Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

24

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5566

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

«ΕΝΕΣΗ» 21,7 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ∆ΕΥΑΠ

Προσλήψεις
σε νοσοκοµεία

Υπό διερεύνηση
καταγγελίες
για έργα!

ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΕΛ. 12

ΣΕΛ. 10

ΑΧΑΪΑ: «ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ» ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ, ΑΛΛΑ «ΚΙΤΡΙΝΗ» ∆ΕΥΤΕΡΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

∆ιευκρινίσεις
για τα
αναδροµικά
ΣΕΛ. 3

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ,
Θ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗ «Γ»

«Oι αγρότες
µας στην
πρώτη γραµµή»

Ανατροπές
και σύγχυση
ΠΩΣ ΑΛΛΑΞΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο Ο
ΝΟΜΟΣ, ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΓΙΑ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΠΑΝΤΩΣ
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΟΥΝ: ∆ΕΝ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΣ

12 ΧΘΕΣ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ,
16 ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΓΝΠ,
4 ΕΞΙΤΗΡΙΑ
841 ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΑ ΟΙ ΝΕΕΣ
ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ, 10 ΘΑΝΑΤΟΙ,
89 ∆ΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟΙ
ΣΕΛ. 4-5, 11

ΣΕΛ. 8

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Παράταση
µέχρι τις 4 Νοεµβρίου
ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΤΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΣΕΛ. 12

ΑΥΡΙΟ ΣΤΙΣ 4 ΤΑ ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ,
ΤΑ ΡΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ, ΜΙΑ ΩΡΑ ΠΙΣΩ!
ΕΠΑΦΕΣ ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πείρος
-Πηνειός στο
επίκεντρο
ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 3

ΕΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑΚΗ

ΣΕΛ. 19-25

«Προοδεύει η Πάτρα»

ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΝΝΕ∆ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ο ιός «χτύπησε» και την Αχαγιά ΄82

Σούπερ παιχνίδια