Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
D Γιργος
"Θέλουμε λίγα
Αμβροσίου
από τους πολλούς
από τους Αγους"
Σελ. 3
P. ΦΥΠΠΟΥ
Μάσκα και απαγόρευση
Καμdίπα: Μάσκα τανταύ και νυχτερινή στα
Ημειση κυκίαυυμάς σό τις C0:30 μέχι τς
05:00 το προί .
Το κέα μέτρο γα τον περιωμαμό της εξήπλοσης του καρονοού του ον καίνοwτε στο μήνυμα
τουα Πραθυτουμής Ευρήκες Μητουτά κης, νέμ
Η και σε Τρίκαλα και Λόρισο..
|Καρδίτσα: Μάσκα παντού και νυχτερινή απαγόρευση! Ταtέα μάτμα τέθηκην σε ισχύ από τα προί
κυκλοφορίας από τις 00:30 μέχρι τις 05:00 το πρωί. |3.0) του Σμμβτι 24 Οπταμράυ 2020.
Εελ 7
Κοινωνα.
Κοινωνία.
Σημιντισί βοτθεια σε Ευχαριστήριο σημεί
τρόφημα από πς ενσεις αnoστράτων
αστυνομεν
ωμα για πάθε είδους
προσφορά παι
βoήθεια
Εκπαιδευτική επίσκεψh thtayές πο επίδομα θέρμανoης
Αλλαγή ρας
Πραμαποποίησαν οι τέοι- ες ου
Θεοδωρίδειου Ιέντρου-Οpίζοντες
. Ισως να είναι η ελευταία φορά rou
οτάνουμε Οιτβριο
Γράρει ο Γιάpoς Ημβροσίου
Αιαβάστε μας και στο alithiane ws.gπ