Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
1ΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τοΠο του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1ΟΝ ΚΩΔΩΝΑΤΟΥ ΚΙΝΑΥΝΟΥ ΚΡΟΥΗ ΟΑΛ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
ΚΑΝΕΕΚΚΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΝΑ ΤHΡΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΑ ΜΕΡΑ
του αυξημένου κι .
δύνου και την εφαρ ο Ιωαννίνων, rou ε .
νότητα Ιωαννίνων.
ναι νοοοκομείο ανα.
Οι καθημερινές a - φοράς για τον covid 19, nροκλεί νησυ-ριστικν μέτρων, nου
θα επηρεάσουν την
νaκοrνοcις τoυ ΕOτων εnoτημόνων δεν
οφήνουν κανένη neκοινωνική και οικοΟι εiστήμονες νομική ζωή όχι μό.
νο tων κατοίκων
ριθριο φηoυχαχουν θέοει την Πεp .
σμού . Ο ουνrχς αυ , φrpriεή Ενότητα or
ξανόμενης εouyωyγές κατάσταση συναγτρ . λά και όλης της Ηaθεvν στο Πανεm.
των Ιωαννίνων, αλ .
μού . Βρισκόμαστε ένα neipou .
ον κδωνα ξής
του κινδύ.
νου κρούει κορωνοiού εξελίοor κpουσμάτων είναι .
Aιγότερο φονικό το δεύτερο κύμα;
Τι εξηγούν οι ειδικί
"Η nανδημία του cς ημέρες η τάση των
ται με επιθετικούς ντονα αυξητική ,
Αν καα τα κρούσμτα κορωνο .
Anό την διασιοpά ου είν διαρκς αυξνόμενα
Καχριμάνης για την κόσμο , Χίλιάδες είνa
τα καθημερινά κρού - και η Ηnερος Το ε .
μίας tου Κορωνοίού , οματα και οι θάνατο. mδημιολογικό φορtίΕξαίρεση δεν θα ο εδ και ένα μήνα εί.
onoίa αναφέρει τα ε μπορούοε να είνaι η ναι ιδιαίτερα μεγάλο
|aνετα να είνα λγοτερο φονμε δήλωοή tου στην
| εnβεβαωμένα κρούσματα
Με απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων
ΌΠου δεν πίπτει λόγος .
Οδηγούνται στη φυλακή
Ο ηγετικός Πυρήνας της Χρυσής Αυγής, ο Γ. Ρουπακιάς
και υψηλόβαθμα στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης
Εντατικά μέτρα για τον περιορ .
ομό της διασποράς του κορωνοίού
κό nupnvα της εγκλη
μαυκής oργάνωσης
φονίας ούσο0 Γpo
Ρounana καθς και υ .
της εγκηnματικής οργ
φετείο Κακουονημτων.
ετοιμάζεται να λάβει η Κυβέρνηση
για τις Περιοχές nou βρίσκονται στα
επίπεδα επικινδυνότητας 3 και 4.