Next

Πρωτοσέλιδο Σύμβουλος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
) ΕΛΤΑ
Ασφυξία από
τα νέα μέτρα
Σημαντική μείωση Τμν καταγράφεται στα προίόντα της Δυ.
Αχαίας , Αυπά αναφέρει ο Γ. Βe
σκούκης, πρόεδρος τυ Αγροτκού Συλλόγου Δυτικής Αχαίας
Δεν αντέχουν
δεύτερο κλείσιμο
Παρέμβαση Πλάτωνα Μαρλαφέκα για τις οικονομικές επιπτσεις στης πανδημίας , Καλεί τους
πολτες για να αποτραπεί ένα
δεύτερο Ιοckdown.
Στη φυλακή
η ηγετική ομάδα
της Χρυσής Αυγής
Σελ, 19
Σελ. 5
ΙΣύμβουλοs
Η Εβδομαδιαία
οικονομική Εφημερίδα της Αχαίας
| wave
|Μανος 94 1262 21 Πάτρα
Τηλ: 2610 620 574
πωλείο!
Θυμάρι
www.symboulos .gr
|0-mait [email protected]
| Τιμή Φύλλου : 1,00 ε
επιχ ειρήσευν
Περίοδοs Ι Αρ. Φύλλου 1176
Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020
Ν.Ε.Ο Πurρν Αθηνν 4- narpa
Τηλ. 2610450050
Μέτρα Covid-19
Μάσκες και
απαγορεύσεις
> Αισιόδοξα μηνύματα στις συνεδρίες του e-Forum Καινοτομίας 2020
Σύγκλιση
εκπαίδευσης, έρευνας και επιχειρηματικότητας
Μάσκες Παντού και περιορισμός
ης κυκλοφορίας σε Περιοκές επι
δημιολογικού επιπέδου 3 και 4,
εξαγγελθηκαν χθες από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μησοτάκη .
Η αιαγύρευση τς κυκλοφοφίας
θα ισχύει από τις 12.30 Πμ έως τις
5.00 ημ . Εξαιρούνται , όο0ι εργά (ονται τη νύχτα και τα nεριστατικά
έκτακτης ανάγκης . Στόχος, να με
ωθούν οι μετακινήσεις και οι βραδινές ουναθροίσεις. Τα μέτρα ισχύουν αnό το Σάββατο στικ 6 tο Πρo .
Απόψεις. σελ . 8
Ωρίμασαν πλέον οι συνθήκες στε n επιχει
ρηματικότητα και το Πανεπιστήμιο να συνερ
yαστούν και να εξαλειφθεί η καχυποψία του
Παρελθόντος , Αυτό ήταν το συμπέρασμα της
χθεσινής συνεδρίας του e Form Καινοτομίας 2020 στην οΠοία μετείχαν ο Πρύτανης
Χρ. Μούρας , ο Αντιπεριφερειάρχης Εχειρηματικότητας Φ. Ζαϊμης και ο Πρόεδρος
του ΣΕΒΠΕΔΕ Κλ. Μπάρλος.
Κaι ις δύο ημέρες
της διοργίνωσης
εχπρόσωποι εταιρειν
anό ένα ευρύ φ ομα δραστηριοτίτων
Παρουσίασαν το και αναδεικνύοντας ότι σε
δύοκολους οικονομικά
καιρούς , υπάρχει και
η άλλη Ελλάδα , aur
της δημουργίας . Οι
ειδηλσεις έγιναν με
Εκείνο Που διαφάνηκε είναι ότι Πλέον τα
ερευνητικά αnoτελέσματα είναι δυνατόν να
μετατραπούν ( με tη βοήθεια της ιδιωτικής
Πρωτοβουλίας) σε καινοτόμα Προϊόντα . Πα ράλληλα tέθηκε εnί τάrnτoς το ήrημα tων
ορίων στις ευρωnaϊκές χρηματοδοτήσεις
( de minimis ) , Πou είναι ενάντια στις εταιρεί
ες Που επενδύουν και καινοτομούν ,
ΕΣΠΑ 2012-27
Πρόκληση για την αυτοδιοίκηση η διαχείριση των ευρωπα. .
κν Πόρων τα επόμενα χρόνια.
του Τμήμαιος Χημικν
Μηχανικν ιου Παν πιoτημίου Πατρν
και του Προέδρου toυ
Δ. Βαενά.
Σελ. 18
Σελ . 3 , 12-13
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΚΗ
aplopois
ΕΚΘΕΣΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
373010 2020
Ενέργεια
& ΣΠίτι
1210-31/122020
Καινοτομία
& Ανάπτυξη
www.forumanaptixis.gr
Δηλστε συμμετοχή
www.forumanaptixis.gr
Δηλστε συμμετοχή
Πληροφορίεs ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Ε.
Τηλ. 2610 620574
Πληροφορίεs ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Ε.
Τηλ. 2610 620574
wwwaplopolis.gr
2020)
Στο πλαίσιο του
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Στο πλαίσιο του
Ανθείαs 38 & Ακτή Δυμαίων, Τηλ.: 2610 315478
Forum
+πράξεις
για βρούμε το χαμένο μαs τυρί
23-29 Νεμβρίου 2020
-AΝΑΠΤΥΞΗ Σ.