδωσαν ο βουλευτής Ηλείας Αντιπεριφερειάρχη κ. Δημητρογιάννη,
VΤην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας της ΝΔ , Ανδρέας Νικολακόπουλος , παρουσία του βουλευτή της ΝΔ Σπή
οι ημερίδες για το Πλάνο Ανάπτυξης ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού , λιου Λιβανού, της Αντιπεριφερειάρχη
της Ηλεκτροκίνησης, που πραγματοποι- Ολυμπισμού, Εθελοντισμού , Δημή-ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, Μαρίας Σαλμά,
του Δημάρχου Αγρινίου και Προέδρου
της Επιτροπής
Ενέργειας και Περιβάλλοντος της
ΚΕΔΕ, Γιργου
Παπαναστασίου,
εκπροσπων
επαγγελματικν
και κοινωνικν
φορέων, κά Αξι
οσημείωτη ήταν
η παρέμβαση του
συμβούλου του
άρχη Ενέργειας , Περιβάλλοντος, Φυ - εκπρόσωποι δήμων, επιμελητηρίων πρωθυπουργού, για θέματα Ενέργειας
σικν Πόρων και Χωροταξίας, Λάμπρο και επαγγελματικν και κοινωνικν Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας Γιργου Κρεμλή, οποίος συνεχάρη
Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού-Του- Στις 17/10 πραγματοποιήθηκε η ημερί-στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για
δαστο Αγρίνιο, με κεντρικό ομιλητή τον τις επιτυχημένες δράσεις της και
Μοιάζει σα . .
ήθηκαν σε Πύργο και Αγρίνιο, στις 16 τρης Νικολακόπουλος, Δήμαρχοι, και
και 17 Οκτωβρίου
2020 αντίστοιχα
σε συνεργασία
με τους Φίλους
Μηχανοκίνητου
Αθλητισμού.
Στις 16/10 πραγ
ματοποιήθηκε η
ημερίδα για τον
Πύργο με κεντρι
κό ομιλητή τον
φάντασμα!!
...Σελίδα 2
φ000000000000000
Ήταν Ηττοπαθής
η Ηγεσία του 0Χ;
(Με την ευκαιρία της επετείου της
28-10-1940)
.... λίδα 2
Ενισχύεται
με μηχανήματα έργου
ο Δήμος
Ln. Μεσολογγίου
ΑντιπεριφερειΔημητρογιάννη και με συντονιστή τον φορέων.
Του Αντιστράτηγου ε.α.
Νικ. Κολόμβα
ρισμού, Νίκο Κοροβέση.
'.......Σελίδα 5
Συνέχεια σελίδα 2
00000000000(
Αγαπητοίαναγνστες, σας γνωρίζουμε ότι η εφημερίδα μας απέκτησε στέγην
Η δικαίωση των κ.κ.
υπουργν, βουλευτν
στο διαδίκτυο την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση:
www.mxronika.gr
........ ελίδα 4
..Σελίδα 4
0000000000000000000000000000000000000001
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΚΩΔ. 2007
Hellenic Post